Asâlet-i yûnânın Çingene katkısına ihtiyâcı yok

17.05.2001

Sayın Tonyukuk,
Bana sayfanızdan yararlanma imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum.

Gelelim şu Yunan konusuna. Bu konu hakkında benim bir teorim var ki, sizin söylediklerinizle (Yunan’nın soyu bozukluğu) tam manasıyla uyuşuyor. Bilindiği gibi Makedon İmparatoru İskender Hint seferine çıktı, keşfetti ve Balkanlar’a Mısır üzerinden geri döndü. Geri dönerken kendisiyle birlikte bir çok Çingen (Romani veya Sinti) kafilesi aynı şekilde Mısır’dan bugünkü Yunanistan’a yerleşti. Bunlar da sonra Yunan oluverdiler. Ve bunun için günümüzde Mısır’a yabancılar Egypt der. Neyse biz kendimizi düzeltelim yeter.
Tanrı Türk’ü ve Türkistan’ı Tekrar Yaşatsın!
Remzi “Ayanoglu” Ünal

* * *

21.05.2001

Azîzim Ayanoğlu Remzi Ünal Beğ,

Yunan ile ilgili pek güzel bir konuya değinmişsiniz… Gerçi asâlet-i yûnânın Çingene katkısına ihtiyâcı yok ise de hani garnitür olarak onun da bu asâletin içinde bulunmasında bizce bir sakınca yoktur.

Selâm ve sevgiler,

Tengri biz bilen!…

Tonyukuk