Polat Türkçe mi?

08.07.2001 (1. yazı)

Sayın Tonyukuk,
Otağınızı uzun bir süredir düzenli olarak ziyaret ediyorum. Gerçekten faydalı bir uğraş içerisindesiniz.
Türk adları sayfasında babamın adı olan Polat’ı bulamadım. Polat – Pulat adı benim bildiğim kadarı ile Türk adı ve çelik manasında.
Ayrıca Türk adları sayfasında  bu adların manalarını da açıklarsanız çocuklarımıza ileride ad seçerken daha rahat ederiz. Şahsen ileride oğlum olursa adını Buğra koymak istemem. Çünkü bilmediğim başka bir manası yoksa deve demek. Rahmetli Atsız herhalde oğluna koyarken Türk’ün düşmanlarına deve gibi kinci olması temennisiyle bu adı seçti.
Otağınızın Türklük ve Türkçülük ile ilgili diğer bağlantılar bölümüne **** adresini eklemenizi öneriyorum. Gerçekten doyurucu ve sürekli yenilenen kaliteli bir sayfa. Her ne kadar ana sayfanızdaki resimli bağlantıdan zaman zaman bu sayfaya aynı zamanda oradan da size ulaşmak mümkün olsa da, sabit bir yerde bu sayfaya yer vermeniz çok daha iyi olur bence.
GökTanrı sizleri ve yüce Türk Irkı’nı korusun.
Alp Urungu

* * *

21.08.2001 (2. yazı)

Sayın Tonyukuk,
Mektubum elinize geçti mi bilmiyorum ama “pusat” isminin neden Türkçe adlar bölümünde olmadığını sormuş ve sayfanızda bu adların manalarına yer vermenizi istemiştim. İkinci isteğim biraz zahmetli ama ilkine cevap verirseniz memnun olurum. Artık lütfen sayfanızı güncelleyin. Önce bizi alıştırdınız şimdi de güncellemeyi kestiniz. Böyle olmuyor. 15 Haziran’dan bu yana her defasında “acaba yeni ekleme var mı?” diye giriyorum. Ama sonuç hüsran.
Otağınızı seviyoruz.
TTKY

Alp Urungu

* * *

17.11.2001

Azîzim Alp Urungu Beğ,

İki yazınızın da bize ulaşmasına rağmen bunlara elde olmayan sebeplerle geç karşılık verdiğimiz için sizden özür dileriz. Aslında bu özür, yazılarına zamânında karşılık veremediğimiz bütün konuklarımız için geçerlidir.

Azîzim,

Polat, Acemce bir kelime olup aslı ‘pûlâd’dır. Yâni kelimedeki u harfi de a harfi de uzun okunur. Çelik, kılıç, topuz (gürz) anlamındadır. Acemler bunu kişi adı olarak da kullanırlar.

Devamını oku

Türkçüyüm Irkçı Değilim

17.06.2001

Selam Tonyukuk,
Sayfanızı çok beğeniyorum. Bundan dolayı sizi kutlarım. Yazışmalar-mesajlar kısmındaki Türk Irkı tamlaması beni bir Türkçü olarak (kendim de Kayı’lı bir Oğuz Türkü olmama rağmen) rahatsız etti. Türk ırkı diye bir şey yoktur. Kendini Türk olarak kabul eden, ırkları birbirinden farklı ama dilleri aynı, kültürleri aynı olan topluluklar vardır. Bir Sarıuygur Türkü’nü bir Çinli’den ırk olarak ayırt etmek mümkün değildir. Kıpçak Türkleri de sarı saçlı ve mavi gözlü, uzun boylu kişiler olarak Danimarka’lılara veyâ eski Vikingler’e benzemektedir.
Demek istediğim, bu tamlamanın kullanılmaması… Çevremdeki tartışmalarda bazı kardeşlerimiz “Türk Irkı” tamlamasını kullandığında bizi karalayanlar “yâhu, zâten bunlar kafatasçı, ırkçı” diye bizi kötülüyorlar. Türkçülüğü anlatmakta zorlanıyoruz. Türklük, Türkçülük bir kültür birlikteliğidir. Orta Asya’da bir zamanlar ırkları farklı olan milletler birliktelik oluşturarak Türk kültürünü oluşturmuştur. Aksini düşünüp savunursak Türklüğe kötülük yapmış oluruz. Bir arkadaşım tartıştığı bir Özbek’e “sen de Türk’sün, ben de” deyince adamın tepkisi “ben Türk değilim, Özbek’im. Bak ırkımız bile farklı.” diye sertçe bir cevap oldu.
Türklüğü ırk olarak ön plana almamalıyız. Hattâ din birlikteliğini bile ön plana almamak gerekir. Çünkü Moldavya’daki kardeşlerimizin de hemen hepsi Hıristiyan.
Saygılar, hürmetler,

