BEGRE TAŞI (E-11)

TAMGASI : YOK

 


Bulunduğu yer : Harita
üzerindeki
*
noktası (yaklaşık)

 

1.Yüz. (Batı yüzü) 2 dizi…

 

1

2

2

 

Birinci dizinin yazı yönü: , harf yönü ;

İkinci dizinin birinci dizesinin yazı yönü: , harf yönü ;

İkinci dizinin ikinci dizesinin yazı yönü: , harf yönü ↓ …

 

LGNLGTK (A)mdmxb ATIY (A)MDLRD AMLGU çü1

LıGNaLGıTaK (E)MiDeMKÜB ATIY
(A)MıDıLRDa AMuLGO ÇÜ

Üç
oğlumdan ayrıldım. Yazık, doymadım.
(bu acıya) katlanın.

MçmNL ADŞY imrgyşb nb ikrçi
AP röt2

MıÇıMNıLa ADŞaY İMRiGeYŞeB NeB İKeRÇİ APa
RÖT

AMDZ AY enük
emzis AMDLRD AjUB AMYCUK2

(A)MıDıZa AYa
ENÜK EMiZİSe (A)MıDLıRDa
ATNUB AMuYuÇNOK

Ben Tör Apa İçerki’yim.
Onbeş yaşında iken aldığım
(almış olduğum)

evdeşimden, burada ayrıldım. Çok yazık, günümü
(güneşimi), ayımı şaşırdım.

 

2.Yüz. (Kuzey yüzü) 1 dizi…

 

1

1

 

Dizinin birinci dizesinin yazı yönü: , harf yönü ;

Dizinin ikinci dizesinin yazı yönü: , harf yönü ↓ …

 

aMDRB itküt
ıKLIY ençü GMRB GLKD Ziks1

(A)MıDRaB İTeKÜT
IKLIY (E)NüÇÜ GıMıRaB GıLKaDa ZİKeS

AMDZ AGMARK egmHrü ATY AmdMxb Aj1

(A)MıDZa AGMARaK
EGMüÑüRÜ ATıY (A)MiDeMKÜB ADNa

Sekiz
ayaklı varlığım üçün yılkı tüketiverdim.
[tükettim,
(kurban ettim?)]
.

Oraya
doymadım, yazık. Akımı, karamı
(gündüzümü gecemi) şaşırdım.

 

3.Yüz. (Doğu yüzü) 5 dizi…

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Bütün dizilerin yazı yönü: , harf yönü ;

 

ATIY emzis:AjUB
AMDLRD AMBUS ATIY emry1

ATIY EMiZİSe:ATNUB (A)MıDLıRDa AMuBUS ATIY EmiReY

Yerimden,
yazık, suyumdan ayrıldım buradan; çok yazık, yazık.

Amdmxb AMDLRD
AMŞDK emnük AMNDUB2

(E)MiDeMKÜB (A)MıDLıRDa
AMıŞaDaK EMüNÜK AMuNuDOB

Bodunumdan, boyumdan, kandaşımdan ayrıldım, doymadım.

AMDZ amtkit
gügHb Amdmxb AMNK AMlğ3

(A)MıDZa (A)MiTKİT
GÜGÑeB (A)MiDeMKÜB AMıNaK EMiLE

Elime, hânıma, doymadım. Beñgü diktim,
şaşırdım.

AMDLRD:amrHüt ADTY4

AMıDLıRDa:EMüRüÑÜT ADTaY

Yattaki
dünürümden ayrıldım.

AMDLRD emş
ügdI D Zıs J AMNDGL J5

(A)MıDLıRDa EMiŞe
ÜGDe ADa ZİSe TNa AmıNaDa
GıLTNa

Antlı adanıma? ant (ki), ne
yazık, ne kötü,
iyi eşimden ayrıldım.

