BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ)

:Xrüt:MHK:MBS:NGK:Aglib:Xrüt:şmTRY:IrHt:gt:IrHt1

:KÜRÜT:MıÑaK:MıBaS:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT:ŞıMTaRaY:İRÑeT:GeT:İRÑeT

Teñri teg Teñri yaratmış
Türk Bilge Kağan; Sözüm: Babam Türk

:Irlgb:glükrk:Zd:iy:ZGU:ZKUT:rıs:IT..L:AJ..:Aglib

:İReLGeB:GüLÜKeReK:ZiDe:İYi:ZuGO:ZuKOT:RİS:IT..La:ADN..:EGLİB

Bilge ..nda al..tı Sir,
Tokuz Oğuz, İyi Ediz otağlı beğleri,

:.
.IrHt:Xröt:. .:INDUB

:..İRÑeT:KÜRÜT:..:INuDOB

bodunu .. Türk Teñri ..

Devamını oku

Türk Adları

TÜRK ADLARI

Bu derlemedeki bâzı adların uzunluğu ve söylenişi kulağa hoş gelmeyebilir. Bu konuda, derlemenin yalnız Oğuz Lehçesi için değil bütün TÜRK DÜNYÂSI için hazırlanmış olduğunu göz ardı etmemek lâzımdır.

Türk Çocukları’na verilecek Türkçe adlar, bu derlemeden seçilmelidir. Soysuz, uydurma, Türkçe olmayan kelimelerden seçilerek konulan adlar, ad sâhibinin şahsîyetinde menfî te’sîrler yapabilir, mânâsız bir ad taşıyan kişi aşağılık duygularının etkisinde kalabilir. Çelik irâdeli bir nesl yetiştirmenin ilk yolu, o nesli mutlakâ mânâsı ve hâtırâsı olan Türkçe adlarla bezemekden geçer.

Derleme iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde adlar ilk harflerine göre abaçalandırılarak dizilmişler, ikinci bölümde ise uyaklarına göre dizin edilmişlerdir.

Müşterek olan erkek ve kız adları, aşağıdaki dizinde, gerek erkek adları ve gerekse kız adları bölüklerinde, yanlarına bir * işâreti konmak sureti ile belli edilmişlerdir. Erkek adları bölüğünde yanlarında * işâreti olmayan adlar yalnız erkek çocuklarına, kız adları bölüğünde yanlarında * işâreti olmayan adlar yalnız kız çocuklarına verilebilirler.

Devamını oku

Erk YURTSEVER

Tonyukuk.net İlk olarak 1999 yılında büyük Türkçü Erk YURTSEVER tarafından kurulmuştur. Bu yıllarda bu ağlara bağlanmak için sadece çevirmeli ağlarla çok çok düşük hızlarda bu ağı hazırlamıştır. Büyük Türkçü Erk Yurtseverin yazılarını kendi ağ adıyla yeniden düzenleyip yayımlıyoruz. Mekanı uçmağ olsun!

Devamını oku