Bigel TURKO

* * *

22.12.2001

Bay Bigel Turko,

Mektup kutumuzda unutulan yazınızı gecikerek cevaplandırdığımız için sizden özür dileriz. Bu gecikmede bir kasıt yoktur.

Otağımızda Türk’ün şu dîne bağlı olanları iyidir, bu dîne bağlı olanları kötüdür gibi, değil bir yazı, bir îmâ bile yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır.

Türklüğü ırk olarak ön plana almamalıyız” derken ne demek istediğiniz pek anlaşılmıyor. Ya da biz yanlış anlamıyor isek siz sâdece Batı Türkeli’nde yaşayan Türkleri Türk sayıyor, diğerlerini ise boy adlarına göre tasnîf ederek Türklüğün dışında tutuyorsunuz. Bu sebeple de herhâlde bizim Türk Irkı tamlamamızın sâdece Anadolu’da yaşayan Türkler’i kapsadığını sanıyorsunuz. Oysa bize göre “Türk”, adları ne olursa olsun bütün Türk boyları’nın üst kimliğinin adıdır. Bu ilmen de böyledir.

Atların bile ırklarının bulunduğu günümüzde Türk Irkı diye bir şeyin! (bir neyin?) olmadığını söylemeniz fevkalâde çarpıcı ve şaşırtıcıdır. Kaldı ki bu iddiânızı savunurken verdiğiniz örnekler de bayağı çarpıcı. Size göre Türkçe konuşan, Türk kültürünü kendi kültürü olarak kabûl eden ve kendisini Türk sayan herkes Türk’tür.

Devamını oku

Yeğenimin adını Teoman Göktürk koymayı düşünüyorum

 

11.06.2001

Değerli Aksakal Tonyukuk Beğ,
Veb Sitenizi büyük bir coşku ve duygu ile takib ediyorum. Sizden nacizane bir isteğim olacak. Sunuşda
bulunan Khan Tengri Doruğunu masaüstü resmi olarak kopyalayamadım. Bu resmi bana elektronik posta ile göndermeniz mümkün ise çok sevinirim.
Yakında dayı olacağım ve yeğenimin isim babalığını bana verdiler. Erkek olacak olan yeğenimin adını Teoman Göktürk koymayı düşünüyorum ki onlara layık bir TÜRK ÇOCUĞU olsun.
Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin ve sizin gibi Aksakalları, bilgeleri  başımızdan eksik etmesin.

Tivem Mustafa

* * *

12.06.2001
Azîzim Mustafa Beğ,
İstediğiniz Tanrı Dağları’nın yüzük taşı Khan Tengri dağının ambarımızdaki üç resmini ilişikte takdîm etmekteyiz.
Doğumunu beklediğiniz yeğeniniz için ad babalığı görevinizi kutlarız.
Teoman’ın aslı Rahmetli Banguoğlu Tahsîn Hoca’ya göre “Tuman”, anlamı da bildiğimiz “duman”dır. Göktürk’ün aslı da Köktürk’tür. Doğacak bozkurta ad koymadan önce size bunları bildirmenin doğru olacağını düşündük.