 

4.Yüz. (Güney yüzü) 2 dizi…

 

1

1

2

 

 

Birincidizinin birinci dizesinin yazı yönü: , harf yönü ;
Birinci dizinin ikinci dizesinin yazı yönü: , harf yönü ;

İkinci dizinin yazı yönü: , harf yönü

 

:nçü mmdrr AMDRB:AGNK
ÇGBT:ADMŞY:imrgyşb1

:NüÇÜ MiMeDRe
Re (A)MıDRaB:AGNaK ÇaGBaT:ADMıŞaY:İMRiGiYŞeB

AMDNGZK:içük:edlĞ ebtirgs:gşmük NUTL:*(?)NU
PL1

(A)MıDNaGZaK:İÇÜK:EDLE (E)BiTİRGİ:GüŞüMÜK NUTLa:NUPLa

Onbeş yaşımda Tabgaç Kanı’na gittim. Erlik
erdemim için

alpunu, altunu, gümüşü koşturup (dağıtıp)
elde güç kazandım.

(e)mdmrlü gkmxk:GŞRB (e)mdrlö:iröb:ity2

EMiDeMRüLÖ GiKeMKÖK:GıSRaB
EMüDRüLÖ:İRÖB:İTeY

Yedi kurt öldürdüm; barsı, kökmeği
öldürmedim.

* * *

Begre Taşı’nın yerleşik okunuş sırası

 

Begre Taşı’nın (bize göre) olması gereken
okunuş sırası


<- 1

 

 


<-
2

 

Alt

<- 2

Ön

 

Alt

<-
1

Ön

 

2 ->

 

 

 

1 ->

 

Alt

<- 1

 

 

Alt

<-
1

Arka

1 ->

Öne göre sol

 

<- 2

Alt

<- 1

Arka

 

<-
3

<- 2

 

 

<-
4

 

<- 3

 

<-
5

 

<- 4

 

 

 

<-
1

 

<- 5

 

Alt

1 ->

Öne
göre sağ


<- 1

 

 

 

<-
2

 

Alt

1 ->

Öne göre sağ

 

Alt

<-
1

Öne göre sol

 

<- 2

 

1 ->

 

BEGRE TAŞI’NIN “E.Y. OKUNUŞ SIRASI”NA GÖRE ÇEVİRİSİ

 

Ben Tör Apa İçerki’yim.
Onbeş yaşında iken aldığım
(almış olduğum)

evdeşimden, burada ayrıldım. Çok yazık,
günümü
(güneşimi), ayımı şaşırdım.

Üç
oğlumdan ayrıldım. Yazık, doymadım.
(bu acıya) Katlanın.

* * *

Yerimden,
yazık, suyumdan ayrıldım buradan; çok yazık, yazık.

Bodunumdan, boyumdan, kandaşımdan ayrıldım, doymadım.

Elime, hânıma, doymadım. Beñgü diktim,
şaşırdım.

Yattaki
dünürümden ayrıldım.

Antlı adanıma? ant (ki), ne
yazık, ne kötü,
iyi eşimden ayrıldım.

* * *

Onbeş yaşımda Tabgaç Kanı’na gittim. Erlik
erdemim için

alpunu, altunu,
gümüşü koşturup
(dağıtıp) elde güç kazandım.

Yedi kurt öldürdüm; barsı, kökmeği
öldürmedim.

* * *

Sekiz
ayaklı varlığım üçün yılkı tüketiverdim.
[tükettim,
(kurban ettim?)]
.

Oraya
doymadım, yazık. Akımı, karamı
(gündüzümü gecemi) şaşırdım.

* * *

SÖZLÜK

 

Sözcük

Yazılışı

Anlamı

Yerleşik okunuşa

göre yazıdaki yeri (*1)

ad

D

ad

3;5,5

adak

KD

ayak, adak?

 

adaklıg

GLKD

adaklı, ayaklı,

2;1

adıklıg

GLKD

adaklıg imlâlı
kelimenin bir başka okunuşu… anlamı: ?

2;1

adrıl

LRD

Ayrılmak

 

adrıldım(a)

AMDLRD

ayrıldım

(1;1,2) (3;1,2,4,5)

alınmaç

ÇmNL

alınmış nesne

 

alınmaçım

MÇmNL

almış olduğum, aldığım

1;2

alpun

NUPL

alpun, altundan da değerli
bir mâden?

4;2

altun

NUTL

altun

4;2

ana

AN

ana?

 

anama

AMN

anamdan

3;5

anta

Aj

orada, oraya

2;2

ant

J

ant

 

antlıg

GLJ

antlı, ant içmiş

3;5

antsız

ZisJ

antsız, ant içmemiş?

