BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 1. yüz. (DOĞU YÜZÜ)

:Xrüt:MHK:MBS:NGK:Aglib:Xrüt:şmTRY:IrHt:gt:IrHt1

:KÜRÜT:MıÑaK:MıBaS:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT:ŞıMTaRaY:İRÑeT:GeT:İRÑeT

Teñri teg Teñri yaratmış
Türk Bilge Kağan; Sözüm: Babam Türk

:Irlgb:glükrk:Zd:iy:ZGU:ZKUT:rıs:IT..L:AJ..:Aglib

:İReLGeB:GüLÜKeReK:ZiDe:İYi:ZuGO:ZuKOT:RİS:IT..La:ADN..:EGLİB

Bilge ..nda al..tı Sir,
Tokuz Oğuz, İyi Ediz otağlı beğleri,

:.
.IrHt:Xröt:. .:INDUB

:..İRÑeT:KÜRÜT:..:INuDOB

bodunu .. Türk Teñri ..

:rlgb:Xrüt:amGNKS:EÇİÇtlö:amqTRLO:MTRLO:NGK:EZÜ2

:ReLGeB:KÜRÜT:AMGıNıKaS:EÇİÇeTLÖ:AMuKUTRuLO:MuTRuLO:NaGaK:EZÜ

üstüne kağan oturdum.
Oturduğumda ölürcesine sıkılan Türk beğleri,

:MZÜ:Ekdüb:ıtrükrgüy:IZÜk:şmTHUT:Pnbs:prg:NDOB

:MüZÖ:EKDÖB:İTRÖKiReGÜY:İZÖG:ŞıMaTÑOT:PiNiBeS:PiRiGö:NuDOB

bodunu, silkinip,
sevinip, yere bakan gözü yukarı baktı. Bu çağda kendim

:IrHt:kök:eZÜ:mdti:.:IKDHLuB:trüt:grüt:RG:ECUB:PRLU

:İRÑeT:KÖK:EZÜ:MiDTİ:.:IKaDÑuLOB:TRÖT:GüRÖT:RıGa:AÇNUB:PıRıLO

oturup bunca ağır töreyi
dört yandaki ………. etdim. Üstte Kök Teñri,

:smNLıK:ıLGO:ısık:AR:nik:aDqJLIK:Ry:ZGY:ARS

:ŞıMNıLIK:ILGO:İŞİK:ARa:NİKi:ADKUDNıLIK:ReY:ZıGaY:ARSa

altta yağız yer kılındığında ikisi arasında kişi oğlu kılınmış.

:ŞMRLO:NGK:Imtsı:NGK:NMUB:MAP:MÜÇ:EZÜ:AJILGO:ısık3

:ŞıMRuLO:NaGaK:İMeTSİ:NaGaK:NıMUB:MAPa:MÜÇe:EZÜ:ADNILGO:İŞİK

Kişi oğlunun da üstüne
atalarım Bumın Kağan, İstemi Kağan oturmuş.

:smrib:İti:smrib:ATUT:nisürüt:nili:HNDOB:Xrüt:NPRLO

:ŞiMRİB:İTİ:ŞiMRİB:ATUT:NÜSÜRÖT:NİLİ:ÑıNuDOB:KÜRÜT:NaPıRuLO

Oturunca Türk Bodunu’nun
ilini, töresini tutu vermiş, edi vermiş.

:GNDUB:IKDHLuB:trüt:nplüs:üs:smr:ıGY:POK:HLOB:tröt

:GıNuDOB:IKaDÑuLOB:TRÖT:NePeLÜS:ÜS:ŞiMRi:IGaY:POK:ÑıLUB:TRÖT

Dört yan hep yağı imiş.
Ordu gönderip dört yandakı bodunu

:smrüküs:ggçZIt:smrJXy:GGLŞB:smLİK:ZB:pok:smL:POK

:ŞiMRüKÖS:GiGiLZİT:ŞiMRüDNüKÜY:GıGıLŞaB:ŞıMLIK:ZaB:POK:ŞıMLa:POK

hep almış, hep bağlamış.
Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş.

:Ürik:igt:AKŞIy:NKRDK:ülgli

:ÜRİK:İGeT:AKŞIY:NaKRıDaK:ÜReGLİ

Doğu’da Kadırkan ormanına kadar, Batı’da

:AC:Xrüt:köX:ZSKO:İdi:AR:nik:smRJUq:igt:AKGPKrmt4

:AÇNa:KÜRÜT:KÖK:ZuSKO:İDİ:ARa:NİKi:ŞıMRuDNOK:İGeT:AKGıPaKRiMeT

Temirkapı’ya kadar
kondurmuş. İkisi arasında pek düzensiz Kök Türk öylece

:amy:ıqRYUB:smr:NGK:PL:smr:NGK:eglib:smr:RURLO

:EMiY:IKURYUB:ŞiMRe:NaGaK:PLa:ŞiMRe:NaGaK:EGLİB:ŞiMRe:RURuLO

oturur imiş. Bilge kağan
imiş. Alp kağan imiş. Buyruğu bile

:Züt:emy:INDUB:emy:irlgb:Cr:smr:PL:Cr:smr:eglib

:ZÜT:EMiY:INuDOB:EMiY:İReLGeB:ÇNiRe:ŞiMRe:PLa:ÇNiRe:ŞiMRe:EGLİB

bilge imiş gerçek, alp
imiş gerçek. Beğleri bile, bodunu bile düz

:smti:gürüt:PTUT:gli:Cr:smTUT:AC:gli:nüçü:IN:smr

:ŞiMTİ:GÜRÖT:PıTUT:GiLİ:ÇNiRe:ŞıMTUT:AÇNa:GiLİ:NÜÇÜ:INa:ŞiMRe

imiş. Onun için ili öyle
tutmuş gerçek. İli tutup töre düzenlemiş.

:smLOB:kgrk:AC:iZö

:ŞıMLOB:KeGReK:AÇNa:İZÖ

Kendisi öylece ölümü bulmuş.

:ÇGBT:lglüç:içküb:IDKSGUT:nüX:irHü:IÇTGIs:IÇGUY5

:ÇaGBaT:LiGüLÖÇ:İLKÖB:ADKıSGOT:NÜK:ERÑÖ:IÇTıGIS:IÇGOY

Yasçı, ağlayıcı,
Doğu’da, gün doğusunda Böklü Çül’lü İl, Çin,

:ACUB:IBTT:FTIQ:RTTZTU:NKIRUqçü:ZKRIQ:MRUP:RP:tüpüt

:AÇNUB:IBaTaT:NYaTIK:RaTaTZuTO:NaKIRUKÇÜ:ZıKRIK:MuRUP:RaPa:TÜPÜT

Tibet, Apar, Rum,
Kırgız, Üç Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtayn, Tatabı, bunca

