AZERBAYCAN “MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ” MERAMNAMESİ

21.08.2001

AZERBAYCAN “MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ” MERAMNAMESİ

UMUMİ MAKSATLAR

1)Bütün Azerbaycan Türk Topraklarının birleştirilmesi
2)Vahid Azerbaycan Türk Devletinin yaratılması
3)Büyük Türk Konfederasyonu olan TURAN Devletinin yaratılması                     

BÖLÜNMÜŞ AZERBAYCAN

Azerbaycan TURAN’ın bir parçası olarak kuzeyde Kafkas Dağları’ndan başlayarak güneyde Hind okyanusuna kadar olan bir milyon km2 den çok arazini taleb edir. Kuzey Azerbaycan’ı çıkmakla (Sahası 86,600 km2, nüfusu 10.000.000) Azerbaycan toprakları beş ülke tarafından ilhak edilmiştir;
1) Derbent Hanlığı (1814-1828. yıllarda Rusya tarafından işgal edilmiş, bugün Rusya federasyonunun Dağıstan Muhtar Respublikası’nın terkibindedir. (Sahası 5,200 km2, nüfusu 200.000 Türk)
2) Gence ve Kazak Hanlıklarının Borçalı Mahalli (1814-28. yıllarda Rusya tarafından işgal edilmiş bugün Gürcistan Respublikası’nın terkibindedir. (Sahası 8,000 km2, nüfusu 800.000 Türk)
3) İrevan ve Karabağ Hanlıkları(1814-28. yıllarda Rusya tarafından işgal edilmiş bugün oyuncak Ermenistan devletinin nezaretindedir. (Sahası 36,000 km2, nüfusu 1936-1993. yıllarda SSCB’nin Ermenilere yardımıyla 5.000.000’dan çok Türk bu araziden tasviye edilmiştir.)
4) 14. yy’da yaranmış Safevi Türk Devleti 19. yy’da Farslar, Ermeniler ve Rusya tarafından bölüştürülerek Farsların idare ettiği İran Devletine çevrilmiştir. (İran arazisinin Azerbaycan Türklerine ait sahası 700,000 km2, nüfusu 28.000.000 Türk)
5)Azerbaycan Musul ve Kerkük Türkmenleri bugün Irak’ın terkibindedir. (Sahası 10,000 km2, nüfusu 5.000.000 Türk)

Azerbaycan Milliyetçi Hareket Partisi bu toprakların birleştirilmesi uğrunda yürüttüğü harbi siyasi mübarezede mümkün olan bütün yollardan ve imkanlardan istifade edecektir.
VATAN YA ÖLÜM!

Bozyele

* * *

21.12.2001

Azîzim Bozyele Beğ,

Azerbaycan Milliyetçi Hareket Partisi’nin amaçlarını bildiren mektubunuzu aynen yayınlıyoruz.

Duâmız odur ki sizinkinin encâmı da bizdekine benzemesin.

Tanrı Türk’ü korusun…

Tonyukuk