Mete Han’ın ordusunda bir asker olarak hissettim

04.09.2001

Teşekkür

Asil Soydaş Tonyukuk,

Sitenizi gördüğüm zaman kendimi o hep olmak istediğim ama tarihin benim için geç tecellisinden dolayı olamadığım Büyük Komutan Mete Han’ın ordusunda bir asker olarak hissettim. Tamamiyle Türk’e ait… Kendimi Atsız’ın romanlarında kaybetmişken sitenizi görmek bana büyük bir gurur verdi. Çaldığım kopuzla, okuduğum kitaplarla şanlı tarihimizin derinliklerinde kaybolurken sitenizi görmek, internet gibi bir teknoloji harikasını kullanarak Vezir Tonyukuk’tan seslenir gibi konuşmanız damarlarımdaki asil kanın ne kadar soylu olduğunu bana bir kez daha hissettirdi. Çalışmalarınızdan dolayı size, yazılarınızda sizi yalnız bırakmayan tüm Türkçülere teşekkürler…

TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE BİRLEŞTİRSİN.

Mustafa DİNÇTÜRK

* * *

30.11.2001

Azîzim Mustafa DİNÇTÜRK Beğ,

Heyecanlı yazınız bize bir şiiri hatırlattı.

Yahyâ Kemâl üstâdın şu rubâîsini bilirsiniz:

Halûk Şehsuvaroğlu’na

 

Çık tayy-ı zamân et açılır her perde

Bir devri geçir istediğin her yerde

Ben hicret edip zamânımızdan yaşadım

Istanbul’u fethettiğimiz günlerde

 

Adı sanı pek fazla bilinmeyen bir başka manzûme-nüvist, bu rubâîden etkilenerek, 8 beyitlik bir kıt’a yazmış… Kıt’a beyitlerindeki mısra’lardan birincisi yukarıdaki rubâînin 3üncü beytinin, ikincisi ise 4üncü beytinin vezninde… Buyurun bu kıt’ayı birlikte okuyalım:

SEN YAŞADIN, BİZ DE YAŞADIK…

Sen hicret edip zamânımızdan yaşadın

Istanbul’u fethettiğimiz günlerde…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Biz hicret edip zamânımızdan yaşadık

Evdeşlere ok attığımız dünlerde

 

Ertunga yuğunda yırtarak bağrımızı

Azrâil’i ağlattığımız dünlerde

 

Ordus’tan Oğuz Kağan’la birlikte dalıp

Tabgaç’ları titrettiğimiz dünlerde

 

Yağmurlu çakınlı kapkaranlık gecede

Kürşad’la ölüm tattığımız dünlerde

 

Binkırk yılında dizletip Gazne’liyi

Çağrı’yla at oynattığımız dünlerde

 

Alparslan Ordusu’nda bozkurtlayın

Şol yerleri el tuttuğumuz dünlerde

 

Sen fethi yaşarken ayrılıp biz yaşadık

Târîhe şeref kattığımız dünlerde

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bu arada, Tonyukuk’tan seslenir gibi konuşmak ne haddimize. Eğer size böyle geliyorsa bu, onun at uşaklığını yapmamızdan kaynaklanıyor olmalı…

Sağlıcakla kalınız efendim.

Tanrı Türk’ü korusun.

Tonyukuk