:AJ:smr:NGK:glük:GJ:smaLGUY:smaTGIS:nplk:NDOB

:ADNa:ŞiMRe:NaGAK:GüLÜK:GaTNa:ŞıMALGOY:ŞıMATGIS:NePİLeK:NoDUB

bodun gelerek ağlamış,
yaslanmış. Öyle ünlü kağan imiş. Ondan

:AJ:Cr:smLoB:NGK:ITILGO:Cr:smLOB:NGK:isini:ersik

:ADNa:ÇNiRe:ŞıMLOB:NaGaK:ITILGO:ÇNiRe:ŞıMLOB:NaGaK:İSİNİ:ERSİK

sonra, kardeşi kağan
olmuş gerçek. Oğulları kağan olmuş gerçek. Ondan

:gt:nisiç:isini:ersik

:GeT:NİSİÇe:İSİNİ:ERSİK

sonra kardeşi, ağabeği gibi

:NGK:Zisglib:Cr:qDmNLIK:gt:niHK:ILGO:Cr:qDmNLIK6

:NaGaK:ZİSGiLİB:ÇNiRe:KUDaMNıLIK:GeT:NIGNaK:ILGO:ÇNiRe:KUDaMNıLIK

kılınmadığı gerçek, oğlu
babası gibi kılınmadığı gerçek, bilgisiz kağan

:Cr:Zsglib:emy:IqKYUB:Cr:smRLO:NGK:KLBY:Cr:smRLO

:ÇNiRe:ZiSGiLİB:EMiY:IKURYUB:ÇNiRe:ŞıMRuLO:NaGaK:KaLBaY:ÇNiRe:ŞıMRuLO

oturmuş gerçek. Kötü
kağan oturmuş gerçek. Buyruğu yine bilgisiz(miş)gerçek,

:NDOB:ÇGBT:nüçü:ZsZüt:INDOB:irlgb:Cr:smr:KLBY

:NuDOB:ÇaGBaT:NÜÇÜ:ZüSZÜT:INuDOB:İReLGeB:ÇNiRe:ŞiMRe:KaLBaY

kötü imiş gerçek.
Beğleri, bodunu eğri (olduğu) için, Çin bodunu

:iliç:ilni:nüçü:nisiçKmR:nüçü:glrük:niglbt

:İLİÇe:İLiNİ:NÜÇÜ:NISIÇKaMRa:NÜÇÜ:GüLRÜK:NİGiLBeT

alcı, kandırıcı (olduğu)
için, aldatıcı (olduğu) için, kardeşi ağabeğe

:GILNDOB:ilgb:nüçü:niXtrüsHik

:GILNuDOB:İLGeB:NÜÇÜ:NİKÜTRÜŞÑİK

düşürdüğü için, beğle, bodunu

:UNGÇI:nili:Xdlli:NDOB:Xrüt:nÜÇÜ:niqTRUŞHOY7

:UNıGÇI:NİLİ:KÜDeLLİ:NuDOB:KÜRÜT:NÜÇÜ:NIKUTRUŞÑOY

çekiştirdiği için, Türk
Bodun, illediği ilini elden

:IRU:klgb:AKNDOB:ÇGBT:sMDI:ürtiy:NINGK:qDLNGK:smDı

:IRU:KiLGeB:AKNuDOB:ÇaGBaT:ŞıMDI:ÜRüTİY:NINaGaK:KUDaLNaGaK:ŞıMDI

çıkarmış, kağanladığı
kağanını yitiri vermiş. Çin Bodunu’na beğlik er

:rlgb:Xrüt:IVUB:Hök:nLGu:ZıQ:klis:IVUB:LUK:niLGU

:ReLGeB:KÜRÜT:IDLOB:ÑÜK:NıLGO:ZIK:KiLİŞi:IDLOB:LUK:NILGO

oğlanı kul oldu,
kadınlık kız oğlanı odalık oldu. Türk beğleri

:ÇGBT:NPTUT:nıTa:ÇGBT:rlgb:IGÇGBT:ITI:nıTa:Xrüt

:ÇaGBaT:NaPuTUT:NITA:ÇaGBaT:ReLGeB:IGÇaGBaT:ITI:NITA:KÜRÜT

Türk adını attı. Çinli
beğlercesine Çin adını tutarak, Çin

:Lıy:gl:sMrük:AKNGK

:LIY:GiLe:ŞiMRÖK:AKNaGaK

kağanına kapılmış. Elli yıl

:igt:AKNGK:ilküb:ADKSGOT:nüX:ürgli:smrib:gçük:gsi8

:İGeT:AKNaGaK:İLKÖB:ADKuSGOT:NÜK:ÜReGLİ:ŞiMRİB:GiÇÜK:GiŞİ

işini güçünü vermiş.
Doğu’da, gün doğusunda Bökli kağana kadar

:ÇGBT:smrib:üylüs:igt:AKGPKrmt:URGRUq:smrib:üylüs

:ÇaGBaT:ŞiMRİB:ÜYeLÜS:İGeT:AKGıPaKRiMeT:URaGıRUK:ŞiMRİB:ÜYeLÜS

ordulayı vermiş. Batı’da
Demirkapı’ya kadar ordulayı vermiş. Çin

:aC:NDOB:GMK:ARK:Xrüt:smrib:IL:nisürüt:nili:AKNGK

:AÇNa:NuDOB:GaMaK:ARaK:KÜRÜT:ŞiMRİB:ILa:NİSÜRÖT:NİLİ:AKNaGaK

kağanına ilini, töresini
alı vermiş. Türk’ün bütün kara bodunu şöyle

:gli:ekmk:INK:ITM:mli:mtr:NDOB:glli:smit

:GiLİ:EKMiK:INaK:ITMı:MiLİ:MiTRe:NuDOB:GiLLİ:ŞiMİT

demiş:”İlli bodun
idim. İlim şimdi hani? Kime ili

:smr:rit:nmRUNGZK

:ŞiMRe:RİT:NeMRUNaGZaK

kazanırım” der imiş.

:gçük:gsi:AKNGK:en:INK:MNGK:mtr:NDOB:GLNGK9

:GüÇÜK:GiŞİ:AKNaGaK:EN:INaK:MıNaGaK:MiTRe:NuDOB:GıLNaGaK

“Kağanlı bodun
idim. Kağanım hani? Ne kağana işi güçü

:IGY:sMLOB:IGY:AKNGK:ÇGBT:pit:AC:smr:rit:nmrürib

:IGaY:ŞıMLOB:IGaY:AKNaGaK:ÇaGBaT:PİT:AÇNa:ŞiMRe:RİT:NeMRÜREB

veririm.” der imiş.
Böyle deyip Çin kağanına yağı olmuş. Yağı

:gçük:gsi:aCuB:smkçi:NY:qDMU:UNUTRY:ünti:PLUB

:GüÇÜK:GiŞİ:AÇNUB:ŞiMKiÇİ:ANaY:KUDaMU:UNUTaRaY:ÜNiTİ:PuLOB

olup, kendini derleyip
toparlamadığından yine tutsaklaşmış. Bunca işi güçü

:rit:niYTRSGRO:niyrülü:NDOB:Xrüt:ITMNKS:ürgXtrib

:RİT:NIYaTaRıSGuRU:NİYeRÜLÖ:NuDOB:KÜRÜT:ITaMNıKaS:ÜReGKÜTRİB

verdiğini düşünmeden
Türk bodununu öldüreyim, kazıyaym der

:eZü:smr:RIRB:UDKUY:smr

:EZÜ:ŞiMRe:RIRaB:UDaKUY:ŞiMRe

imiş. Yokolmaya varır imiş. Üstte 

:NDOB:Xrüt:smt:AC:IBUS:iriy:qDı:XRÜt:ısırHt:Xrüt10

:NuDOB:KÜRÜT:ŞiMTi:AÇNa:IBUS:İRİY:KUDI:KÜRÜT:İSİRÑeT:KÜRÜT

 Türk Teñrisi, Türk kutlu yerini, suyunu öyle düzenlemiş. Türk bodunu

:srtli:MHK:nyit:NUÇLUB:NDUB:nyit:NUZMLUB:qoY

:ŞiReTLİ:MıÑaK:NiYİT:NUÇLOB:NuDOB:NiYİT:NUZaMLOB:KOY

 yok olmasın diye, bodun olsun diye babam İlteriş

:ürgüy:PTUT:eJispöt:irHt:GNUTK:eglibli:mgü:GNGK

:ÜReGÜY:PuTUT:EDNİSüPÖT:İRÑeT:GıNUTaK:EGLİBLİ:MüGÖ:GıNaGaK

 Kağanı, anam İlbilge Kadını göğün tepesinde tutup yukarı

:ARŞT:smkşT:nr:imrgyitiy:NGK:MHK:Cr:smrütük

:ARŞaT:ŞıMKıŞaT:NiRe:İMRiGiYİTİY:NaGaK:MıÑaK:ÇNiRe:ŞiMRÜTÖK

 kaldırmış gerçek. Babam Kağan onyedi erle dışarılamış. “Dışarı

:IKDGT:smQGT:IKDQLB:pds:ük:nyit:RUYRUY

:IkaDGaT:ŞıMKIGaT:IKaDKILaB:PiDiŞe:ÜK:NiYİT:ROYuROY

yürüyor” diye söz işitip kentteki dışarılamış, dağdakı

:nçü:Xtrib:çüX:irHt:smLoB:r:smty:plrit:smni11

:NiÇÜ:KÜTRİB:ÇÜK:İRÑeT:ŞıMLOB:Re:ŞiMTeY:PiLiRİT:ŞiMNİ

inmiş. Dirilip yetmiş er
olmuş. Teñri güç verdiği için

:ürgli:smr:gt:Foq:ısıGY:smr:gt:iröb:isüs:NGK:MHK

:ÜReGLİ:ŞiMRe:GeT:NYOK:ISIGaY:GeT:İRÖB:İSÜS:NaGaK:MıÑaK

babam kağanın çerisi
börü gibi, yağısı koyun gibi imiş. Doğu’yu

:smLoB:r:Zyity:IGMK:ŞMTRBOK:Şmrit:plüs:URGRUq

:ŞıMLOB:Re:ZüYİTeY:IGaMaK:ŞıMTaRBUK:ŞiMRİT:PeLÜS:URaGıRUK

Batı’yı çerileyip
derlemiş toparlamış. Hepsi yediyüz er olmuş.