Devamını oku

Köktürk alfabesiyle taşa kazımak

09.06.2001

Sayın Tonyukuk,
Eğer orhun abidelerinin orijinal yani Köktürk alfabesiyle yazılmış tam metinlerini bana gönderebilirseniz, bunları memleketimde bir taşa kazımak istiyorum. Amatör olarak heykel yapımı ile uğraşıyorum. Ordu’nun Mesudiye ilçesi Uluğbey yaylasındaki köyümüzün az ilersinde bir büyük kaya var. Bunu onun üzerine yazmak benim için gurur kaynağı olacaktır. Bilginiz dahilinde olsun. Köyümüz bir Türkmen köyüdür. Eski Türk inançlarını hala yaşatmaktayız. Şamanizm kalıntıları hala olduğu gibi devam ediyor.

Yüzde yüz Türk olduğumuzda cihan bizimdir.

Hüsnü

* * *

15.06.2001
Azîzim Hüsnü Beğ,
Size Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarının Türk imleri ile yazılmış tam metinlerini gönderiyorum. Tabiatiyle bu metinler taşlara işlenmiş orijinal metinlerin kopyalarıdırlar. Taşların en sağlıklı fotoğraflarını ve bunların rötuşlu hâllerini TİKA’nın hazırlamış olduğu “Orhun” adlı eserde bulabilirsiniz. Bu konuda Rahmetli Hüseyin Namık Orkun Beğ’in “Eski Türk Yazıtları” adlı eseri de size büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Devamını oku

Türkçü Toplumcu Sosyalist

sultan galiyev

03.06.2001

Tonyukuk isimli sitenizi öğrenmekten ötürü sevinç duymaktayım. Özellikle de KÖK TÜRK YAZISI ile ilgili çalışmanız beni olağanüstü etkiledi. Biz de bir bölüm arkadaşla birlikte GÖK TÜRK adında bir dergi yayımlamaktayız. Biz Türk Ulusçuluğunun Toplumcu (sosyalist) çizgide başarıya ulaşacağına inanıyoruz. ÖNDERİMİZ SULTAN GALİYEV’dir. Ülkümüz TURAN FEDERAL SOSYALİST DEVLETİ...

Göktürk Dergisi

* * *

13.06.2001
Baka balalar,
Türk devleti bâzı ilim adamlarına göre 10000 yıllık bir devlettir. Bu âlimlerin görüş ve inanışlarının doğru ve hattâ mümkün olmadığını düşünsek bile devletimizin kayda geçmiş 2200 küsûr yıllık bir geçmişi vardır. Bu uzun geçmiş, Türk  devletinin nasıl yönetileceğini, en azından bu yönetim işinin töresini, reçetesini milletimize öğretmiştir.

Devamını oku

Türk kasabası Altunköprü

31.05.2001

Merhaba Kardeş,

Doğmuş olduğum Türk kasabası Altunköprü’de zâlim Saddam, yüzlerce Türk’ü, sırf Türk oldukları için kurşuna dizmiştir. Hepsi benim yakınlarımdır.

Bu yazımı siz kardeşime gönderiyorum.

Sadun Köprülü 

* * *

02.06.2001

Azîzim Sadun Köprülü Beğ,

Bakın, Atsız Hoca ne diyor?

“Bir gün olur, elbette eski beğler dirilir;

Devamını oku

Farsça Urduca Font

26.05.2001

ÖZEL

Selam eder çok harika bir site oluşturduğunuz için kutlarım.
Sayfanızda Orkun yazı fontunu gördüm ve kullanmaktayım. Ben programcıyım. Yaptığım bazı programlarda Orkun fontunu kullanabilir miyim?
Su anki çalışmam Göktürk yazısı, Osmanlıca kelime işlemci  üzerine. Ben Türkolog değilim ama bir katkım olsun isteğiyle güzel bir kelime işlemci yazmak istiyorum ve programı genişletilebilir şekilde oluşturuyorum. İleride Uygur fontu ve Bağımsız Türk devletlerinin kullandığı fontları da ekleyeceğim. Şu an Osmanlıca font sorunuyla uğraşmaktayım. Farsça, Kürtçe ve Urduca fontlardan Osmanlıca font oluşturma problemiyle uğraşmaktayım. Acaba siz bu şekilde Osmanlıca bir fonta sahip misiniz? Yardımcı olabilir misiniz?
Hoşçakalın.

