Türkçü Toplumcu Sosyalist

03.06.2001

Tonyukuk isimli sitenizi öğrenmekten ötürü sevinç duymaktayım. Özellikle de KÖK TÜRK YAZISI ile ilgili çalışmanız beni olağanüstü etkiledi. Biz de bir bölüm arkadaşla birlikte GÖK TÜRK adında bir dergi yayımlamaktayız. Biz Türk Ulusçuluğunun Toplumcu (sosyalist) çizgide başarıya ulaşacağına inanıyoruz. ÖNDERİMİZ SULTAN GALİYEV’dir. Ülkümüz TURAN FEDERAL SOSYALİST DEVLETİ...

Göktürk Dergisi

* * *

13.06.2001
Baka balalar,
Türk devleti bâzı ilim adamlarına göre 10000 yıllık bir devlettir. Bu âlimlerin görüş ve inanışlarının doğru ve hattâ mümkün olmadığını düşünsek bile devletimizin kayda geçmiş 2200 küsûr yıllık bir geçmişi vardır. Bu uzun geçmiş, Türk  devletinin nasıl yönetileceğini, en azından bu yönetim işinin töresini, reçetesini milletimize öğretmiştir.

Türk devletini yönetenlerde yaradana karşı bir mes’ûlîyet duygusu ve bir Allah korkusu, saygısı vardır. Bu saygı Bilge Kağan bengü taşında “Üstte Türk Teñrisi, Türk kutlu yerini, suyunu öyle düzenlemiş. Türk bodunu yok olmasın diye, bodun olsun diye babam İlteriş  Kağanı, anam İlbilge Kadını göğün tepesinde tutup yukarı  kaldırmış.” cümlelerinde çok açık olarak kendisini belli etmektedir. Yeniçeri’nin zaman zaman Osmanlı sarayı kapısında toplanarak “Mağrûr olma pâdişâhım, senden büyük Allah var.” diye devlet başkanına seslenmesi, yönetene mes’ûlîyetini ihtârdan başka bir şey değildir.
Sevgili gençler,
Size nâcizâne tavsiyemiz, Türk milletine en uygun olan devlet yönetimini târîhimizin içinde aramanızdır. Bunun için önce Türkçü olmak gerekir.
Türkçülüğün, dünyâdaki bütün …izmlerin fevkinde, olağanüstü bir mefkûre olduğunu düşününüz. Türkçülüğün, dışarıdan gelmemiş tek fikir ve akım olduğunu düşününüz. Türk devletinin Türk töresince yönetilmesi gerektiğini düşününüz.
Yakın bir gelecekte yüce Türk milletinin 2200 yıllık devletinin Türkçü TURAN hükûmetlerince yönetileceğini düşününüz. Bugün Almanya, Fransa, Japonya denildiğinde ne anlaşılıyor ise, yarın TURAN denildiğinde muhteşem bir coğrafyaya yayılmış Türkler’in ebedî devletininin anlaşılacağını düşününüz.
Bunların dışarıdan gelmiş bir fikirle, bir akımla yapılmasının, gerçekleşmesinin de mümkün olamıyacağını düşününüz.

Türkçü Türkçüdür. Türkçü’nün sosyalisti, komünisti, faşisti, kapitalisti, hattâ demokratı bile olamaz.

Yolunuzu dışarıdan gelmemiş tek düşünce olan TÜRKÇÜLÜK aydınlatsın.

Tanrı Türk’ü korusun.
Tonyukuk