Türk adların anlamları nedir?

17.03.2000

Merhaba,

Sayın tonyukuk.net yaratıcıları,

Ben Türk milliyetçisi bir hukuk öğrencisiyim. Istanbul’dan arıyorum. Sitenizi internette gezerken tesadüfen buldum. Öncelikle böyle güzel bir site hazırladığınız için sizi kutlarım.

Ben yıllardır Türk Dünyası ve Türk Dili ile ilgili amatörce araştırmalar yapıyorum boş vakitlerimin çoğu okumakla geçiyor diyebilirim. Benim de bu konularda bazı çalışmalarım var bilmem ilgilenir misiniz?
Sitenizde özellikle Türkçe adlar kısmı çok hoşuma gitti. Ben hukukçu olmama karşın en çok dilbilime ilgi duyuyorum. Türkçe adlar siteniz çok güzel.

Size bazı şeyler sormak istiyorum:
1- Acaba bu adların bugünkü anlamlarını da yazabilir misiniz? Bunu da yapabilirseniz çok güzel bir katalog olacak ben bugün kullanılan ama Türkçe kökenli olmayan kelimeler ve özellikle adların Türkçe karşılıklarını çok arıyorum ama doğru dürüst bir sözlük bulamadım.

2- Sizin bana tavsiye edebileceğiniz sözlükler var mı?

3- Bir kelimenin, Farsça “lale”nin Türkçe karşılığını bulamadım. Siz biliyor musunuz? Ben bir yerde bunun tulpa olduğunu ve Avrupa dillerindeki tulip, tulpen gibi kelimelerin bundan türediğini okumuştum. Çok aradım ama Türkçe sözlüklerde bunu bulamadım. Bu konuda beni aydınlatır mısınız?

Teşekkürler, hoşça kalın.

Ahmet BAŞARAN

* * *

30.03.2000

Azîzim Ahmet BAŞARAN Beğ,

1- Otağımızda gördüğünüz Türkçe Adlar, Türk Dünyâsı Araştırmaları Vakfı yayınlarından olan “Türkçe Adlar Derlemesi” adlı kitaptan bire bir alınmıştır. Dolayısıyla derlemeye bir müdâhalede bulunarak adların açıklamalarını yapmaya kendimizi selâhîyetli görmüyoruz. Kaldı ki kitabın ön sözünde yazarı, “Bu derleme bir lugat veyâ bir târîh kitâbı değildir. Bu derleme sâdece bir rehberdir. Ad koyacak kişi bu rehbere mürâcaatla bir ad seçer. Adın geniş mânâsını veyâ târîh içindeki yerini, karşısında gösterilen adrese baş vurarak mufassalan öğrenir. Kitâbda bulunan adların açıklamalarını yapmak için ciltler doldurmak gerekir. Oysa ne yeni doğmuş bebenin ne de ad babasının mânâlarını teker teker araştırarak ad seçmek için zamânları yokdur.”

demektedir.

2- Türkçe olmayan kelimeler için Ferit DEVELLİOĞLU Beğ’in Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’ı, Türkçe olmayan adlar için de Aydil EROL Beğ’in Adlarımız adlı kitabı sanırız işinize yarayacaktır. Adlarımız adlı eserde aynı zamanda Türkçe adlar ve bunların karşılıkları da bulunmaktadır.

3- Lâle kelimesinin Türkçe karşılığını maalesef bilememekteyiz.

Saygılarımızla,

TTK

Tonyukuk