:sMDLOq:smdHük:GNDOB:smRSNGk:smrsl:PLOB:r:Zyity

:ŞıMDaLUK:ŞiMDeÑÜK:GıNuDOB:ŞıMaRıSNaGaK:ŞiMeRiSLi:PıLOB:Re:ZüYİTeY

Yediyüz er olunca
ilsizleşmiş, kağansızlaşmış bodunu, odalıklaşmış, kullaşmış

:smNGçı:nüsürüt:Xrüt:GNDOB

:ŞıMNıGÇI:NÜSÜRÖT:KÜRÜT:GıNuDOB

bodunu, Türk Töresi’ni bırakmış

:silüt:smRUGŞUB:smTRY:eCisürüt:mep:müç:GNDOB12

:SİLÖT:ŞıMRUGŞOB:ŞıMTaRaY:EÇNİSÜRÖT:MAPa:MÜÇe:GıNuDOB

bodunu atam, babam
töresince yaratmış, yerleştirmiş. Tölis

:ÇGBT:eyrb:smrb:AJ:GDŞ:GUGBY:smt:AJ:GNDOB:ŞUDRT

:ÇaGBaT:EyiRiB:ŞiMRiB:ADNa:GıDaŞ:GUGBaY:ŞiMTi:ADNa:GıNuDOB:ŞUDRaT

Tarduş bodunu orada,
düzeltmiş. Yabguyu şadı orada vermiş. Güney’de Çin

:smr:IGY:NUDUB:ZGUZUqT:NGK:ZB:AYRIy::smr:IGY:NDOB

:ŞiMRe:IGaY:NUDOB:ZuGOZUKOT:NaGaK:ZaB:AYıRIY:ŞiMRe:IGaY:NuDOB

bodunu yağı imiş.
Kuzey’de Baz Kağan, Dokuzoğuz bodunu yağı imiş.

:NGK:MHK:smr:IGY:Puq:IBTT:FTIQ:RTTZTU:NKIRUq:ZKRIQ

:NaGaK:MıÑaK:ŞiMRe:IGaY:POK:IBaTaT:NYaTIK:RaTaTZuTO:NaKIRUK:ZıKRIK

Kırgız, Kurıkan,
Otuztatar, Kıtayn, Tatabı hep yağı imiş. Babam kağan

:IqTR:KRIQ:…ACUB

:IKUTRa:KRIK:…AÇNUB

bunca… kırk artığı

:müçü:qDKLRY:irHt:smsHüs:sHüs:imrgy:smlüs:ILOY:ity13

:NÜÇÜ:KUDaKıLRaY:İRÑeT:ŞiMŞüÑÜS:ŞüÑÜS:İMRiGiY:ŞiMeLÜS:ILOY:İTeY

yedi yol ordu salmış,
yirmi savaş savaşmış. Teñri istediği için

:gglZit:smlık:ZB:GIGY:smTRSNGK:GGLNGK:smtrsl:gglli

:GiGiLZİT:ŞıMLIK:ZaB:GIGaY:ŞıMTaRıSNaGaK:GıGıLNaGaK:ŞiMTeRiSLi:GiGiLLİ

illiyi ilsizleştirmiş,
kağanlıyı
kağansızlaştırmış, yağıyı buyruğunda kılmış. Dizliye

:PNGZK:gürüt:gli:AC:NGK:MHK:smrüJküy:GGLŞB:smrüküs

:PıNaGZaK:GÜRÖT:GiLİ:AÇNa:NaGaK:MıÑaK:ŞiMRÜDNüKÜY:GıGıLŞaB:ŞiMRÜKÖS

diz çöktürmüş, başlıya
baş eğdirmiş. Babam kağan onca ili töreyi kazanıp

:MHK:smkit:LBLB:GNGK:ZB:UYLŞB:AKNGK:MHK:smRB:AÇU

:MıÑaK:ŞiMKİT:LaBLaB:GıNaGaK:ZaB:UYaLŞaB:AKNaGaK:MıÑaK:ŞıMRaB:AÇU

ölü vermiş. Babam kağana ilkin Baz kağanı balbal dikmiş. Babam

:eZü:edürüt:LO:MTLK:ADŞY:Ziks:MZÖ:ADqDÇU:NGK14

:EZÜ:EDÜRÖT:LO:MıTLaK:ADŞaY:ZİKeS:MüZÖ:ADKUDÇU:NaGaK

kağan öldüğünde kendim
sekiz yaşında idim. Töreye göre üste

:itgi:idti:eçiy:GNDOB:Xrüt:NPRLO:ITRLO:NGK:miç

:İTiGİ:İDTİ:EÇİY:GıNuDOB:KÜRÜT:NaPıRuLO:ITRuLO:NaGaK:MİÇe

amcam kağan oturdu.
Oturunca Türk bodununu yine düzenledi, doyurdu. 

:mZö:ADqTRLO:NGK:MİÇ:IVQ:ŞÜX:GIZ:IVQ:YB:GFGIÇ

:MüZÖ:ADKUTRuLO:NaGaK:MİÇe:IDLIK:ŞÜKÖ:GIZa:IDLIK:YaB:GıYNaGIÇ

Yoksulu bay kıldı. Azı
çok kıldı. Amcam kağan oturduğunda kendim

:müçü:qDKLRY:irHt:…..yi:…..rk:ngit

:NÜÇÜ:KUDaKıLRaY:İRÑeT:…..Yİ:…..KRe:NiGİT

tigin erk….. iy….. . Teñri istediği için

:miç:MTRLO:DŞ:eZü:NDOB:ŞUDRT:AKMIŞY:imrgytrüt15

:MİÇe:MıTRuLO:DaŞ:EZÜ:NuDOB:ŞUDRaT:AKMIŞaY:İMRiGiYTRÖT

Ondört yaşımda Tarduş
bodunu üzerine şad oturdum. Amcam

:Zmdlüs:igt:AKIZY:HUJŞ:Zgü:LŞY:ürgli:elrib:NGK

:ZiMiDeLÜS:İGeT:AKIZaY:ÑUTNaŞ:ZüGÖ:LıŞaY:ÜReGLİ:ELRİB:NaGaK

kağan ile Doğu’da Yeşil
Irmak, Şantuñ yazısına kadar ordu saldık.

