Orkun’a yazı gönderemiyorum.

10.02.2001

Sitenizdeki hizmetlerinizden dolayı sizi kutlar, saygılar sunarım.
Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi’ndeki işlerimin yoğunluğu sebebiyle şimdilik Orkun‘a yazı gönderemiyorum. Ancak sizi Orkun’dan izlemeye devam edeceğim. Selam ve hürmetle ellerinizden öperim.

Yard. Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ

* * *

14.02.2001

Azîzim Cengiz ALYILMAZ Beğ,

Aslında bizlerin sizi kutlamamız gerekirken tevâzû göstererek siz bizi kutluyorsunuz. Sanıyoruz ki bu işte bir yanlışlık var. Biz de size sevgilerimizi ve başarı dileklerimizi sunarız.

10 Şubat târihli Akşam Gazetesi’ndeki açıklamanızı okuduk. Yazıda beyanlarınızın çarpıtıldığını anlamak için okuyanın ulemâ zümresinden olmasına gerek bile yoktu. Ancak bâzı çok bilmişler, mal bulmuş magrıbî gibi bu çarpıtılmış ifâdeleri kullanma teşebbüsünde bulundular. Bunları da esefle izledik.

Yaban keçisinin Göktürk Hânedânı’nın tamgası olduğunu herkes bilmektedir. Hattâ aynı hânedânın tab’ası olan iki beğin açtırdıkları ırkı yazdırdıkları baba taşının üstündeki tamganın da aynı tamga olduğu bilinmektedir. Hattâ bu tamga bu iki beğin hânedân mensûbu olabilecekleri husûsunu da düşündürmektedir.

Size karşı açılan seferberlik sürerken 13 Şubat târihli Gözcü Gazetesi’nde çıkan beyânâtınız bizim bu konudaki düşüncelerimizi doğruladı. Fakat ne hikmetse ateş devâm ediyor veyâ ettiriliyor.

Biz şu sıralarda 1. Elegeşt sin taşında adı geçen ve yine çok bilmişlerce Kürdlüğü öne sürülen Kırgız Kanı Alp Urungu’yu (bir bakıma Ok urungu) bu iftirâdan kurtarmaya çalışmaktayız. Dil ve imlâ açısından görüşümüzü sağlam bir temele oturtmak için aynı tamgalı diğer dört taşın da çevirisini çalışmamıza ekleyeceğiz. Ancak bu dört taştan Bayan-Kol taşının gerek resmini ve gerekse kopyasını maalesef arşivimizde bulamadık. Bu konuda yardımınız olursa size müteşekkir kalırız. Ümit ediyoruz ki bu çalışmamız çok yakında Otağımızda yayınlanacaktır.

Çalışmalarınız ve bulgularınız hakkında bizi sür’atle bilgilendirmeniz ve mümkünse numûneler göndermeniz bahtiyârlığımıza vesîle olacaktır.

Size en samîmî duygularımızla “el öpenleriniz çok olsun” dileklerimizi gönderir, gözlerinizden öperiz.

Tonyukuk