BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 5. yüz. (BATI YÜZÜ)

Ezü1

…EZÜ…

…üstte…

:IDRB:AÇU:NGK:eglib2

:IDRaB:AÇU:NaGaK:EGLİB

Bilge Kağan uçup gitti.

:irHt:eZü:RSLOB:YY3

:İRÑeT:EZÜ:RaSLOB:YaY

yaz olsa, üstte Teñri

:IKT:AC:eçrt:isgrbük4

:IKaT:AÇNa:EÇReTö:İSeGRüBöK

davulu öter gibi, öylece dahi

:aC:rst:NUGis:ADGT5

:AÇNa:ReSTö:NUGIS:ADGaT

dağda yaban geyiği ötse, öylece

:NGK:MHK:nm:RUNKS6

:NaGaK:MıÑaK:NeM:RUNıKaS

üzülüyorum. Babam kağan

:NGK:MZö:niŞT7

:…:NaGaK:MüZÖ:NIŞaT

taşını kendim kağan …

:8

:

…..

:9

:

…..