:ZKRIQ:aş:nmgük:Zmdlüs:igt:AKGPK:rmt:URGRUq

:ZıKRIK:AŞa:NeMGöK:ZiMiDeLÜS:İGeT:AKGıPaK:RiMeT:URaGıRUK

Batı’da Demir Kapı’ya
kadar ordu saldık. Kögmen’den aşıp Kırgız

:imrgyçü:Zmdlüs:ZTUşib:IGMK:Zmdlüs:igt:eHiriy

:İMRiGiYÇÜ:ZiMiDeLÜS:ZuTOŞİB:IGaMaK:ZiMiDeLÜS:İGeT:EÑİRİY

yerine kadar ordu
saldık. Topluca yirmibeş (yol) ordu saldık. Onüç (yol)

:gglZit:ZmDTRSNGK:GGLNGK:Zmdtrsli:gglli:ZmdşHüs

:GiGiLZİT:ZıMıDTaRıSNaGaK:GıGıLNaGaK:ZiMiDTeRiSLİ:GiGiLLİ:ZiMüDŞüÑÜS

savaştık. İlliyi ilsizleştirdik. Kağanlıyı kağansızlaştırdık.
Dizliye

:mXrüt:NGK:sgrüt:ZmtrJüXy:GGLŞB:Zmtrküs16

:MüKÜRÜT:NaGAK:ŞiGRÜT:ZiMüTRüDNÜKÜY:GıGıLŞaB:ZiMüTRüKÖS

diz çökerttik. Başlıya
baş eğdirttik. Türgiş kağanı Türk’üm

:nIqJIZY:nIqDLHY:eHZib:nüçü:nküdmlib:itr:MINDOB

:NIKUDNIZaY:NIKUDLıÑaY:EÑiZİB:NÜÇÜ:NiKÜDeMLİB:İTRe:MINuDUB

bodunum idi. Bilemediği
için, bize karşı yanıldığı, yağılık yaptığı

:NDOB:q:NO:itlö:emy:irlgb:IqRYUB:itlö:INGK:nüçü

:NuDOB:KO:NO:İTLÖ:EMiY:İReLGeB:IKURYUB:İTLÖ:INaGaK:NÜÇÜ

için kağanı öldü.
Buyruğu, beğleri yine öldü. On Ok bodunu

:NUZMLK:Zsdi:BUS:riy:smTUT:ZMAP:Zmüç:itrök:kgm

:NUZaMLaK:ZiSiDİ:BUS:RİY:ŞıMTUT:ZıMAPa:ZiMÜÇe:İTRÖK:KeGMe

eziklik gördü.
Atalarımızın tuttuğu yerler, sular ıssız kalmasın

:gb:SRB:…..:PTRY:pti:GNDOB:Z:nyit

:GeB:SraB:…..:PıTaRaY:PiTİ:GıNuDOB:Za:NiYİT

diye Az bodununu eğitip, düzenleyip ….. Bars Beğ 

:GUYCoq:mlHis:Zmtrib:Zib:AJOB:GT:NGK:itr17

:GUYuÇNOK:MiLiÑİS:ZiMiTRİB:ZİB:ADNUB:GıTa:NaGaK:İTRe

idi. Kağan adını burada
biz verdik. Kız kardeşim eceyi

:IVOB:Luq:Hük:INDOB:itlö:INGK:IJZY:iZö:Zmtrib

:IDLOB:LUK:ÑÜK:INuDOB:İTLÖ:INaGaK:IDNıZaY:İZÖ:ZiMiTRİB

verdik. Kendisi
yağılaştı. Kağanı öldü. Bodunu odalık, kul oldu.

:pti:GNDOB:ZKRIK:Z:nyit:NUZMLK:Zsdi:BUS:riy:nmgük

:GıNuDOB:ZıKRIK:Za:NiYİT:NUZaMLaK:ZiSiDİ:BUS:RİY:NeMGÖK

Kögmen yeri, suyu ıssız
kalmasın diye Az, Kırgız budununu eğitip,

:ürgl:Zmtrib:ANY:nili:…..:ZmdşHüs:Zmtlk:PTRY:pti

:ÜReGLi:ZiMiTRİB:ANaY:NİLİ:…..:ZüMüDŞüÑÜS:ZiMiTLeK:PıTaRaY:PiTİ

eğitip, düzenleyip
geldik. Savaştık. ….. ilini yine verdik. Doğu’da

:URGRUq:Zmdti:AC:ZMTRUJUq:AC:GNDOB:AŞ:Gşy:NKRDK

:URaGıRUK:ZiMiDTİ:AÇNa:ZıMuTRUDNOK:AÇNa:GıNuDOB:AŞa:GıŞıY:NaKRıDaK

Kadırkan ormanını aşıp bodunu öyle düzenledik, öyle eğittik. Batı’da

:Zmdt:AC:ZMTRJOq:AC:GNDOB:Xrüt:igt:AKNBRT:üHk18

:ZiMiDTi:AÇNa:ZıMuTRuDNOK:AÇNa:GıNuDOB:KÜRÜT:İGeT:AKNaBRaT:ÜÑeK

Keñü Tarman’a kadar Türk
bodununu öyle kondurduk, öyle düzenledik.

:nisiç:isini:itr:smLuB:GlHük:Hük:GLLUq:Luq:ekdö:Lo

:NİSİÇe:İSİNİ:İTRe:ŞıMLOB:GiLÑÜK:ÑÜK:GuLLUK:LUK:EKDÖ:LO

O çağda kul kullu,
odalık odalıklı olmuş idi. Kardeşi ağabeyini

:smti:AC:smNGZK:AC:itr:Zmlib:niHK:ILGO:itr:Zmlib

:ŞiMTİ:AÇNa:ŞıMNaGZaK:AÇNa:İTRe:ZeMLİB:NIÑaK:ILGO:İTRe:ZeMLİB

bilmez idi. Oğlu
babasını bilmez idi. Öyle kazanılmış, öyle edilmiş
 

:eZü:ds:NDOB:irlgb:ZGO:Xrüt:itr:Zmürüt:Zml

EZÜ:DiŞe:NuDOB:İReLGeB:ZuGO:KÜRÜT:İTRe:ZiMÜRÖT:ZiMiLİ

elimiz, töremiz vardı.
Türk Oğuz beğleri, bodun, işit:Üstte

:rsmnlt:riy:ARS:RSMSB:irHt

:ReSeMNiLeT:RİY:ARSa:RaSaMSaB:İRÑeT

Teñri basmazsa, aşağıda yer delinmezse

:Xrüt:itr:IÇADU:ITTR:mk:nHürüt:nHl:NDOB:Xrüt19

:KÜRÜT:İTRe:IÇADU:ITaTRa:MiK:NiÑÜRÖT:NiÑiLi:NuDOB:KÜRÜT

Türk bodunu, elini,
töreni kim bozabilir, yıkabilir? Türk,

:AHNGK:eglib:smdgi:nüçü:nHügrük:nükü:ntr:NDOB

:AÑıNaGaK:EGLİB:ŞiMDiGİ:NÜÇÜ:NiÑÜGeRÜK:NÜKÖ:NiTRe:NuDOB

bodunu, cay, uyan.
Buyruk dinlemezliğinden, eğiten bilgili kağanına, 

:NJK:GLKRY:gtrügik:KLBY:GVHY:üJk:eHl:ügd:smRB:smr

:NıDNaK:GıLKaRaY:GüTRÜGİK:KaLBaY:GıDLıÑaY:ÜTNeK:EÑiLi:ÜGDe:ŞıMRaB:ŞiMRe

bağımsız, bunsuz iyi
iline kendin yanıldın. Kötülük ettin. Pusatlı nereden gelip

:nXtü:qDI:idtl:erüs:nplk:NJK:glgHÜs:idtl:AFY:plk

:NeKÜTÖ:KUDI:İDTLi:ERÜS:NePiLeK:NıDNaK:GüLGüÑÜS:İDTLi:AYNaY:PiLeK

(seni) dağıtıp gönderdi.
Süngülü nereden gelerek sürüp gönderdi. Kutlu Ötüken

:URGIKUq:GDRB:AMGIRB:ürgli:GDRB:NDOB:ŞIY

:URaGIRUK:GıDRaB:AMGIRaB:ÜReGLİ:GıDRaB:NuDOB:ŞIY

ormanının bodunu, gitti. Doğu’ya gidenin gitti. Batı’ya

:eçZgü:GNK:Cr:LO:gügd:edriy:qDRB:GDRB:AMGIRB20

:EÇZüGÖ:NıNaK:ÇNiRe:LO:GÜGDe:EDRİY:KUDRaB:GıDRaB:AMGIRaB

gidenin gitti. Gittiğin
yerde iyiliğin oydu gerçek. Kanın ırmakça

:GVIQ:Luq:nHLGO:IRU:klgb:IDTY:AÇGT:HüXHüs:itrgüy

:GIDLIK:LUK:NuÑuLGO:IRU:KiLGeB:IDTaY:AÇGaT:ÑÜKÜÑÜS:İTRüGÜY

aktı. Kemiğin dağca
yığıldı. Beğlik erkek oğlunu kul kıldı.

