BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 4. yüz. (KUZEY YÜZÜ)

:MTRLO:ekdöb:NGK:eglib:Xrüt:ŞMLOB:edirHt:gt:irHt1

:MıTRuLO:EKDÖB:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT:ŞuMLOB:EDİRÑeT:GeT:İRÑeT

Teñri gibi Teñride olmuş
Türk Bilge kağan bu çağda oturdum.

:MŞGO:ikrib:MNLGO:mnügy:ni:UYLU:dis:itküt:NMBS

:MuŞuGO:İKiRİB:MıNaLGO:MüNÜGeY:Nİ:UYaLU:DİŞe:İTeKÜT:NıMıBaS

Sözümü iyice işit. En
çok kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum,

:ZTO:rlgb:qRYUB:TKRT:AYRIy:rlgb:TIPDŞ:eyrib:MNDOB

:ZuTO:ReLGeB:KURYUB:TaKRaT:AYıRIY:ReLGeB:TIPDaŞ:EYiRİB:MuNuDOB

bodunum, Güney’deki
şadpıt beğleri, Kuzey’deki tarkat buyruk beğleri, Otuz

:IDGTK:dis:itügd:nMBS:OB:INDOB:irlgb:ZGO:ZuqT:RTT

:IDGıTaK:DİŞi:İTÜGDe:NıMıBaS:UB:INuDOB:İReLGeB:ZuGO:ZUKOT:RaTaT

Tatar, Dokuz Oğuz
beğleri, bodunu bu sözümü iyice işit. Katıca

:nük:ürgli:ALHIt

:NÜK:ÜReGLİ:ALÑIT

dinle. Doğu’da gün

:AHIQsTB:nük:IRGIRUq:URHIsUTRO:nük:ürgrib:AHKSGOT2

:AÑIKISTaB:NÜK:IRaGIRUK:URaÑISUTRO:NÜK:ÜReGiRİB:AÑıKıSGOT

doğusuna, Güney’de gün
ortasına, Batı’da gün batısına,

:rrök:aHM:POK:NDOB:ikrçi:AJ:URHIsUTRO:nüt:IRGRIy

:RüRÖK:AÑaM:POK:NuDOB:İKeRÇİ:ADNa:URaÑISUTRO:NÜT:IRaGıRIY

Kuzey’de gece ortasına,
onların içindeki bodun(lar) hep bana (iş) görür.

:nXtö:NGK:Xrüt:qY:GF:ITM:LO:mdti:POK:NDOB:ACUB

:NeKÜTÖ:NaGaK:KÜRÜT:KOY:GıNYa:ITMa:LO:MiDTİ:POK:NuDOB:AÇNUB

Bunca bodunu hep
düzenledim. Şimdi onun gibisi yok. Türk kağanı Ötüken

:mdlüs:igt:AKIZY:HUJŞ:ürgli:qY:HUB:etli:RSRLO:şiy

:MiDeLÜS:İGeT:AKIZaY:ÑUTNaŞ:ÜReGLİ:KOY:ÑUB:ETLİ:RaSRuLO:ŞIY

ormanında
oturursa
ilde tasa yok (olmaz). Doğu’da Şantuñ ovasına kadar ordu saldım.

:ZuqT:ürgrib:mdmgt:gçik:AKYULT

:ZUKOT:ÜReGiRİB:MiDeMGeT:GiÇİK:AKYULaT

Taluy’a geçip ulaşmadım. Güney’de Dokuz

Devamını oku…BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 4. yüz. (KUZEY YÜZÜ)

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 3. yüz. (GÜNEY YÜZÜ)

:ikli:güs:Hib:ity:IqTR:nmüt:rib:isüs:GLT:ÇGBT:………..1

:İKLİ:GÜS:ÑİB:İTiY:IKUTRa:NeMÜT:RİB:İSÜS:GıLTa:ÇaGBaT:………..

 … Çin atlı ordusunun onyedibin
erini ilk

:plk:…ib:mtrlö:poq:nük:iJk:nisüs:GDY:mtrlö:nük

:PiLeK:…İB:POK:NÜK:İTNiKi:NİSÜS:GaDaY:MüTRüLÖ:NÜK

 gün öldürdüm. Yayan ordusunu
ikinci gün hep öldürdüm. Bi… gelip

:…DRB

:…DraB

vard… .

:APT:FTIQ:NŞIQ:AMŞY:zks:iqTR:ZTO:mdlüs:ILOY:…………..2

:APaT:NYaTIK:NıŞIK:AMıŞaY:ZiKeS:IKUTRa:ZuTO:MiDeLÜS:ILOY:……….

