Yunan’nın soyu bozukluğu

15.05.2001

Sayın Tonyukuk,
Şu anda çok kültürlü Avustralya’da, Melbourne Üniversitesi’nde iktisâdî bilimler okumaktayım. Maalesef her yerde olduğu gibi, yaşadığım şehir Melbourne’de de bir çok Türk düşman bulunmakta. Bilhassa kendilerini Yunan zanneden soyu belirsiz kişiler yoğun. Biz buradaki Türkler düşmanlarımızla elimizden geldiği kadar mücâdele etmeğe devâm edeceğiz. Aynı sizin gibi, benim de arzum bir birleşik Türkistan Devleti görmektir. Bu arzumu gerçekleştirmek için, tıpkı Atilla gibi ve Cengiz gibi elimden geleni yapacağım.
Sizden bir ricam olacak. Şu anda Proje olarak bir veb sayfası yapıyorum. Sayfam yüce Türk milletiyle ilgili olacak. Acaba sayfama sizin sayfalarınızı link olarak ekleyebilir miyim ve sizin sayfanızdaki resimlerden bazılarını kullanabilir miyim?
Tanrı Türk’ü ve Türkistan’ı tekrar yaşatsın.
Remzi “Ayanoğlu” Ünal

* * *

17.05.2001

Azîzim Ayanoğlu Remzi Ünal Beğ,

Tahsil hayâtınızda size başarılar dileriz.

Bahsettiğiniz gibi Dünyâ’nın her yerinde olduğu üzere bulunduğunuz Avustralya’da da Türk düşmanlarının olması gâyet tabiîdir. Unutmamak lâzımdır ki, “Bir kurdun ardından kırk köpek havlamazsa, o kurt, bozkurt değildir”.

Soyu belirsiz yâni soysuz bâzı kişilerin, kendilerini Yunan zannetmeleri ile soysuz olmaları arasında hiç bir fark bulunmamaktadır. Şimdi kendilerine Yunan denilen bu halk, önce M.Ö. ki 15. yüzyılda orta Avrupa’dan kopup bugünkü Yunanistan’a gelen Akalar ve İyonlar ile karışmışlardır. Bu karışık halk, ardından M.Ö. ki 12. yüzyılda yine orta Avrupa’dan kopup gelen Traklar ve Dorlar ile karışarak mülevves bir hâle dönüşmüşlerdir. Derken Büyük Roma İmparatorluğu’nun yönetimine giren bu beş ırkın karışımı ahâli bir de Romalılar ile karışmıştır. Ardından Büyük İskender’in Makedonları da bu şehrâyine, şenliğe dâhil olmuşlardır. Tam bir meyve salatasına dönüşen bu acâib topluluğa, M.S. ki yüzyıllarda da Slavlar katılarak bugünkü melez Yunan insanını meydana getirmişlerdir. Bu bakımdan bir insanın soysuz olmasıyla Yunan olması arasında bir fark yoktur.

Azîzim Ünal Beğ,

Türk için ve Türk’e göre yapacağınıza inandığımız sayfanıza Tonyukuk Otağı’nı bağlayabilirsiniz. Ayrıca Otağımızdan, sayfanız için yararlı gördüğünüz her nesneyi de alıp kullanabilirsiniz.

Çalışmalarınızın başarılı olması dileğimizdir.

Hiç kimse bindiği dalı kesmez. Hele Tanrı, aslâ…

Tonyukuk

“Yunan’nın soyu bozukluğu” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.