BİLGE TONYUKUK… 2. TAŞ… 4. yüz. (KUZEY YÜZÜ)

:qqFOT:eglib:mzö:nb:rsr:itr:qY:RSMNGZK:NGK:sirtli1

:KUKUYNOT:EGLİB:MüZÖ:NeB:ReSRe:İTRe:KOY:RaSaMNaGZaK:NaGaK:ŞİReTLİ

İlteriş Kağan
kazanmasaydı, yok olsa idi, ben kendim Bilge Tonyukuk

:rsr:itr:qY:nb:RSMNGZK

:ReSRe:MiTRe:KOY:NeB:RaSaMNaGZaK

kazanmasaydım, ben yok olsa idim,

:emy:isik:emy:NDOB:emy:DOB:etniry:NDOB:ris:xrüt:NGK:NGPK2

:EMiY:İŞİK:EMiY:NuDOB:EMiY:DOB:ETNİRiY:NuDOB:RİS:KÜRÜT:NaGaK:NaGaPaK

Kapağan Kağan’ın Türk
Sir bodun’u yerinde boy da, bodun da, kişi de

:itr:içtr:qY:idi

:İTRe:İÇeTRe:KOY:İDİ

yok olacak idi.

Devamını oku

BİLGE TONYUKUK… 2. TAŞ… 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ)

:ITMDU:nüt:MDRLO:NGK:NGPK:itr:….:AKsY:ZTO:ity:NGK:NGPK1 :ITaMuDU:NÜT:MuDRuLO:NaGaK:NaGaPaK:İTRi:….:AKŞaY:ZuTO:İTiY:NaGaK:NaGaPaK Kapağan Kağan yirmiyedi yaşında …. idi. Kapağan Kağan otur(t)dum. Gece uyumadı, :giçüx:gs:itrgöy:mrt:ARK:itxt:MNK:LZIQ:ITMRLO:ztnüx2 :GİÇÜK:GiŞi:İTKÖT:ŞüMÜK:ÑüRÜ:İTKöT:NUTLa:LıZIK:ITaMRuLO:ZüTNÜK gündüz oturmadı. Kızıl kanımı döktü, kara terimi akıttı. İşi, gücü (ona) :q:MTI:emy:gmly:NZU:x:mtrb :KO:MıTI:EMeY:GeMLeY:NuZU:KÖ:MiTReB kendim verdim. Bilgece öncüsü yine ben kendim idim. :rirülk:AKIGY:AMGNB:q:MDTRGLU:GUGRK:YUKR3 :RİRÜLeK:AKIGaY:AMıGNaB:KO:MıDTRaGLU:GUGRaK:YUKRa Savunmayı, gözleme yerlerini kendim büyüttüm. Yağıya bağırdığımda, kaçırır :UZKLRY:irht:zmdtlüs:NMNGK:mtr :UZaKıLRaY:İRÑeT:ZiMiDTeLÜS:NıMıNaGaK:MiTRe idim. Kağanımla (birlikte) savaştık. Teñri bağışladı(ğı için) … Devamını oku

BİLGE TONYUKUK… 2. TAŞ… 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ)

:AKGpK:lni:ZMTRUJY:AJ:zmtri:igt:AKGPK:rmt1

:AKGıPaK:LeNİ:ZuMuTRUDNaY:ADNa:ZiMiTRİ:İGeT:AKGıPaK:RiMeT

Temirkapı’ya doğru
eriştik. Oradan döndük. İnelkapı’ya,

:..nİSRqT:kizt:AKGT:PU….

:.NISRuKOT:KİZeT:AKGaT:PU….

….up dağa Tezik, Tokursın'(a)?

:itgt:etnük:LO:itlk:POq:NDOB:KDR:URGLSB:AS:ixry:AJ2

:İTGeT:ETNÜK:LO:İTLeK:POK:NuDOB:KaDRa:URaGLaŞaB:AŞa:İKÜRiY:ADNa

oradan, Yirük’i aşıp
başlayarak Ardak bodunu hep geldi, o gün (içinde) değdi.

:ILGO:isnit:AKGPK:rmt:NDOB:xrüt

:ILGO:İSNİT:AKGıPaK:RiMeT:NuDOB:KÜRÜT

Türk bodunu Demirkapı’ya, Tinsi Oğlu

Devamını oku

BİLGE TONYUKUK… 2. TAŞ… 1. yüz. (BATI YÜZÜ)

:LO:rit:itlrt:üs:nmüt:NO:ADIZY:SRY:GJ:IBS:itrülk:GLT1

:LO:RİT:İTLiRiT:ÜS:NeMÜT:NO:ADıZaY:ŞıRaY:GaTNa:IBaS:İTRÜLeK:GıLıT

Ulak getirdiler. Sözü
şöyle: “Yarış ovasında on tümen er toplandı” der. O

:NPOq:rlgb:pds:GBS

:NUPOK:RELGEB:PİDİŞE:GIBAS

sözü işitince beğlerin hepsi

:qqFOT:eglib:nb:nm:rt:AC:nb:idt:gy:ITBU:GIR:MLNY2

:KUKUYNOT:EGLİB:NeB:NeM:RiT:AÇNa:NeB:İDiT:GiY:ITuBU:GIRa:MıLaNaY

“Dönelim, arı uslu
olmak iyidir” dediler. Ben şöyle derim; ben Bilge Tonyukuk:

:gzgö:str:zmtlk:AS:GSIY:NUTL

:GüZüGÖ:ŞiTRi:ZiMiTLeK:AŞa:GıŞIY:NUTLa

“Altun ormanını aşıp geldik, İrtiş ırmağını

Devamını oku