KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI… 3. yüz. (KUZEY YÜZÜ)

:smrülü:KOP:nir:şmşhüs:elrib:qTUT:UŞUq:elrib:…1

:ŞüMRÜLÖ:POK:NİRe:ŞüMŞüÑÜS:ELRİB:KuTUT:UŞOK:ELRİB:…

… ile Koşu Tutuk ile
savaşmış. Erlerini hep öldürmüş.

:AHIŞY:ZTUitiy:ngitlük:itrülk:puq:ZsILK:nimRB:nib

:AÑIŞaY:ZuTOİTİY:NiGİTLÖK:İTRÜLeK:POK:ZıSILaK:NıMıRaB:NİBe

Evini, varlıgını
eksiksiz hep getirdi. Köl Tigin yirmiyedi yaşında iken,

:ADŞB:qDI:GMT:IVOB:IGY:ilkr:RURB:rür:NDOB:qLRK

:ADŞaB:KUDI:GaMaT:IDLOB:IGaY:İLRKe:RURaB:RÜRe:NuDOB:KULRaK

Karluk bodunu buyruksuz,
bagımsız iken, güçlü yagı oldu. Tamag Iduk Baş’ta

:Zmdshüs

:ZüMüDŞüÑÜS

savaştık.

:niT:IÇLŞ:PL:itr:RUYŞAY:ZTO:edşühüs:LO:ngitlük2

:NITa:IÇLaŞ:PLa:İTRe:RUYaŞAY:ZuTO:EDŞÜÑÜS:LO:NiGİTLÖK

Köl Tigin o savaşta otuz
(yaşını) yaşıyor idi. Alp Şalçı’nın atına

:Zmtrlü:GUqLRK:IDCS:URŞDU:gr:ik:idgt:uYLpo:pnib

:ZüMüTRüLMÖ:GUKULRaK:IDÇNaS:URuŞaDU:GiRe:İKi:İDGeT:UYaLPO:PiNİB

binip (yagıya) boga gibi
erişti. İki eri kovalayıp sançtı. Karluk’u öldürdük,

:ngitlük:Zmdşhüs:etlök:ARK:IVOB:IGY:NDOB:Z:ZMTL

:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS:ETLÖK:ARaK:IDLOB:IGaY:NuDOB:Za:ZıMıTLa

aldık. Az bodunu yagı
oldu. Kara Göl’de savaştık. Köl Tigin

:niK:IÇLŞ:PL:itr:RUYŞAY:KRIKrib

:NIKa:IÇLaŞ:PLa:İTRe:RUYaŞAY:KRIKRİB

otuzbir (yaşını) yaşıyor idi. Alp Şalçı’nın Akın (ak atın)’a

:IVOB:qY:AJ:NDOB:Z:IDTUT:grbtl:Z:idgt:UYLPO:pnib3

:IDLOB:KOY:ADNa:NuDOB:Za:IDTUT:GiReBeTLi:Za:İDGeT:UYaLPO:PiNİB

binip (yagıya) boga gibi
erişti. Az
başpaşasını tuttu. Az bodunu orada yok oldu.

:NDOB:lgZi:igki:gli:NDOB:AJIqTLOB:GŞMK:ili:NGK:miç

:NuDOB:LiGZİ:İGiKİ:GiLİ:NuDOB:ADNIKUTLOB:GaŞMaK:İLİ:NaGaK:MİÇe

Amcam kaganın ili
karıştıgında, bodunun ili ikiye ayrıldıgında İzgil bodunu

:pnib:niK:IÇLŞ:PL:ngitlük:Zmdşhüs:elrib

:PiNİB:NIKa:IÇLaŞ:PLa:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS:ELRİB