3;5

ay

Y

ay

 

aya

AY

aya

1;3

ayıklıg

GLKD

adaklıg imlâlı
kelimenin bir başka okunuşu… anlamı: ? bk.: adıklıg

2;1

ayuklıg

GLKD

adaklıg imlâlı
kelimenin bir başka okunuşu… anlamı: bilinmeyen,

mechûl… bk.: adıklıg

2;1

az

Z

şaşırmak, yanılmak, yanmak, (hayıflanma?)

 

azdıma

AMDZ

şaşırdım, yanıldım, yandım

“Az ve azmak
sözcükleri hakkında…”

a)
az=

1-çok olmayan, az

2-açık; “Költigin
az yagızın binip…” (Bk.:
Költigin, IŞ5 ve IŞ7), az yagız=
açık yağız, “kara yağız’ın karşıtı olabilir mi?”

b) azmak=

1-coşmak, heyecâna
gelmek, şımarmak, taşmak, kabarmak, doğru yoldan çıkmak, şiddetlenmek, şehvetlenmek, fenâlaşmak, iltihaplanmak, kudurmak,
temizlenemeyecek hâle gelmek (Şemseddin Sâmî)

2-azalmak, zayıflamak… “pek zayıflağanım içün (25 kilo
azdım), operatsiya yapmay
turalar.”, “pek zayıflañğanım içün
doktorlar operatsiya etmege
sakınalar. 25 kilo azdım,” (Şem’îzâde Eşref Ağan,
Mektuplar) 

3-ne yazık ki; “yalgız kızım Gülbarçın * azdım
devran almadı kız bolub *” = “yalnız kızım Gülbarçın ne yazık ki (üzgünüm ki) kız olup devran
süremedi” (Alpamış, 93/94)

4-yol şaşmak, yoldan çıkmak,
yolunu şaşırmak, yolunu kaybetmek (Yunus)

5-şaşmak, yitmek; yol azınca= yol
kaybolunca… (Atalar Sözü, Veled İzbulak, T.D.K. 1936)

Bk.:
Elegeşt, E-10; “güne aya az ermiş” (Az imiş = yazık
imiş?)

(1;3) (2;2) (3;3)

bar

RB

varmak, gitmek

 

bardım(a)

AMDRB

vardım, gittim

4;1

barım

MRB

varlık, var edici, yaratıcı?

 

barımıg

GMRB

varlığımı, var edicimi, yaradanımı?

2;1

bars

ŞRB

bars, pars

 

barsıg

GŞRB

barsı

4;3

ben

nb

ben

1;2

beñgüg

gügHb

sonsuz, sonsuzluk taşı

3;3

beşyigirmi

imrgyşb

onbeş (15)

(1;2) (4;1)

bodun

NDUB

bodun

 

bodunuma

AMNDUB

bodunuma

3;2

böri

iröb

börü, kurt

4;3

bunda, bunta

AjUB

burada

(1;3) (3;1)

bükme

emxb

doymamak

 

bükmedim(e)

emdmxb

doymadım

(1;1) (2;1) (3;2,3)

el

el, il, ülke

 

elde

edlĞ

elde, ilde, ülkede

4;2

elime

AmlĞ

elime, ilime

3;3

er

r

er, erkek, erkeklik

4;1

erdem

mmdr

erdem, töre

 

erdemim

mmdr

erdemim, törem

4;1

esizime

emzis

çok yazık (hayıflanma)

(1;3) (3;2)

ş

, karı

 

eşime

emş

eşimden, karımdan

3;5

içerki

çi

bir görev unvânı, iç yöneticisi, iç yolbaşçısı

1;2

idgü

ügdI

iyi

3;5

igrit

tirgi

koşturmak, dağıtmak

 

igritib(e)

ebtirgi

koşturup, dağıtıp

4;2

kadaş

ŞDK

kadaş, kanbağlı kimseler, akrabâlar

 

kadaşıma

AMŞDK

kadaşımdam, kandaşımdan

3;2

kan

NK

kan, han

 

kanga

AGNK

kanına, hanına

4;1

kanıma

AMNK

kanıma, hanıma

3;3

kara

AGMARK

kara, (gece)

 

karamga

AGMARK

karama, (geceme)

