TÜRKÇÜLER DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ

26.03.2001

*ÖZEL*
Değerli TONYUKUK BEĞ,
Sitenizi devamlı ziyaret eden ve daha önce de size yazan bir TÜRK genciyim.
Sitenizin güncellenmesi beni gerçekten mutlu etmiş bulunmakta. Sitenizde yayınladığınız TÜRKÇÜLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nü gördüm. Derneğimizin Ankara şubesinin nerede olduğunu bildirirseniz size gerçekten minnettar kalacağım.
Azizim TONYUKUK BEĞ,
Bugünkü şartlar malumunuzdur. “Türkçülüğün, Türklüğümüzün ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin muhafazası genç Türkçülere herşeyden önemlisi ise Türk Gençliğine düşmektedir” kanaatindeyim. Bu sebeple derneğimizin üyesi olmak ve faal olarak görev almak istemekteyim.
İlginize şimdiden teşekkür ediyor ve Yüce Türk Tanrı’sından hepimizi korumasını ve yüceltmesini diliyorum.

TANRI BU KUTLU YOLDA BİZİMLEDİR !
SAYGI VE SELAMLARIMLA…

* * *

28.03.2001

Azîzim,

Otağımızda gördüğünüz “Türkçü Andı”, 1962 yılında kurulmuş olan Türkçüler Derneği Tüzüğü’nden alınmış ve târîhî bir vesîka olmaklığı sebebiyle neşredilmiştir. Ancak adı geçen dernek faaliyetini 11 yıl sürdürebilmiş ve 1973 yılında da kapanmıştır.

Bugün bu dernekle aynı amacı paylaşan yeni bir kuruluş vardır. 19 Ekim 2000 târîhinde kurulan ve kuruluşu 1 Aralık 2000 târihli Orkun Dergisi’nde duyurulan “ORKUN VAKFI” …

Orkun Vakfı üye kaydı merhalesine yeni yeni erişmektedir. Bu vakıfla temâsa geçerek üyelik isteğinizi yakın bir gelecekte gerçekleştirebilirsiniz. Vakıfla irtibât için gerekli bilgileri ve telefon numaralarını Orkun Dergisi’nde veyâ www.orkun. *** adresinde bulabilirsiniz.

Bozkurt Atatürk’ün Cumhûriyeti emânet ettiği ve 1962 yılından beri Türkçü büyüklerimizin eğittiği gençlik, 18 Nisan 1999 târîhinden bu yana müteveffâdır. Orkun Vakfı’nın ana gâyesi yeni bir hamle ile yeni bir Türkçü gençlik yetiştirmek ve bu işe 1962’de olduğu gibi sıfırdan, ancak 38 yılın belki tek kazancı olan büyük bir tecrübe birikimiyle başlamaktır.

Evet, Tanrı bu kutlu yolda bizimledir.

Tonyukuk