ile savaştık. Köl Tigin Alp Şalçı’nın Ak (at)’a binip

:ZuqT:itlö:NDOB:lgZi:idsüt:AJ:T:LO:idgt:uYLpo4

:ZUKOT:İTLÖ:NuDOB:LİGZİ:İDŞÜT:ADNa:Ta:LO:İDGeT:UYaLPO

(yagıya) boga gibi
erişti. O at orada düştü. İzgil bodunu öldü. Dokuz

:nüçü:niKGLOB:riy:irht:itr:MNDOB:itnk:NDOB:ZGO

:NÜÇÜ:NIKaGLUB:RİY:İRÑeT:İTRe:MuNuNOB:İTNiKi:NuDOB:ZuGO

Oguz bodunu ikinci
bodunum idi. Teñri, yer bulandıgı için

:UGOT:kli:H:Zmdşhüs:ILOY:şib:AKLİy:rib:IVOB:IGY

:UGOT:KLİ:Ñe:ZüMüDŞüÑÜS:ILOY:ŞİB:AKLIY:RİB:IDLOB:IGaY

yagı oldu. Bir yılda beş
yol savaştık. En ilki Togu

:Zmdşhüs:ADQLB

:ZüMüDŞüÑÜS:ADKILaB

Balık’da savaştık.

:üs:IDCS:gr:ITL:idgt:uYLpo:pnib:GKNMZ:ngitlük5

:ÜS:IDÇNaS:GiRe:ITLa:İDGeT:UYaLPO:PiNİB:GaKNaMZa:NiGİTLÖK

Köl Tigin Azman (adlı
ata)’a binip (yagıya)
boga gibi erişti. Altı eri
sançtı.
Ordular

:elrib:Zd:ADKGLŞUK:itnk:IDLÇLIQ:gr:Ctiy:EJisigt

:ELRİB:ZiDe:ADKuGLaŞUK:İTNiKi:IDaLÇıLIK:GiRe:ÇNiTİY:EDNİŞİGeT

(birbirlerine)
degdiginde yedinci eri kılıçladı. İkincisi Kuşalguk’da Ediz ile

:gr:rib:pgt:UYLPO:pnib:niZGY:Z:ngitlük:Zmdşhüs

:GiRe:RİB:PiGeT:UYaLPO:PiNİB:NIZıGaY:Za:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS

savaştık. Köl Tigin Az
Yagız’ına binip, yagıya erişip bir eri

:IDCS

:IDÇNaS

sançtı.

:ADUÇLOB:Cçü:itlö:AJ:NDOB:Zd:IDIqT:erg:gr:ZqT6

:ADUÇLOB:ÇNüÇÜ:İTLÖ:ADNa:NuDOB:ZiDe:IDIKOT:ERiGe:GiRe:ZuKOT

Dokuz eri çevirerek
vurdu. Ediz bodunu orada öldü. Üçüncüsü Bolçu’da

:IDCS:idgt:pnib:GKNMZ:ngitlük:Zmdşhüs:elrib:ZGO

:IDÇNaS:İDGeT:PiNİB:GaKNaMZa:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS:ELRİB:ZuGO

Oguz ile savaştık. Köl
Tigin Azman (adlı at)’a binip (yagıya) erişti, sançtı.

:Zmdşhüs:AJIŞB:ŞUÇ:Ctrüt:ZMTL:nili:ZMDCS:nisüs

:ZüMüDŞüÑÜS:ADNIŞaB:ŞUÇ:ÇNüTRÖT:ZıMıTLa:NİLİ:ZıMıDÇNaS:NİSÜS

Ordusunu sançtık. İlini
aldık. Dördüncüsü Çuş Başı’nda savaştık.

