Polat Türkçe mi?

08.07.2001 (1. yazı)

Sayın Tonyukuk,
Otağınızı uzun bir süredir düzenli olarak ziyaret ediyorum. Gerçekten faydalı bir uğraş içerisindesiniz.
Türk adları sayfasında babamın adı olan Polat’ı bulamadım. Polat – Pulat adı benim bildiğim kadarı ile Türk adı ve çelik manasında.
Ayrıca Türk adları sayfasında  bu adların manalarını da açıklarsanız çocuklarımıza ileride ad seçerken daha rahat ederiz. Şahsen ileride oğlum olursa adını Buğra koymak istemem. Çünkü bilmediğim başka bir manası yoksa deve demek. Rahmetli Atsız herhalde oğluna koyarken Türk’ün düşmanlarına deve gibi kinci olması temennisiyle bu adı seçti.
Otağınızın Türklük ve Türkçülük ile ilgili diğer bağlantılar bölümüne **** adresini eklemenizi öneriyorum. Gerçekten doyurucu ve sürekli yenilenen kaliteli bir sayfa. Her ne kadar ana sayfanızdaki resimli bağlantıdan zaman zaman bu sayfaya aynı zamanda oradan da size ulaşmak mümkün olsa da, sabit bir yerde bu sayfaya yer vermeniz çok daha iyi olur bence.
GökTanrı sizleri ve yüce Türk Irkı’nı korusun.
Alp Urungu

* * *

21.08.2001 (2. yazı)

Sayın Tonyukuk,
Mektubum elinize geçti mi bilmiyorum ama “pusat” isminin neden Türkçe adlar bölümünde olmadığını sormuş ve sayfanızda bu adların manalarına yer vermenizi istemiştim. İkinci isteğim biraz zahmetli ama ilkine cevap verirseniz memnun olurum. Artık lütfen sayfanızı güncelleyin. Önce bizi alıştırdınız şimdi de güncellemeyi kestiniz. Böyle olmuyor. 15 Haziran’dan bu yana her defasında “acaba yeni ekleme var mı?” diye giriyorum. Ama sonuç hüsran.
Otağınızı seviyoruz.
TTKY

Alp Urungu

* * *

17.11.2001

Azîzim Alp Urungu Beğ,

İki yazınızın da bize ulaşmasına rağmen bunlara elde olmayan sebeplerle geç karşılık verdiğimiz için sizden özür dileriz. Aslında bu özür, yazılarına zamânında karşılık veremediğimiz bütün konuklarımız için geçerlidir.

Azîzim,

Polat, Acemce bir kelime olup aslı ‘pûlâd’dır. Yâni kelimedeki u harfi de a harfi de uzun okunur. Çelik, kılıç, topuz (gürz) anlamındadır. Acemler bunu kişi adı olarak da kullanırlar.

Otağımızda yayınlanan Türkçe adlar, bize yardımcı olan Erk Beğ’in, Türk Dünyâsı Araştırmaları Vakfı’nca bastırılan “Türkçe Adlar Derlemesi” adlı kitabının dizinleridir. Yazar kitaptaki ‘Sözün Başı’ adlı bölümde şöyle demektedir:

“Bu derleme bir lûgat veyâ bir târîh kitabı değildir. Bu derleme sâdece bir rehberdir. Ad koyacak kişi bu rehbere mürâcaatla bir ad seçer. Adın geniş mânâsını veyâ târîh içindeki yerini, karşısında gösterilen adrese baş vurarak mufassalan öğrenir. Kitapta bulunan adların açıklamalarını yapmak için ciltler doldurmak gerekir. Oysa yeni doğmuş bebeğin ad babasının, mânâlarını teker teker araştırarak ad seçmek için zamanı yoktur.”

Atsız’ın ikinci çocuğuna verdiği ‘Buğra’ adı için kitaplar şöyle yazıyor: Her hayvanın aygırı (erkeği); boğa… Kelime kişi adı olarak Atsız Beğ’den önce de kullanılmıştır. Bildiğiniz gibi Karahanlı Hânedânı’nın üçüncü kağanı Satuk Buğra Karahan’dır. (940?-955)

***** bağlantılarımıza eklenmiştir.

Ey Alp Urungu!… Biz de sizleri seviyoruz.

Sağlıcakla kalınız.

TTK

Tonyukuk