Yeğenimin adını Teoman Göktürk koymayı düşünüyorum

 

11.06.2001

Değerli Aksakal Tonyukuk Beğ,
Veb Sitenizi büyük bir coşku ve duygu ile takib ediyorum. Sizden nacizane bir isteğim olacak. Sunuşda
bulunan Khan Tengri Doruğunu masaüstü resmi olarak kopyalayamadım. Bu resmi bana elektronik posta ile göndermeniz mümkün ise çok sevinirim.
Yakında dayı olacağım ve yeğenimin isim babalığını bana verdiler. Erkek olacak olan yeğenimin adını Teoman Göktürk koymayı düşünüyorum ki onlara layık bir TÜRK ÇOCUĞU olsun.
Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin ve sizin gibi Aksakalları, bilgeleri  başımızdan eksik etmesin.

Tivem Mustafa

* * *

12.06.2001
Azîzim Mustafa Beğ,
İstediğiniz Tanrı Dağları’nın yüzük taşı Khan Tengri dağının ambarımızdaki üç resmini ilişikte takdîm etmekteyiz.
Doğumunu beklediğiniz yeğeniniz için ad babalığı görevinizi kutlarız.
Teoman’ın aslı Rahmetli Banguoğlu Tahsîn Hoca’ya göre “Tuman”, anlamı da bildiğimiz “duman”dır. Göktürk’ün aslı da Köktürk’tür. Doğacak bozkurta ad koymadan önce size bunları bildirmenin doğru olacağını düşündük.
Her Türk çocuğu atalarına lâyik olmak zorundadır. Bu vesîle ile size değerli bir büyüğümüzün, Ömer Nâcî Bozkurt’un tamâmen katıldığımız bir değerlendirmesini de bildirmek isteriz. Bozkurt der ki;
“Türkiye’de ahlâka uymayan işlerin fâillerinin soyları araştırıldığında görülecektir ki bunların hiç birisi Türk ırkından değildir.”
Aksakallar yüce Türk ırkına kurbân olsun. Yeter ki Tanrı Türk’ü korusun!
Tonyukuk