BİLGE TONYUKUK… 1. TAŞ… 4. yüz. (KUZEY YÜZÜ)

:T:MDTLKRGO:eçk:lmrtK:mdt:TL:T:MDTROY:üs:mtntö1

:
Ta:MıDTaLaKRuGO:EÇeK:LiMReTKa:MiDiT:TLa:Ta:MıDTıROY:ÜS:MüTNüTÖ

söyledim. Ordu yürüttüm.
“Attan in” dedim. Aktermil’i geçince yorgalattım. At

:ÇGI:..:NGDY:ety:T:URqY:mdxs:GRK:ertnb:ezü

:ÇaGI:..:NıGaDaY:ETeY:Ta:URaKUY:MüDKÖS:GıRaK:ERiTNiB:EZÜ

üstüne bindirerek karı
söktüm. Yukarıya at yedekleyip yaya… ağaç(lara)

:r:ikerHö:MTRUTG:UNTUT

:Re:İKERÑÖ: MuTRUTGa:UNuTUT

tutunarak çıkarttım. Öndeki er

:IKJY:eknüt:NO:zmtni:ULBUY:ZMDS:WRBs..:…AÇRGOY2

:IKaTNaY:EKNÜT:NO:ZiMiTNİ:ULuBOY:ZıMıDŞa:ITRaRaBŞı.:..AÇuRuGOY

geçince … Işbaraartı (Işbara geçidini) aştık. Yobul (dağı)’u indik. On gecede yanındaki

:NGK:PDHUB:IJLZGOB:PLHY:ry:içry:ZMDRB:ÜRİB:GUT

:
NaGaK:PıDaÑUB:IDNaLZuGOB:PıLıÑaY:RiY:İÇRiY:ZıMıDRaB:ÜRİB:GUT

Tuğ’un berisine vardık.
Kılavuz yeri şaşırıp boğazlandı. Bunalan Kağan

:smt:rx:üly

:ŞiMiT:RÖK:ÜLeY

“koşturu verin” demiş,

Devamını oku

BİLGE TONYUKUK… 1. TAŞ… 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ)

:NGK:krüt:ILGRLO:NDOB:krüt:IVOB:Üs:ik:zib:zmtr:hiB:ik1

:NaGaK:KRÜT:ILaGRuLO:NuDOB:KRÜT:IDLOB:ÜS:İKi:ZİB:ZiMiTRe:ÑİB:İKi

İki bin erdik biz. İki
ordu(muz) oldu. Türk bodunu kılındığından, Türk Kağanı

:AMNGK:smr:KOy:smgt:ekzgö:YULT:AQLB:HUJS:
ILGRLO

:AMıNaGaK:ŞiMRe:KOY:ŞiMGeT:EKZüGÖ:YULaT:AKILaB:ÑUTNaŞ:IlaGRuLO

oturduğundan beri Şantuñ
kentine, Taluy ırmağına ulaşmış yok imiş. Kağanıma

:mdtl:Üs:pntö

:MiDTeLi:ÜS:PüNüTÖ

söyleyip ordu ilettim.

Devamını oku

BİLGE TONYUKUK… 1. TAŞ… 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ)

:itr:qT:IZGOB:NDOB:ZMtr:RURLO:üyy:NGSBT:üyiy:kyk1 :İTRe:KoT:IZuGOB:NuDOB:ZiMiTRe:RURuLO:ÜYiY:NaGŞıBaT:ÜYİY:KiYiK Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturur idik. Bodunun boğazı tok idi. :ilkir:RRLO:aC:ZMtr:gº:Zib:itr:gt:qço:ergt:ZMGY :İLKiRe:RuRuLO:AÇNa:ZiMiTRe:GiSi:İTRe:GeT:KUÇO:ERGeT:ZıMıGaY Yağımız çevrede ocak gibi iken (biz) ateş gibi idik. Öylece otururduk. Yörük :itlk:grük:NJDZGO :İTLeK:GüRÖK:NıDNıDZuGO Oğuzlarından tanık geldi. :rit:ITRLO:NGK:EZü:NDOB:ZGO:ZKUT:GJ:IBS:grük2 :RİT:ITRuLO:NaGaK:EZÜ:NuDOB:ZuGO:ZuKOT:GaTNa:IbaS:GüRÖK Tanığın sözü şöyle: “Dokuz Oğuz bodunu üzerine kağan oturdu.” der. :smDI:gms:ARHOT:URGFTIK:smDI:gnühs:INOq:URGÇGBT :ŞıMDI:GiMiSe:ARÑOT:URaGNYaTIK:ŞıMDI:GüNÜÑeS:INOK:URaGÇaGBaT Çin yönüne Konı Paşa’yı göndermiş. Kıtayn yönüne Toñra Esim’i göndermiş. … Devamını oku

BİLGE TONYUKUK… 1. TAŞ… 1. yüz. (BATI YÜZÜ)

:itr:rröx:AKÇGBT:NDOB:krüt:MJlQ:ehli:ÇGBT:mZö:nb:qqfUT:eglib1

:İTRe: RüRÖK :AKÇaGBaT:NuDOB:KRÜT:MıDNıLIK:EÑiLİ:ÇaGBaT:MüZÖ:NeB:KUKUYNOT:EGLİB

Ben Bilge Tonyukuk’um.
Kendim Çin ülkesinde doğdum. Türk bodunu Çin’e bağlı idi.

:idkçi:ANY:AKÇGBT:PDOq:niNK:IJLNK:IVRD:ADÇGBT:nymLUB:niNK:NDOB:krüt2

:İDKiÇİ:ANaY:AKÇaGBaT:PuDOK:NINaK:IDNaLNaK:IDLıRDa:ADÇaGBaT:NıYaMLUB:NINaK:NuDOB:KRÜT

Türk bodunu (bir) baş
bulamadan Çin’den ayrıldı, (bir) baş buldu. (O) başı bırakıp Çin’e yine döndü.

Devamını oku