KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI… 7. yüz. (BATI YÜZÜ)

:nçü:Xtrib:gçüX:gsi:…..itlö:ngitlöX:mni…..GNDRUq

:NüÇÜ:KÜTRİB:GüÇÜK:GiŞİ:…..İTLÖ:NiGİTLÖK:MiNİ…..GuNuDuROK

Koruduğundan… kardeşim
Köl Tigin öldü. …..işimizi gücümüzü verdiğimiz için

…..TRLO:üdZüX:gngitlöX:mni:AKIqY:NGK:eglib:Xrüt

…..TRuLO:ÜDeZÖK:GiNiGİTLÖK:MiNİ:AKIKUYa:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT

Türk Bilge Kağan’ın
buyruğu geçer oldu.
Kardeşim Köl Tigin’i gözeterek oturt….

:mdtrtgü:IN:mdrib:GTA:NKRT:NGRY:AP:Ufni

:MiDTRüTGÖ:INa:MiDRİB:GıTA:NaKRaT:NaGRaY:APa:UÇNaNI

(Ona) Inançu Apa Yargan Tarkan adını verdim. Onu öğdüttüm.