:Xrüt

:KÜRÜT

Türk

:nisüs:smlk:AZO:itrE:IÇAVOB:KLBY:IDTŞMK:KD:NDOB7

:NİSÜS:ŞiMLeK:AZO:İTRE:IÇADLOB:KaLBaY:IDTaŞMaK:KaDa:NuDOB

bodunu ayak titretti.
Kötü olacak idi. Üzerimize gelmiş ordusunu

:ngitAHOT:gr:NO:UGPL:ŞGO:rib:ARHOT:PTG:ngitlök

:NiGİTAÑOT:GiRe:NO:UgaPLa:ŞuGO:RİB:ARÑOT:PıTGa:NiGİTLÖK

Köl Tigin püskürtüp
Toñra’dan bir boyu, yigit on eri, Toña Tigin’in

:elrib:ZGO:edZDK:itngZ:Csib:Zmtrlü:prg:AJIGUY

:ELRİB:ZuGO:ADZıDaK:İTNiGZe:ÇNiŞiB:ZüMüTRüLÖ:PiRiGe:ADNIGOY

yas töreninde çevirip
öldürdük. Beşincisi Ezginti Kadız’da Oguz ile

:ngitlük:Zmdşhüs

:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS

savaştık. Köl Tigin

:üs:LO:IDMRB:AQILB:IDCS:gr:ik:idgt:pnib:niZGY:Z8

:ÜS:LO:IDaMRaB:AKILaB:IDÇNaS:GiRe:İKi:İDGeT:PiNİB:NIZıGaY:Za

Az yagızına binip
(yagıya) erişti. İki eri sançtı. Kente varmadı. O ordu

:ZMDKŞT:üs:URGZGO:AHIZY:PLŞIK:NGROK:AGM:itlö:AJ

:ZıMıDKıŞaT:ÜS:URaGZuGO:AÑIZaY:PaLŞIK:NaGROK:AGMa:İTLÖ:ADNa

orada öldü. Amga Kurgan’da
kışlayıp yazında Oguz’a dogru ordu yürüttük.

:ngitlük:IDSB:GUDRO:IGY:ZGO:ZMTIK:UYLŞB:gb:ngitlük

:NiGİTLÖK:IDSaB:GUDRO:IGaY:ZuGO:ZıMıTIK:UYaLŞaB:GeB:NiGİTLÖK

Köl Tigin Beg başta olarak (iken) Oguz yagısı ordu(muzu) bastı. Köl
Tigin

:mgö:idmrib:GUDRU:IDCS:nr:ZuqT:pnib:niK:Zsgü9

:MüGÖ:İDeMRİB:GUDRO:IDÇNaS:NiRe:ZUKOT:PiNİB:NIKa:ZüSGÖ

Ögsüz (adlı) Ak (at)’a binip (Oguz’un) dokuz
erini sançtı, orduyu vermedi.
Anam

:emy:aCUB:MRLYCOq:mnühlk:mrlk:mrlgö:UYLU:NUTK

:EMiY:AÇNUB:MıRaLYuÇNOK:MüNÜÑiLeK:MiReLeKe:MiReLGÖ:UYaLU:NuTAK

kadın, öbür analarım,
ablalarım, gelinlerim, kagan kızlarım bunca yine

:IÇVK:UTY:ATLOY:ADTROY:iglü:itr:IÇVOB:hük:igrit

:IÇaDLaK:UTaY:ATLOY:ADTRUY:İGüLÖ:İTRe:IÇaDLOB:GNÜK:İGiRİT

yaşayanlar odalık olacak
idi. Ölenleriniz yurtta, yolda yatıp kalacak

:Zgtr

:ZiGiTRe

idiniz.

:ngitlük:mni:Zgtr:içtlö:poq:rsr:qY:ngitlük10

:NiGİTLÖK:MiNİ:ZiGiTRe:İÇeTLÖ:POK:ReSRe:KOY:NiGİTLÖK

Köl Tigin olmasa idi hep
ölecek idiniz. Kardeşim Köl Tigin

:rlib:gt:Zmrük:MZük:rürük:MJKS:MZÖ:IVOB:kgrk

:RiLİB:GeT:ZeMRÖK:MüZÖK:RÜRÖK:MıDNıKaS:MüZÖ:IDLOB:KeGReK

ölüp gitti. Kendim
düşündüm. Gören gözüm görmez gibi, bildigim

:isik:RSY:irht:dö:MJKS:MZÖ:IVOB:gt:Zmlib:mglib

:İŞİK:RaŞaY:İRÑeT:DÖ:MıDNıKaS:MüZÖ:IDLOB:GeT:ZeMLİB:MiGiLİB

bilgim bilinmez gibi oldu.
Kendim düşündüm. Sonsuzlugu Teñri yaşar. Kişi

:smürüt:ilglü:poq:ILGO

:ŞiMÜRÖT:İLeGLÖ:POK:ILGO

oglu hep ölümlü türemiş.