:NHIKLBY:nüçü:ngüXdmlib:LO:GVIQ:Hük:nHLGO:ZIK:kls

:NıÑIKaLBaY:NÜÇÜ:NiGÜKÜDeMLİB:LO:GIDLIK:ÑÜK:NuÑuLGO:ZIK:KiLiŞi

Kadınlık kız oğlunu
odalık kıldı. O bilmediği için, kötülük (ettiği)

:LBLB:GNGK:ZKRIQ:UYLŞB:IDRB:AÇU:NGK:miç:nüçü

:LaBLaB:GıNaGaK:ZıKRIK:UyaLŞaB:IDRaB:AÇU:NaGaK:MİÇe:NÜÇÜ

için amcam kağan ölüme
vardı. İlkin Kırkız kağanını balbal

:GNGK:MHK:nyit:nUZMLOB:qY:isük:IT:NDOB:Xrüt:mdkit

:GıNaGaK:MıÑaK:NiYİT:NUZaMLOB:KOY:İSÜK:ITa:NuDOB:KÜRÜT:MiDKİT

diktim. Türk bodununun adı sanı yok olmasın diye babam kağanı,

:Xrüt:irHt:emgrib:li:irHt:emgrtük:GNUTK:mgö21

:KÜRÜT:İRÑeT:EMGiRİB:Lİ:İRÑeT:EMGüRüTÖK:GuNUTaK:MüGÖ

anam katunu yücelten
Teñri, il veren Teñri, Türk

:NGK:irHt:LO:nMZü:nyit:nUZMLOB:qY:isük:IT:NDOB

:NaGaK:İRÑeT:LO:NüMüZÖ:NiYİT:NUZaMLOB:KOY:İSÜK:ITa:NuDOB

bodununun adı, sanı yok
olmasın diye, beni o Teñri kağan

:ARŞT:ZSŞ:erçi:MDMRLO:AJDOB:GsLİy:Hn:Cr:IDTRLO

:ARŞaT:ZıSŞa:ERÇİ:MıDaMRuLO:ADNuDOB:GıSLIY:ÑeN:ÇNiRe:IDTRuLO

oturttu gerçek.
Varlıklı, bay bodun (üstüne) oturmadım. İçi aşsız dışı

:ngitlök:mni:MTRLO:EZÜ:AJDOB:KLBY:ZBY:ZSNOT

:NiGİTLÖK:MiNİ:MuTRuLO:EZÜ:ADNuDOB:KaLBaY:ZıBaY:ZuSNOT

giyimsiz, düşkün, kötü
bodunun üstüne oturdum. Kardeşim Költigin,

:ZMHK:ZmdşlZüs:elrib:ngitlök:mni:DŞ:ik

:ZıMıÑaK:ZiMiDŞeLZÖS:ELRİB:NiGİTLÖK:MiNİ:DaŞ:İKi

iki şad, kardeşim Költigin ile konuştuk. Babamızın,

:Xrüt:nyit:nUZMLOB:qY:isük:IT:NDOB:smNGZK:Zmç22

:KÜRÜT:NiYİT:NUZaMLOB:KOY:İSÜK:ITa:NuDOB:ŞıMNaGZaK:ZiMiÇe

amcamızın kazandığı
bodunun adı sanı yok olmasın diye Türk 

:ngitlök:mni:MDMRLO:Ztnük:MDMDU:nüt:nüçü:NDOB

:NiGİTLÖK:MiNİ:MıDaMRuLO:ZüTNÜK:MıDaMuDU:NÜT:NÜÇÜ:NuDOB

bodunu için gece
uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Költigin

:ikrib:PNGZK:AC:MJGZK:ütiy:ülö:elrib:DŞ:ik:elrib

:İKiRİB:PıNaGZaK:AÇNa:MıDNaGZaK:ÜTİY:ÜLÖ:ELRİB:DaŞ:İKi:ELRİB

ile, iki şad ile öle
bite kazandım. Öyle kazanıp bütün

:UYS:riy:AMqTRLO:NGK:mZö:nm:MDMLIK:BUS:TO:GNDOB

:UYaS:RİY:AMuKUTRuLO:NaGaK:MüZÖ:NeM:MıDaMLIK:BUS:TO:GuNuDOB

bodunu od su yapmadım.
Ben kendim kağan oturduğumda her yere

:ANY:NHLY:NGDY:ütiy:ülö:NDOB:ŞMRB

:ANaY:ÜTİY:ÜLÖ:NıÑıLaY:NıGaDaY:NuDOB:ŞıMRaB

gitmiş bodun yayan çıplak, öle bite dönüp

:APT:NDOB:ZGO:URGRIy:nyit:niydgi:GNDOB:itlk23

:APaT:NuDOB:ZuGO:URaGıRIY:NiYİT:NİYeDiGİ:GıNuDOB:İTLeK

geldi. Bodunu
düzenliyeyim diye Kuzey’de Oğuz bodunu üstüne,

:APT:ÇGBT:ürgrib:APT:NDOB:IBTT:FTIQ:ürgli

:APaT:ÇaGBaT:ÜReGiRİB:APaT:NuDOB:IBaTaT:NYaTIK:ÜReGLİ

Doğu’da Kıtayn, Tatabı
bodunu üstüne, Güney’de Çin üstüne

:nüçü:qDKLRY:irHt:ersik:AJ:mdsHüs:mdlüs:imrgy:ik

:NÜÇÜ:KUDaKıLRaY:İRÑeT:ERSİK:ADNa:MüDŞüÑÜS:MiDeLÜS:İMRiGiY:İKi

oniki (kez) ordu saldım.
Savaştım. Ondan sonra Teñri bağışladığı için,
 

:mtgi:ürgrit:GNDOB:içtlö:nüçü:RB:mgülü:MTUq

:MiTiGİ:ÜRüGRİT:GuNuDOB:İÇeTLÖ:NÜÇÜ:RaB:MüGÜLÜ:MuTUK

kutum,, gücüm var (olduğu)
için ölecek bodunu diriltip besledim.

:MVIK:YB:GNDOB:FGIÇ:MVIK:GLNOT:GNDOB:HLY

:MıDLIK:YaB:GuNuDOB:NYaGIÇ:MıDLIK:GıLNOT:GuNuDOB:ÑıLaY

Çıplak bodunu giyimli kıldım. Yoksul bodunu varlıklı kıldım.

:giy:ADGLNGK:RGI:edgll:RGI:MVIK:şkö:GNDOB:Z24

:GİY:ADGıLNaGaK:RaGI:EDGiLLi:RaGI:MıTLIK:ŞüKÖ:GuNuDOB:Za

Az bodunu çok kıldım.
Değerli illiden, değerli kağanlıdan iyi

:MVIK:ZısGY:MVIK:ZB:POK:ADGLNGK:IKDHLOB:tröt:MVIK

:MıDLIK:ZISıGaY:MıDLIK:ZaB:POK:GuNuDOB:IKaDÑuLUB:TRÖT:MıDLIK

kıldım. Dört yandaki
bodunu hep buyruğumda kıldım, yağısız kıldım.

:TUHT:mdlüs:APT:TUHT:AMŞY:imrgy:ity:itrök:AHM:Poq

:TUÑaT:MiDeLÜS:APaT:TUÑaT:AMıŞaY:İMRiGeY:İTiY:İTRÖK:AÑaM:POK

Hep bana sığındı(lar).
Onyedi yaşımda Tañut yönüne ordu saldım. Tañut

:MTL:AJ:niMRB:nisiKLIy:niZTOY:niLGO:MDZOB:GNDOB

:MıTLa:ADNa:NIMıRaB:NISIKLIY:NIZuTOY:NILGO:MuDZOB:GuNuDOB

bodununu bozdum. Oğlunu,
karısını, at sürüsünü, (bütün) varlığını orada aldım.

