Moğol yazıtlarından Orkun anıtları

26.03.2001

Moğol yazıtlarından Orkun anıtları (Bilge, Köl Tigin ve Tonyukuk) içindeki çok eski Türk yazılarını, çok eski Türkçe’den modern Türkçe’ye tercümelerini yükledim.

Bu anıtların İngilizce’ye çevrilmiş metinlerinin bulunduğu herhangi bir web sitesi biliyor musunuz?

Magne Aga, Norway

* * *

01.03.2001

Azîzim Magne Aga,

Mektubunuzdaki “Moğol yazıtlarından Orkun anıtları” ifâdenizle ilgili olarak şu açıklamayı yapmayı faydalı görüyoruz; Orkun anıtları Türk dili ile yazılmış Türk anıtlarıdır.

Gerek Orkun anıtlarında gerekse diğer bütün Türk yazılı taşlarında Moğol adı geçmez. Bugüne kadar içinde Moğol adı geçen Türkçe yazılmış bir anıt bulunmadığı gibi, Türk runik yazısı ve Moğol dili ile yazılmış bir anıt da bulunmamıştır. Çünkü, Moğol adına târihte ilk defâ 1200’lü yılların başlarında Çengiz Kağan İmparatorluğu döneminde rastlanır.

Türk anıtları bu târihten en erken 450 yıl önce yazılmıştır. Moğol adının, çıkış târîhinden 450 yıl öncesine âit olan yazıtlara nasıl “Moğol Yazıtı” adının yakıştırıldığını anlamak mümkün değildir.

Sorunuzun karşılığını biz de iki yılı aşkın bir süreden beri aramaktayız. Ancak bu anıtların İngilizce’ye çevrilmiş metinlerinin bulunduğu herhangi bir veb sitesine rastlayamadık.

Bilgilerinizi ricâ ederiz.

Saygılarımızla,

Tonyukuk

Açıklama: Okurumuzun İngilizce yazısı ve Otağımızın İngilizce karşılığı ambarımızda saklanmaktadır.