BİLGE TONYUKUK… 1. TAŞ… 3. yüz. (DOĞU YÜZÜ)

:NGK:krüt:ILGRLO:NDOB:krüt:IVOB:Üs:ik:zib:zmtr:hiB:ik1

:NaGaK:KRÜT:ILaGRuLO:NuDOB:KRÜT:IDLOB:ÜS:İKi:ZİB:ZiMiTRe:ÑİB:İKi

İki bin erdik biz. İki
ordu(muz) oldu. Türk bodunu kılındığından, Türk Kağanı

:AMNGK:smr:KOy:smgt:ekzgö:YULT:AQLB:HUJS:
ILGRLO

:AMıNaGaK:ŞiMRe:KOY:ŞiMGeT:EKZüGÖ:YULaT:AKILaB:ÑUTNaŞ:IlaGRuLO

oturduğundan beri Şantuñ
kentine, Taluy ırmağına ulaşmış yok imiş. Kağanıma

:mdtl:Üs:pntö

:MiDTeLi:ÜS:PüNüTÖ

söyleyip ordu ilettim.

:NIsU:IDIs:QLB:ZTO:ÇÜ:mtrügt:ekzgö:YULT:AQLB:HUJS2

:NıSU:IDIS:KıLaB:ZuTO:ÇÜ:MiTRüGeT:EKZüGÖ:YULaT:AKıLaB:ÑUTNaŞ

Şantuñ kentine, Taluy
ırmağına değdirdim. Yirmi üç kenti kırdı. Usu yıprandı.

:INGK:q:NO:itr:ZMGY:NGK:ÇGBT:itr:RULK:UTY:ADTRUy:UTJUB

:INaGaK:KO:NO:İTRe:ZıMıGaY:NaGaK:ÇaGBaT:İTRe:RULaK:UTaY:ADTRUY:UTaTNUB

Otağda yatıp kalırdı.
Çin kağanı yağımız idi. On Ok kağanı

:itr:ZMGY

:İTRe:ZıMıGaY

yağımız idi.

:NUTL:pslgö:NGK:ÇÜ:LO:IVOB:MZGY:NGK:glçük:ZKRIQ:qTR3

:NUTLA:PiŞeLGÖ:NaGaK:ÇÜ:LO:IDLOB:MıZıGaY:NaGaK:GüLÇÜK:ZıKRIK:KUTRa

Dahası Kırkız’ın güçlü
kağanı yağımız oldu. O üç kağan sözleşip “Altun

:URGNGK:krüt:erHö:smslgö:AC:smt:MLsBK:ezü:SIY

:URaGNaGaK:KRÜT:ERÑÖ:ŞiMŞeLGÖ:AÇNa:ŞiMiT:MıLaŞıBaK:EZÜ:ŞIY

ormanı üstünde
buluşalım” demiş. Öyle anlaşmışlar. “Doğu’da Türk Kağanı’na

:inzb:LO:rsr:hn:ÇK:rsmlüs:URH:smt:mllüs

:İNZiB:LO:ReSRe:ÑeNaÇaK:ReSeMeLÜS:URaÑa:ŞiMiT:MiLeLÜS

saldıralım” demiş. “Ona doğru saldırmazsak nice ne eder o
bizi…

:Xx:içtrlö:rsr:HnÇK:smr:eglib:IsIÇUGY:smr:PL:INGK4

:KÖK:İÇeTRüLÖ:ReSRe:ÑeNaÇaK:ŞiMRe:EGLİB:ISIÇUGYa:ŞiMRe:PLa:INaGaK

Kağanı alp imiş.
Danışmanı bilge imiş. Nice ne edip kesinlikle öldürecektir.

:smt:AC:NGK:sgrüt:smt:MLSIQ:qY:Id:mllüs:PSBK:nügçü:

:ŞiMiT:AÇNa:NaGaK:ŞiGRÜT:ŞiMiT:MıLaSIK:KOY:İDe:MiLeLÜS:PıŞıBaK:NÜGüÇÜ

Üçümüz birleşip sü
salalım. İyice yok kılalım.” demiş. Türgiş Kağanı öyle demiş.

:sMt:rür:AJ:MNDOB:hnb

:ŞiMiT:RÜRe:ADNa:MuNuDOB:ÑiNeB

“Benim bodunun oraya ulaşır.” demiş.

:LO:smt:LO:CKRT:emy:IZGO:smt:LO:CGLUB:emy:NDOB:krüt5

:LO:ŞiMiT:LO:ÇNıKRaT:EMiY:IZuGO:ŞiMiT:LO:ÇNaGLuB:EMiY:NuDOB:KRÜT

“Türk bodunu yine
karışıktır.” demiş. “Oğuz’u yine sıkıntıdadır.” demiş. O

:AJ:itr:zmlk:MKsRLO:itr:zmlk:MQsDU:emy:nüt:pds:NIBS

:ADNa:İTRe:ZeMLeK:MıKıSRuLO:İTRe:ZeMLeK:MıKISDU:EMiY:NÜT:PiDiŞe:NIBaS

sözü işitince gece yine
uyuyasım gelmez idi. Oturasım gelmez idi. Orada

:AMJKS

:AMıDNıKaS

düşündüm.

:smr:rib:ILOY:nmgöx:mdt:smr:gy:mllüs:AKZKRIQ:kl6

:ŞiMRe:RİB:ILOY:NeMGÖK:MiDiT:ŞiMRe:GiY:MiLeLÜS:AKZıKRIK:KLi

İlk Kırgız’a salmamız
iyi olur dedim. Kögmen’in yolu bir imiş, (ama)

:içry:…..:mdt:IÇMRY:RSROY:NLOY:UB:pds:nyt:sMUT

:İÇRiY:…..:MiDiT:IÇaMaRaY:RaSIROY:NuLOY:UB:PiDiŞe:NiYiT:ŞıMUT

kapalı imiş diye işitip
bu yolu yürür isek yaramıyacak dedim. ….. kılavuz

:MTLUB:ir:zi:glöç:mdlt

:MuTLUB:İRe:Zİ:GüLÖÇ:MiDeLiT

istedim. Çölüg İz eri buldum.

:sMRB:NIN:smr:IqURO:T:rib:smr:…..:mlb:IN:mriy:Z:mzö7

:ŞıMRaB:NINa:ŞiMRe:IKURO:Ta:RİB:ŞiMRe:…..:MiLEB:INa:MiRiY:Za:MüZÖ

Kendim az yerim, onu
beslerim ….. imiş. Bir at yolu imiş. Onun (ile) gitmiş.

:MJRS:mdt:CU:RSIROY:NLOY:LO:nyt:sMRB:GLT:rib:PTY:RH

:MıDNıKaS:MiDiT:ÇNU:RaSIROY:NuLOY:LO:NiYiT:ŞıMRaB:GıLTa:RİB:PıTYa:RAÑA

Ona söyleyip bir atlı
gitmiş diye o yolu yürürsek iyi olur dedim. Düşündüm.

:AMNGK

:AMıNaGaK

Kağanıma