TÜRK DEVLET GELENEKLERİ

20 Şubat 2001
ERK YURTSEVER WWW.TONYUKUK.NET

DEVLET GELENEKLERİ

Türk Devlet Geleneklerinde yeri olmayan davranışlar:

Hiç kimse devlet başkanı için “son derecede terbiye dışı bir üslûb kullandı” diyemez.

Hiç kimse devlet başkanının kullandığı uslûb ile kendilerine karşılık veremez.

Hiç kimse devlet başkanından özür dileme talebinde bulunamaz.

Hiç kimse veyâ hiçbir kurul devlet başkanının kendince doğru bulmadığı bir davranışını uluorta kamuoyuna açıklayamaz.

Hiç kimse kendisinin kamuoyuna yansıttıklarını, devlet başkanının yansıttığını iddiâ edemez.

Hiç kimse devlet başkanı hakkında bir toplantıyı “arenaya dönüştürdüğü” ifâdesini kullanamaz. Böyle bir ifâde hoşgörü ile karşılansa bile, “arenaya dönüştürme” fiilinin ne demek olduğunun açıklanması gerekir.

Hiç kimse devlet başkanının kendisine “saygısızlık” gösterdiğini söyleyemez.

Hiç kimse umumî yerlerde devlet başkanını doğrudan adıyla veyâ soyadıyla zikredemez.

Hiç kimse kamu karşısında devlet başkanının davranışlarını “sorumsuzluk örneği” olarak niteleyemez.

Hiç kimse veyâ hiçbir kurul “devlet başkanının yaptığı bir muâmelenin çirkinliği” konusunda beyânda bulunamaz.

Hiç kimse veyâ hiçbir kurul devlet başkanının yaptığı bir muameleye esef edemez.

Hiçbir kurul devlet başkanının kendisine “saygısızlık” yaptığını söyleyemez.

Hiçbir kurul devlet başkanından özür dileme talebinde bulunamaz.

 

Türk Devlet Geleneklerinde yeri olan davranışlar:

Devlet başkanı, kim olursa olsun karşısındakine ağır ithâmlarda bulunabilir.

Devlet başkanı, şahsında temsîl ettiği devlete karşı menfî davranışlarından ötürü, her kim olursa olsun bir şahsı kaldırabilir veyâ kaldırtabilir. Numûneleri aşağıdadır:

Türk Devleti’nin Osmanlı saltanatı süresi içinde kaldırılan sadrâzamlar

KALDIRAN/KALDIRTAN KALDIRILAN
Adı Millîyeti Târîhi Kaldırılma Sebebi
Fâtih Sultan Mehmed Hân Çandarlı Halîl Paşa Türk 1453 Fethin geciktirilmesi için Bizans’tan rüşvet alması
Rum Mehmed Paşa Rum 1469 Türk Düşmanlığı
Mahmud Paşa Rum veyâ Hırvat 1473 ?
Gedik Ahmed Paşa Arvavut veyâ Rum 1482 Şehzâde Mustafa’nın vefâtına sevinmesi
Yavuz Sultan Selîm Hân Koca Mustafa Paşa Frenk veyâ Rum 1512 Kış bahânesiyle orduyu terhîsi
Dukaginoğlu Ahmed Paşa Arnavutlaşmış Frenk 1515 İhâneti ve isyâna sebeb olması
Yûnus Paşa Devşirme 1517 Devlete ihâneti
Kânûnî Sultan Süleymân Hân Frenk İbrâhim Paşa İtalyan (Rum, Hırvat) devşirme 1536 Saltanat makâmına göz dikmesi
Kara Ahmed Paşa Arnavut 1555 Hurrem Sultan’ın gadrına uğraması
Birinci Sultan Ahmed Hân Derviş Mehmed Paşa Boşnak Boşnak 1606 Tamâhı ve ihtirâsı
Nasûh Paşa Arnavut 1614 Saltanat makâmına göz dikmesi
Dördüncü Sultan Murad Hân Kemânkeş Kara Ali Paşa Türk 1624 Gurûru, rüşvet alması, Bağdad’ın düşmesi
Topal Receb Paşa Boşnak 1632 Şiddet göstermesi
Sultan İbrâhim Hân Kemânkeş Kara Mustafa Paşa Arnavut 1644 Cinci Hoca’ya karşı çıkması
Sâlih Paşa Boşnak 1647 Bir yasağı iyi tâkîb edememesi
Hezârpâre Ahmed Paşa Rum? 1648 Yeni bir vergi salıp ocağın isyanına sebeb olması
Dördüncü Sultan Mehmed Hân Tarhuncu Ahmed Paşa Arnavut 1653 Mâlî siyâsetine karşı olanların tertîbi
İpşir Mustafa Paşa Abaza 1655 Yeniçeri isyânı üzerine
Merzifon’lu Kara Mustafa Paşa Türk 1683 İkinci Viyana seferindeki başarısızlığı
Sarı Süleymân Paşa Boşnak 1687 Macaristan’ı düşmana kaptırması, orduyu bozması
İkinci Sultan Ahmed Hân Sürmeli Ali Paşa ? 1695 Hazîneyi hortumlaması
Üçüncü Sultan Osmân Hân Bıyıklı Ali Paşa Türk 1755 Rüşvet ve yalancılık iftirâsı
Çelebizâde Şerîf Hasan Paşa ? 1791 İrtikab, irtişâ, idâre zaafı

Bu liste görevleri sırasında kaldırılanları kapsamaktadır. Azledildikten veyâ istîfâ ettikten sonra kaldırılanlar listeye dâhil edilmemişlerdir.