:KDGOS:BUÇ:ITL:AMŞY:imrgy:Zks

:KaDGOS:BUÇ:ITLa:AMıŞaY:İMRiGeY:ZiKeS

Onsekiz yaşımda Altı Çub Soğdak

:sb:qTUT:HO:ÇGBT:MDZOB:eJ:GNDOB:mdlüs:APT25

:ŞiB:KUTUT:ÑO:ÇaGBaT:MuDZOB:ADNa:GuNuDOB:MİDeLÜS:APaT

yönüne ordu saldım.
Bodununu orada bozdum. Çinli Oñ paşa beş

:MDŞIK:qOY:eJ:güs:LO:mdşHüs:ADŞB:qDI:itlk:üs:nmüt

:MıDLIK:KOY:ADNa:GÜS:LO:MüDŞüÑÜS:ADŞaB:KUDI:İTLeK:ÜS:NeMÜT

tümen erle geldi. Iduk
Baş’da savaştım. O orduyu orada yok ettim.

:ZMDI:ŞKR:irt:NDOB:MŞGO:TqDI:LMSB:AMŞY:imrgy

:ZaMDI:ŞıKRa:İTRe:NuDOB:MuŞuGO:TUKıDI:LıMSaB:AMıŞaY:İMRiGiY

Yirmi yaşımda, Basmıl
Idıkut soyum (olan) bodun idi. Yüklü deve göndermedi

:ZTO:ik:mtrülk:ürb:nHLK:mtrgc:t..:..k:mdlØs:nyit

:ZuTO:İKi:MüTRÜLeK:ÜRiB:NıÑıLaK:MiTReGÇİ:T..:..K:MiDeLÜS:NiYİT

diye ordu saldım. …..
boyun eğdirttim. Varlığını beri getirdim. Yirmiki

:ÇGBT:AMIŞY

:ÇaGBaT:AMIŞaY

yaşımda Çin

:mdşHüs:elrib:üs:nmüt:Zks:nüHs:eçç:mdyüs:APT26

:MüDŞüÑÜS:ELRİB:SÜ:NeMÜT:ZiKeS:NÜÑES:AÇaÇ:MiDeLÜS:APaT

yönüne ordu saldım. Çaça
Paşa’nın sekiz tümen ordusu ile savaştım.

:elrib:ZKRIQ:NDOB:kiç:AMŞY:ZTO:ITL:mtrlö:AJ:nisüs

:ELRİB:ZıKRIK:NuDOB:KİÇ:AMıŞaY:ZuTO:ITLa:MüTRüLÖ:ADNa:NİSÜS

Ordusunu orada öldürdüm.
Yirmialtı yaşımda Çik bodunu Kırgız ile (birleşip)

:mdşHüs:etnprö:mdlüs:AIT:kiç:eçk:mk:IVOB:IGY

:MüDŞüÑÜS:ETNePRÖ:MiDeLÜS:APaT:KİÇ:EÇeK:MeK:ITLOB:IGaY

yağı oldu. Kem Irmağını
geçip Çik yönüne ordu yürüttüm. Örpen’de savaştım.

:AMIŞY:ZTO:ity:mtrgl…:MTL:GNDOB:Z:MDCS:nisüs

:AMIŞaY:ZuTO:İTiY:MiTReGLi:…:MıLTa:GuNuDOB:Za:MıDÇNaS:NİSÜS

Ordusunu sançtım. Az bodununu
aldım. Boyun eğdirttim. Yirmiyedi yaşımda

:IMTB:gHüs:mdlüs:APT:ZKRIQ

:IMıTaB:GüÑÜS:MiDeLÜS:APaT:ZıKRIK

Kırgız yönüne ordu yürüttüm. Mızrak batacak (boydaki )

:ADU:GNDOB:ZKRIQ:PIROY:AGOT:Gşiy:nmgük:npküs:GRK27

:ADU:GuNuDOB:ZıKRIK:PIROY:AGOT:GıŞIY:NeMGÖK:NePüKÖS:GıRaK

karı sökerek, Kögmen
ormanını aşıp yürüyerek Kırgız bodunu uykusunda

:mtrlö:niNGK:mdşHüs:ADŞiy:AHOS:elrib:niNGK:MDSB

:MüTRüLÖ:NINaGaK:MüDŞüÑÜS:ADŞIY:AÑOS:ELRİB:NINaGaK:MıDSaB

bastım. Kağanı ile Soña
ormanında savaştım. Kağanını öldürdüm.

:str:AŞ:Gşiy:NUTL:APT:sgrüt:AKLy:LO:MTL:AJ:nli

:ŞiTRi:AŞa:GıŞIY:NUTLa:APaT:ŞiGRÜT:AKLıY:OL:MıTLa:ADNa:NiLİ

İlini aldım. O yıl
Türgiş üzerine Altun ormanını aşarak, İrtiş

:NGK:sgrüt:MDSB:ADU:GNDOB:sgrüt:MDIROY:eçk:gZgö

:NaGaK:ŞiGRÜT:MıDSaB:ADU:GuNuDOB:ŞiGRÜT:MıDIROY:EÇeK:GüZüGÖ

ırmağını geçerek
yürüdüm. Türgiş bodununu uykusunda bastım. Türgiş
kağanının

:itlk:AÇROB:AÇTO:isüs

:İTLeK:AÇROB:AÇTO:İSÜS

ordusu od gibi, bora gibi geldi.

:mtrlö:AJ:niDŞ:nisUGBY:niNGK:ZmdşHüs:ADUÇLOB28

:MüTRüLÖ:ADNa:NIDaŞ:NISUGBaY:NINaGaK:ZüMüDŞüÑÜS:ADUÇLOB

Bolçu’da savaştık.
Kağanını, yabgusunu, şadını orada öldürdüm.

:ILOY:ITL:mdlüs:APT:QLB:sb:AMŞY:ZTO:MTL:AJ:nli

:ILOY:ITLa:MiDeLÜS:APaT:KıLaB:ŞiB:AMıŞaY:ZuTO:MıTLa:ADNa:NiLİ

İlini orada aldım. Otuz
yaşımda Beş Balık’a doğru ordu yürüttüm. Altı yol

:nitişik:enikrçi:QLB:sb:mtrlö:pOq:nisüs:…:mdşHüs

:NİTİŞİK:ENİKeRÇİ:KıLaB:ŞiB:MüTRüLÖ:POK:NiSÜS:…:MüDŞüÑÜS

savaştım. …. Ordusunu
hep öldürdüm. Beş Balık içinde pek çok kişi

:IN:QLB:sb:itlk:ILGKO:AHAM:ADQLB:isik:nçü:qOY:X…

:INa:KıLaB:ŞiB:İTLeK:ILGıKO:AÑAM:ADKıLaB:İŞİK:NüÇÜ:KOY:KÜ…

…. yok olacağından,
kişi(ler) beni çağırmaya geldi(ler). Beş Balık onun

:IqTR:ZTO:IDZO:nçü

:IKUTRa:ZuTO:IDZO:NüÇÜ

için kurtuldu. Otuz artığı

:IGY:ilkr:RURB:rür:ZSGUB:NDOB:qLRK:amşY:rib29

:IGAY:İLKRE:RURAB:RÜRE:ZUSÑUB:NuDOB:KULRAK:AMIŞAY:RİB

bir yaşımda Karluk bodunu
sıkıntısız, bağımsız iken güçlü (bir) yağı

:mtrlö:GNDOB:qLRK:mdşHüs:ADŞB:qDı:GMT:IVOB

:MÜTRÜLÖ:GUNUDOB:KULRAK:MÜDŞÜÑÜS:ADŞAB:KUDI:GAMAT:IDLOB

oldu. Tamağ Iduk Baş’da
savaştım. Karluk bodununu öldürdüm.

