Translation into English for people who do not know Turkish, like me ..?

08.02.2000

Dear Tonyukuk,
I can’t even tell you how timely is your publication, I was searching for it for a long time, but getting only bits and pieces. What you have done is perfect, even though it does not yet include a translation into English for people who do not know Turkish, like me. Congratulation, this publication is an achievement for all of us! This an achievement that transcends the limits of Turkish culture and history, but belongs to the whole mankind.
Sincere regards,
Norm KİSAMOV

* * *

10.02.2000

Azîzim Norm KİSAMOV Beğ,

Aradıklarınızı bizim yayınımızda bulmanız dolayısıyla, iltifâtlarınıza teşekkür ederiz.

Yayınımızın Türkçe olmasının bir sebebi vardır. Türkçe, Dünyâ üzerinde en çok konuşulan diller sıralamasında beşinci, bu beş dilin konuşulduğu yüzölçümü sıralamasında ise birinci sıradadır. Türkçe’miz Birleşmiş Milletler teşkîlâtınca milletler arası bir dil sayılmaktadır. Bu gerçeği kendimizin görmemezlikten gelmemiz ve dilimizi bir çok alfabe ile ifâdemiz yanlıştır. Bu yanlış düzeltilinceye kadar yayınımız mecbûr kalınmadıkça aslâ başka bir dilde olmayacaktır. Türk’ler bir başka dili öğrenmeye ne kadar mecbûr iseler, başkaları da Türk Dili’ni öğrenmeye o kadar mecbûrdurlar.

Hassâsîyetimizi anlayışla karşılayacağınızdan emîn olarak saygılar sunarız.

Tanrı Türk’ü korusun!

Tonyukuk