* * *

27.05.2001

Azîzim,

Devamını oku

Sadun Köprülü

24.05.2001

Çok değerli kan kardeşlerim, selam ve sevgiler.

Ben Kerkük Altunköprü Türklerindenim. 16 sene Turancılık-Türklükten, Türkiye’den dolayı zalim cellat Saddam’ın mahpushanesinde kaldım. BM insan hakları baskısıyla özgürlüğe 1996 yılında kavuştum.

Sayfanızı bulduğumda çok sevindim. Çok güzel, çok önemli Türkçü-Turancı bir sayfa… Ulu Tanrı sizleri korusun ve her zaman büyük Türk milletinin başı yüksek olsun.

Siz kardeşime şiirlerimden gönderiyorum. Yayınlanmasını rica ederim.

Kardeşiniz,

Sadun Köprülü

Amerika

Devamını oku

Yeniden Dirlik

23.05.2001

Sevgili  Türk Irkdaşım, 

İçersinde bulunduğumuz bu acı günler asla bizi üzmesin. Öyle bir zaman gelecek ki şu anda bulunduğumuz karışık ve garip çok kültürlülükten kurtulup, bütün Türkleri içine alacak yüksek medeniyete sahip güçlü bir imparatorluk kuracağız. Ve bu İmparatorluk Irkımıza sürdürülen saldırıların tek tek intikamını alacak. Tarih boyunca görülmüştür ki; bozkırların vahşi çocuklarına layık olan kölelik değil efendilik, taklit değil hakim yaratıcı  uygarlıktır.  

Kavgamız her zaman ırkımızın yükselmesi içindir. Damarlarımızdaki asil kan bize Tanrı’nın armağanıdır. Artık ırkımızın karşı karşıyı olduğu büyük tehlikelere karşı savaş zamanıdır. Tanrı yolumuzu aydınlatsın.

M.Savaş Sançar  

* * *

27.05.2001

Azîzim M. Savaş Sançar Beğ,

Bu batılılar zekâen geri kalmış topluluklardır. İnanılmaz hurâfelere inanır ve özellikle biz Türkler’den akıl almayacak derecede korkarlar. Baş gıdâları tonguz olduğundan, beyinleri de ancak bir tonguz beyni kadar çalışır. Gece mezarlıktan geçen adamın erkekliğe mayıs sürmemek için çaldığı ıslık misâli ve bükemedikleri eli öpmeyi de bilmediklerinden bize dâimâ barbar diye saldırırlar… Bu söz ile hem korkularını bastırır hem de yedikleri sopaların akıllarınca intikâmını alır, bir nevi’ kendi kendilerini tatmîn ederler.

Devamını oku

Gurur duydum

13.04.2001

Kardeşim,

İnan, siteni gezerken gözlerim doldu ve insanlardan öğrendiğim kadarı ile sürekli hacklıyorlarmış siteni. Sen hemen yeniden yapıyormuşsun. İnan seninle gurur duydum. Ben yıllarca Amerika’da kaldım ama vatan ağır bastı, tekrar döndüm. Buralara bizler gibi biraz daha insan olsa bu ülke bu hale gelmezdi. Nerede, nasıl başın sıkışırsa beni ara. İki elim kanda olsa sana yardım ederim. Tel. numaralarım aşağıdadır. İsmim:

Uygar Çengel

* * *

24.04.2001

Azîzim Uygar ÇENGEL Beğ,

Fevkalâde içten ve samîmî bir ifâde ile yazmış olduğunuz mektubunuz bizi heyecanlandırmıştır.

Vatanınıza hoş geldiniz.

Devamını oku