:plrit:NDOB:qLRK:…düd…:ARK:LMSB:MD…:MTL:AJ

:PİLİRİT:NUDOB:KULRAK:..DÜD..:ARAK:LIMSAB:MID…:MITLA:ADNa

Orada aldım. Basmıl kara
bodunu ….. Karluk bodunu (ile birlikte) toparlanıp

:irHt:itr:MNDOB:nnm:ZGO:ZuqT:mtrlö:MTCS:itlk

:İRÑET:İTRE:MUNUDOB:ÑİNEM:ZUGO:ZUKOT:MÜTRÜLÖ:MITÇNAS:İTLEK

geldi. Sançtım,
öldürdüm. Dokuz Oğuz benim bodunum idi. Kök,

:…:eHidü:nçü:niKGLOB:ry

:…:EÑİDÖ:NÜÇÜ:NIKAGLUB:RİY

yer bulandığı için, içine

:ILOY:tröt:AKLIY:rib:IVOB:IGY:nçü:Xdgt:inük30

:ILOY:TRÖT:AKLIY:RİB:IDLOB:IGaY:NüÇÜ:KÜDGeT:İNÜK

kıskançlık değdiği için
yağı oldu. Bir yılda dört yol

:itZüy:gZgö:ALGOT:mdşHüs:ADQLB:UGOT:ilki:H:mdşHüs

:İTüZÜY:GüZüGÖ:ALGOT:MüDŞüÑÜS:ADKILaB:UGOT:İKLİ:Ñe:MüDŞüÑÜS

savaştım. En ilki Toğu
Balık’ta savaştım. Toğla ırmağını yüzerek

:nili:MDCS:nisüs:mdşHüs:ADUGRJ:İJİk:….:isüs:pçk

:NİLİ:MıDÇNaS:NİSÜS:MüDŞüÑÜS:ADUGRıDNa:İTNİKi:….:İSÜS:PiÇeK

geçip ordusu …. .
İkinci (olarak) Andırğu’da savaştım. Ordusunu sançtım. İlini

:ITŞMK:KD:NDOB:Xrüt:mdşHüs:AJIŞB:ŞUÇ:Cçü:MTL

:ITtaŞMaK:KaDa:NuDOB:KÜRÜT:MüDŞüÑÜS:ADNIŞaB:ŞUÇ:ÇNüÇÜ:MıTLa

aldım. Üçüncü (olarak)
Çuş Başı’nda savaştım. Türk bodunu ayak titretti.

:KLBY

:KaLBaY

Kötü

:içtlö:şkö:MTG:nisüs:emglk:AfY:AZO:idr:IÇTLOB31

:İÇeTLÖ:ŞüKÖ:MıTtıGa:NİSÜS:EMGiLeK:ANYaY:AZU:İTRe:IÇaTLOB

olacak idi. Uzanıp
yayılıp gelmekte olan ordusunu uçurdum. Pek çok ölecek kişi

:ngit:AHOT:GŞGO:rib:ITUGPLIy:ARHOT:AJ:itlrit:AJ

:NiGİT:AÑOT:GuŞuGO:RİB:ITUGaPLIY:ARÑOT:ADNa:İDLiRİT:ADNa

orada dirildi. Orada
Toñra yiğiti bir boyu Toñga Tigin

:mdşHüs:ADZDK:iJgZ:Ctröt:MDIKOT:erg:AJIGOY

:MüDŞüÑÜS:ADZıDaK:İTNiGZe:ÇNüTRÖT:MıDIKOT:ERiGe:ADNıGOY

yoğunda çevirip vurdum.
Dördüncüsü Ezginti Kadız’da savaştım.

:IGM:AMŞY:KRIK:…:..MRB…:MDTIRBY:MDCS:AJ:nisüs

:IGMa:AMıŞaY:KRIK:…:..MıRaB..:MıDTIRBaY:MıDÇNaS:ADNa:NİSÜS

Ordusunu orada sançtım,
yıprattım. …barım… ….. Kırk yaşımda Amğı

:AHZY:IVOB:TUY:ADqDLŞIQ:NGROK

:AÑıZaY:IDLOB:TUY:ADKUDaLŞIK:NaGRUK

Kurgan’da kışladığımızda kıtlık oldu. İlk yazında

:edb:üs:nik:itr:ŞMQŞT:üs:ikli:mdlüs:APT:ZGO32

:EDBe:ÜS:NİKi:İTRe:ŞıMKIŞaT:ÜS:İKLİ:MiDeLÜS:APaT:ZuGO

Oğuz’a doğru ordu
yürüttüm. İlk ordu dışarı çıkmıştı. İkinci ordu yerleşik

:ILGL:pit:IVOB:ZBY:GDY:itlk:ASB:isüs:ZGO:çü:itr

:ILaGıLa:PİT:IDLOB:ZıBaY:GaDaY:İTLeK:ASaB:İSÜS:ZuGO:ÇÜ:İTRe

idi. Üç Oğuz ordusu
basıp geldi. (Bizim için) Yaya, kötü oldular deyip yenmeye

:isüs:RHis:ıDRB:ILGLOY:GKRB:gb:isüs:RHis:itlk

:İSÜS:RaÑIS:IDRaB:ILaGıLOY:GıKRaB:GiBe:İSÜS:RaÑIS:İTLeK

geldi. Ordunun yarısı
evi barkı yağmalamaya gitti. Ordunun yarısı da

:IGY:T…:ZUGO:ZMtr:ZBY:ZMtr:Z:Zıb:itlk:ilgşHüs

:IGaY:T… ZUGO:ZiMiTRe:ZıBaY:ZiMiTRe:Za:ZİB:İTLeK:İLeGŞüÑÜS

savaşmaya geldi. Biz az
idik. Güçsüz idik. Oğuz …t yağı

:MDCS:AJ:nçü:Xtrib:çük:irHt:…..

:MıDÇNaS:ADNa:NüÇÜ:KÜTRİB:ÇÜK:İRÑeT:…..

….. Teñri güç verdiği için orada sançtım.

:Xrüt:nçü:qJGZK:nm:nçü:qDKLRY:irHt:MDFY33

:KÜRÜT:NüÇÜ:KUDNaGZaK:NeM:NüÇÜ:KUDaKuLRaY:İRÑeT:MıDıNYaY

dağıttım. Teñri istediği
için ben kazandığım için Türk

:RSMNGZK:UYLŞB:ACUB:üglni:nm:Cr:ŞMNGZK:NDOB

:RaSaMNaGZaK:UYaLŞaB:AÇNUB:ÜGiLiNİ:NeM:ÇNiRe:ŞıMNaGZaK:NuDOB

bodunu kazanmış oldu beliğ.
Ben kardeşimle böylece başa geçip kazanmasam

:NDOB:rlgb:Xrüt:itr:IÇVOB:qY:itr:içtlö:NDOB:Xrüt

:NuDOB:ReLGeB:KÜRÜT:İTRe:IÇaTLOB:KOY:İTRe:İÇeTLÖ:NuDOB:KÜRÜT

Türk bodunu ölecek idi,
yok olacak idi. Türk beğleri, bodunu

:nyit:niYMDI:…:..D..:NDOB:ZGO:…:Hlib:eC:HNKS:eC

:NiYİT:NIYaMDI:..D..:NuDOB:ZuGO:…:ÑiLİB:AÇNa:ÑıNıKaS:AÇNa

böyle düşünün, böyle
bilin. …. Oğuz bodunu …d… göndermesin diye

:mdlüs

:MiDeLÜS

ordu yürüttüm.