 ….. yol ordu saldım. Otuzsekiz
yaşımda kışın Kıtayn üstüne

:mdlüs:APT:IBTT:NZY:IMŞY:ZKOT:iqTR:ZTO:………:mdlüs

:MiDeLÜS:APaT:IBaTaT:NıZaY:AMıŞaY:ZuKOT:IKUTRa:ZuTO:…..:MiDeLÜS

ordu saldım. ….. . Otuzdokuz yaşımda yazın Tatabı üstüne ordu
saldım.

Devamını oku…BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 3. yüz. (GÜNEY YÜZÜ)

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 2. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ)

:ekşdö:itiy:ilnük:ilnüt:PROY:üs:URGOY:gHü:köX … :EKŞüDÖ:İTİY:İLNÜK:İLNÜT:PıROY:ÜS:URuGOY:GüÑÖ:KÖK… Kök Öñ’ü yürüyerek ordu yürütüp, geceli gündüzlü yedi çağda :…:igt:eknçk:sb…k:gir:IÇGLOY:pgt:AKKROÇ:mdçk:ZSBUS :…:İGeT:EKNiÇeK:SeB…K:GİRe:IÇGıLUY:PiGeT:AKKaROÇ:MiDÇeK:ZuSBUS Susuz’a geçtim. Çorak’a ulaşıp yağmacı er(ler)i k…bes Keçin’e kadar … .

BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ)

:Xrüt:MHK:MBS:NGK:Aglib:Xrüt:şmTRY:IrHt:gt:IrHt1

:KÜRÜT:MıÑaK:MıBaS:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT:ŞıMTaRaY:İRÑeT:GeT:İRÑeT

Teñri teg Teñri yaratmış
Türk Bilge Kağan; Sözüm: Babam Türk

:Irlgb:glükrk:Zd:iy:ZGU:ZKUT:rıs:IT..L:AJ..:Aglib

:İReLGeB:GüLÜKeReK:ZiDe:İYi:ZuGO:ZuKOT:RİS:IT..La:ADN..:EGLİB

Bilge ..nda al..tı Sir,
Tokuz Oğuz, İyi Ediz otağlı beğleri,

:.
.IrHt:Xröt:. .:INDUB

:..İRÑeT:KÜRÜT:..:INuDOB

bodunu .. Türk Teñri ..

Devamını oku…BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ)

Türk Adları

TÜRK ADLARI

Bu derlemedeki bâzı adların uzunluğu ve söylenişi kulağa hoş gelmeyebilir. Bu konuda, derlemenin yalnız Oğuz Lehçesi için değil bütün TÜRK DÜNYÂSI için hazırlanmış olduğunu göz ardı etmemek lâzımdır.

Türk Çocukları’na verilecek Türkçe adlar, bu derlemeden seçilmelidir. Soysuz, uydurma, Türkçe olmayan kelimelerden seçilerek konulan adlar, ad sâhibinin şahsîyetinde menfî te’sîrler yapabilir, mânâsız bir ad taşıyan kişi aşağılık duygularının etkisinde kalabilir. Çelik irâdeli bir nesl yetiştirmenin ilk yolu, o nesli mutlakâ mânâsı ve hâtırâsı olan Türkçe adlarla bezemekden geçer.

Derleme iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde adlar ilk harflerine göre abaçalandırılarak dizilmişler, ikinci bölümde ise uyaklarına göre dizin edilmişlerdir.

Müşterek olan erkek ve kız adları, aşağıdaki dizinde, gerek erkek adları ve gerekse kız adları bölüklerinde, yanlarına bir * işâreti konmak sureti ile belli edilmişlerdir. Erkek adları bölüğünde yanlarında * işâreti olmayan adlar yalnız erkek çocuklarına, kız adları bölüğünde yanlarında * işâreti olmayan adlar yalnız kız çocuklarına verilebilirler.

Devamını oku…Türk Adları

Erk YURTSEVER

Tonyukuk.net İlk olarak 1999 yılında büyük Türkçü Erk YURTSEVER tarafından kurulmuştur. Bu yıllarda bu ağlara bağlanmak için sadece çevirmeli ağlarla çok çok düşük hızlarda bu ağı hazırlamıştır. Büyük Türkçü Erk Yurtseverin yazılarını kendi ağ adıyla yeniden düzenleyip yayımlıyoruz. Mekanı uçmağ olsun!

Devamını oku…Erk YURTSEVER