2;2

katıglan

NLGTK

katlanmak, direnmek, acıya direnç göstermek

 

katıglangıl

LGNLGTK

katlan,diren, bu acıya direnç göster

1;1

kazgan

NGZK

kazanmak

 

kazgandım(a)

AMDNGZK

kazandım

4;2

konçuy

YCUK

evdeş, karı

 

konçuyuma

AMYCUK

evdeşimden, karımdan

1;3

kökmek

gkmxk

yabânî kuzey geyiği

 

kökmekig

gkmxk

yabân geyiğini

4;3

küç

çük

güç

 

küçi

içük

güçü

4;2

kümüş

şmük

gümüş

 

kümüşüg

gşmük

gümüşü

4;2

kün

nük

1) güneş, 2) boy,
kavim, âile

 

küne

enük

güneşe

1;3

künüme

emnük

boyuma, âileme

3;2

ogul

LGO

oğul

 

ogluma

AMLGO

oğlumdan

1;1

ölür

rlö

öldürmek

 

ölürdüm(e)

emdrlö

öldürdüm

4;3

ölürme

emrlü

öldürmemek

 

ölürmedim(e)

emdmrlü

öldürmedim

4;3

sekiz

Ziks

sekiz (8)

“Sekiz adaklı barım” hakkında…

“Sekiz
ayaklıg (ayıklıg) barım
(var edici)?.. Birkaç sin taşında daha geçen bu tâbîrin, kendisine kurban
sunulan kutsî bir kimsenin
(belki de Tanrı’nın) veyâ kutsî bir yerin adı olabileceği aklımıza geliyor.
Sekiz adaklı veyâ adıklı (aduklı?=bilinmeyen, tanınmayan) bu nesne sekiz kollu
Buda’nın adı olamaz mı?

bar(ı)m buyan= parama (param) buyan… param(skr)= mal, servet, varlık;
buyan (skr)punya=

sevap, iyi
amel, kut, saadet, mut, sevap (U. S. – A. Câferoğlu)

Tüketibarmak fiilinin
karşılığı kurbân etmek olamaz mı? Adak acaba bugünkü
anlamında adanan nesnelerin ortak adı olabilir mi?

Konu ile
ilgilenenlerin dikkat ve bilgilerine…“

2;1

sub

BUS

su

 

subuma

AMBUS

suyumdan

3;1

Tabgaç

ÇGBT

Çin

4;1

tik

kit

dikmek

 

tiktim

amtkit

diktim

3;3

Tör Apa

AP rüt

kişi adı

1;2

tüketibar

RBitküt

dökmek, tüketmek, kurban etmek, dağıtmak

 

tüketibardım

MDRBitküt

döktüm, tükettim, kurban ettim, dağıttım

2;1

tüñür

rHüt

dünür

 

tüñürüme

amrHüt

dünürümden

3;4

üç

çü

üç (3)

1;1

üçün

nçü

için

4;1

üçün(e)

ençü

bk.:
üçün

2;1

ürüñ

Hrü

ak, (gündüz)

 

ürüñümge

egmHrü

akıma, (gündüzüme)

2;2

yaş

ŞY

yaş, yaşanılmış yılların sayısı

 

yaşda

ADŞY

yaşında

1;2

yaşımda

ADMŞY

yaşımda

4;1

yata

ATY

Bk: yıta

2;2

yat

TY

yad, uzak el, ırak yer

 

yatda

ADTY

yad eldeki, ıraktaki,

3;4

yer

ry

yer, bulunulan yer

 

yerime

emry

yerimden

3;1

yeti

ity

yedi (7)

4;3

yılkı

ıKLIY

yılkı, dört ayaklı hayvanların sürüsü

2;1

yıta

ATIY

yazık

(1;1) (3;1,1)

 

*1 Bu sütundaki rakkamlardan ilk ve kalın olanları yazıtın yüzünü, ikinci
ve ince olanları ise kelimenin bulunduğu diziyi göstermektedir. Meselâ; (1;2)
1inci yüzün, 2nci satırı, (3;2,3) 3üncü yüzün 2nci ve 3üncü dizileri
anlamındadır.

 

Erk
YURTSEVER

Yayın Târîhi: 01 Haziran 2003