:plirit:elrib:RTT:ZqT:NDOB:ZGO:MDZOB:niKRB:nib34

:PiLİRİT:ELRİB:RaTaT:ZuKOT:NuDOB:ZuGO:MuDZOB:NIKRaB:NİBe

Evini, barkını bozdum.
Oğuz bodunu Dokuz Tatar ile dirilip

:AJ:nli:MDZOB:nisüs:mdşHüs:şHüs:GLU:ik:ADUG:itlk

:ADNa:NiLİ:MuDZOB:NİSÜS:MüDŞüÑÜS:ŞüÑÜS:GuLU:İKi:ADUGa:İTLeK

geldi. Ağu’da iki büyük
savaş savaştım. Ordusunu bozdum. İlini orada

:nm:nçü:qDKLRY:irHt:…:PNGZK:eC:MTL

:NeM:NüÇÜ:KUDaKuLRaY:İRÑeT:…:PıNaGZaK:AÇNa:MıTLa

aldım. Öyle kazanıp ….
Teñri buyurduğu için ben

:…:çük:glü:tö:gsdö:itr:q…:AMŞY:çü:iqTR:ZTO

:…:ÇÜK:GüLÜ:TÖ:GiSDÖ:İTRe:KU…:AMıŞaY:ÇÜ:IKUTRa:ZuTO

otuzüç yaşımda …uk idi. (Bu) çağda (kendisine) öğüt, uğur, güç
(vermiş olan)

:miç:…:BUS:ry:qDi:irHt:eZü:IDLHY:AHNGK:PL:şmdgi35

:MİÇe:…:BUS:RiY:KUDI:İRÑeT:EZÜ:IDLıÑaY:AÑıNaGaK:PLa:ŞiMDiGİ

doyurmuş alp kağanına
baş kaldırdı. Üstte Teñri, kutsal yer, su … . amcam

:PDI:niBUS:nry:NDOB:ZGO:ZuqT:Cr:IDMLQPT:ITUq:NGK

:PıDI:NIBUS:NiRiY:NuDOB:ZuGO:ZUKOT:ÇNiRe:IDaMLIKPaT:ITUK:NaGaK

kağanın kutunu yeter
bulmadı beliğ. Dokuz Oğuz bodunu, yerini, suyunu koyup

:nydgi:itlk:edry:UB:…:NDOB:…:ÇGBT:IDRB:URGÇGBT

:NiYeDiGİ:İTLeK:EDRiY:UB:…:NuDOB:…:ÇaGBaT:IDRaB:URaGÇaGBaT

Çin’e doğru gitti. Çin
….. bodunu ….. bu yerde (burada) geldi. “Besleyeyim”

:…:NDOB:…:PNKS:nyit

:…:NuDOB:…:PıNıKaS:NiYİT

diye düşünüp ….. bodunu …..

:AHM:edry:UB:IVOB:qY:isük:IT:ADÇGBT:eyrib:..TLqZY36

:AÑaM:EDRiY:UB:IDLOB:KOY:İSÜK:ITa:ADÇaGBaT:EYiRİB:..TaLKUZaY

kınat… . Güney’de
Çin’de adı sanı yok oldu. Bu yerde (burada) bana

:GNDOB:Xrüt:nçü:mqTRLO:NGK:MZö:nm:IVOB:RUK

:GuNuDOB:KÜRÜT:NüÇÜ:MuKUTRuLO:NaGaK:MüZÖ:NeM:IDLOB:RUK

kul oldu. Ben kendim
kağan oturduğum için Türk bodununu

:…y:plrit..:…DI:MJGZK:idgy:gürüt:gli:MDMLK:…ü…

:…iY:PiLiRİT:…DI:MıDNaGZaK:İDGiY:GÜRÖT:GiLİ:MıDaMLıK:…Ü…

… kılmadım. İli, töreyi iyice kazandım. … toparlanıp yi…

:IVOB:NDOB:idkc:emgkçi:mDCS:nisüs:mdşnüs:AJ37

:IDLOB:NuDOB:İDKiÇİ:EMGiKiÇİ:MıDÇNaS:NİSÜS:MüDŞüÑÜS:ADNa

orada savaştım. Ordusunu
sançtım. Baş eğen baş eğdi, bodun oldu.

:niKRB:nib:ATLSIQ:NGRK:NPRUY:IDoq:eHls:itlö:emglö

:NIKRaB:NİBe:ATLıSIK:NaGRaK:NaPıROY:IDOK:EÑeLeS:İTLÖ:EMGüLÖ

Ölen öldü. Seleñe’den
aşağıya yürüyerek Karğan geçidinde evini, barkını

:ürgli:gr:eçZüy:rbtl:RGYU:IDG:AKşy:…..:MDZOB:AJ

:ÜReGLİ:GiRe:EÇZÜY:ReBeTLi:RuGYU:IDGa:AKŞıY:…:MuDZOB:ADNa

orada bozdum. …
ormanına çıktı. Uygur ilbaşısı yüz kadar erle Doğu’ya

:…..:IDRB:pZt

:…:IDRaB:PiZeT

kaçıp gitti. …..

:mtgi:PL:GIKLiy:LO:itr:ÇA:NDOB:Xrüt:it…38

:MiTtiGİ:PıLa:GIKLIY:LO:İTRe:ÇA:NuDOB:KÜRÜT:İT…

…ti. Türk bodunu aç
idi. O at sürüsünü alıp doyurdum.

:pnkö:itrik:AKÇGBT:PZt:ZGO:AMŞY:tröt:IqTR:ZTO

:PüNüKÖ:İTRİK:AKÇaGBaT:PiZeT:ZuGO:AMıŞaY:TRÖT:IKUTRa:ZuTO

Otuzdört yaşımda Oğuz
kaçıp Çin’e girdi. Öfkelenip

:glrbtl:ik:MTL:AJ:niZTOY:niLGO:…..:NKUS:mdlüs

:GiLReBeTLi:İKi:MıTLa:ADNa:NIZuTOY:NILGO:…:NuKUS:MiDeLÜS

ordu yürüttüm. Soyunu,
…., oğlunu, karısını orada aldım. İki ilbaşılı

…..:NDOB

…:NuDOB

bodun …..

:IBS:ügd:IÇBLY:itrök:AKNGK:ÇGBT:NDOB:IBTT39

:IBaS:ÜGDe:IÇaBaLaY:İTRÖK:AKNaGaK:ÇaGBaT:NuDOB:IBaTaT:…

….. Tatabı bodunu, Çin
kağanının buyruğuna girdi. Elçisi, iyi sözü,

:MDZOB:AJ:GNDOB:mdlüs:NYY:nyit:ZMlk:igtü

:MuDZOB:ADNa:GuDuNOB:MiDeLÜS:NıYaY:NiYİT:ZeMLeK:İGüTÖ

yakarışı gelmiyor diye
yazın ordu saldım. Bodununu orada bozdum.

:…NOq:ADşiy:NKRDK:itlk:plrit:isüs:…..:niSIKLiy

:…NOK:ADŞIY:NaKRıDaK:İTLeK:PiLiRİT:İSÜS:…:NISIKLIY

At sürüsünü … ordusu toparlanıp geldi. Kadırkan ormanında kon… .

:APT:NDOB:qlrk:eyrib:iJOq:URHIBUS:ürHry:AHKG…40

:APaT:NuDOB:KuLRaK:EYiRİB:ITNOK:URaÑIBUS:ÜReÑiRiY:AÑıKaG…

…ğakıña, yerine doğru,
suyuna doğru kondu. Güney’de Karluk bodununa doğru

:qY:rbtl:qLRK:…..:IDRB:MTI:GRTMY:NDUT:pit:elüs

:KoY:ReBeTLi:KuLRaK:…:IDRaB:MıTI:GıRaTMaY:NuDUT:PİT:ELÜS

ordu yürüt deyip Tudun
Yamtar’ı gönderdim. … Karluk ilbaşısı yok

…..:AKNGRoq:rib:isni:ŞMLOB

…:AKNaGROK:RİB:İSiNİ:ŞıMLOB

olmuş, kardeşi bir korgana

:çü:ik:uGroq:mdlüs:pit:nYTF
:IN:idmlk:IŞKR:…..
41

:ÇÜ:İKi:UGıROK:MiDeLÜS:PİT:NıYaTıNYa:INa:İDeMLeK:IŞıKRa:…

….. vergisi gelmedi.
Onu korkutayım deyip ordu yürüttüm. Koruyucusu iki üç

:idgö:pit:itlk:MNGK:NDOB:ARK:IDRB:pZt:nglsik

:İDGÖ:PİT:İTLeK:MıNaGaK:NuDOB:ARaK:IDRaB:PiZeT:NeGLiŞİK

kişiyle kaçıp gitti.
(Onun) Kara bodunu “Kağanım geldi” deyip (beni) övdü.

:…GLT:gçik:mtrib:TA:AK…

:…GıLTa:GiÇİK:MiTRİB:TA:AK…

…ka ad verdim. “Küçük” adlı…