KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI… 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ)

:FGIÇ:Xrüt:NIMRB:NIŞIG:nişmük:NINUTL:hngitlök

:NYıGIÇa:KÜRÜT:NIMıRaB:NIŞIGa:NİŞiMÜK:NINUTLa:ÑiNiGİTLÖK

Köl Tigin’in altununu,
gümüşünü, ağışını, varlığını, Türk açığyını,

:ŞT…..:irht:ürküy:ngit:mgb…:UBT:GYOT:AMGY:NINRK

:ŞaT…..:İRÑeT:ÜReKÜY:NiGİT:MiGeB…..:UBaT:GuYOT:AMGaY:NINRaK

karınını, yağma diye
tapu ….. beğim tigin, yukarıdaki Teñri …..taş

:ngit:GLLOY:mdtib

:NiGİT:GuLLOY:MiDiTİB

yazdım. Yolluğ Tigin.