:URJY:rslk:TGIs:etlhük:ADIt:rslk:ŞY:edZük:MJKS:aC11

:URuDNaY:ReSLeK:TıGIS:ETLüÑÖK:ADIT:ReSLeK:ŞaY:EDZÖK:MıDNıKaS:AÇNa

Onca düşündüm. Gözden
yaş gelse
engelleyip, gönülden aglamak gelse karşı durup

:MNLGO:mnügy:ini:UYLU:DŞ:ik:MJKS:idGTK:MJKS

:MıNaLGO:MüNÜGeY:İNİ:UYaLU:DaŞ:İKi:MıDNıKaS:IDGıTaK:MıDNıKaS

düşündüm. Katıca
düşündüm. İki şad ile kardeş yegenimin, oglumun,

:IçGOY:MJKS:pit:IÇVOB:KLBY:IŞK:İZÜk:MNDOB:mrlgb

:IÇGOY:MıDNıKaS:PİT:IÇaDLOB:KaLBaY:IŞaK:İZÖK:MuNuDOB:MiReLGeB

beglerimin, bodunumun
gözü kaşı kötü olacak deyip düşündüm. Yasçı,

:UYLŞB:NDOB:IBTT:FTIQ:IÇTGIs

:UYaLŞaB:NuDOB:IBaTaT:NYaTIK:IÇTıGIS

aglayıcı (olarak) Kıtay, Tatabı bodunundan başta

:nmüt:rib:İTLK:hkil:iysi:AJGK:ÇGBT:itlk:nühs:RDO12

:NeMÜT:RİB:İTLeK:ÑeKİL:İyiSİ:ADNaGaK:ÇaGBaT:İTLeK:NÜÑeS:RaDU

Udar Paşa geldi. Çin
kaganından İsiyi Likeñ geldi. Bir tümen (onbin)’i

:itlk:nlöb:AJGK:tüpüt:itrülk:Zskgrk:şmük:NUTL:IG

:İTLeK:NüLÖB:ADNaGaK:TÜPÜT:İTRÜLeK:ZİSeGReK:ŞüMÜK:NUTLa:IGa

aşan altun, gümüş,
gereginden artık getirdi. Tibet kaganından buyrukçu geldi.

:hn:AJDOB:sLo:KRKUB:r:kçrb:DGOS:IKDKSTB:nük:AYRUK

:ÑeN:ADNuDOB:ŞuLU:KaRaKUB:Re:KiÇReB:DGOS:IKaDKıSTaB:NÜK:AYıRUK

Batı’dan, gün
batısındaki Sogd Berçik Er, Buhara ülkesi bodunundan Neñ

:itlk:NKRT:LGO:nühs

:İTLeK:NaKRaT:LuGO:NÜÑeS

Paşa (ile) Ogul Tarkan geldi.

:eglib:ZGO:IÇGMT:çrkm:AJGK:sgrüt:MLGO:qNo13

:EGLİB:ZuGO:IÇaGMaT:ÇaRaKaM:ADNaGaK:ŞiGRÜT:MuLGO:KO:NO

On Ok oglum Türgiş
kaganından Makaraç Damgacı, Oguz Bilge

:KRB:itlk:ROÇ:UCNI:ŞUDRT:AJGK:ZKRIQ:itlk:IÇGMT

:KRaB:İTLeK:ROÇ:UÇNaNI:IÇaGMaT:ADNaGaK:ZıKRIK:İTLeK:IÇaGMaT

Damgacı geldi. Kırgız
kaganından damgacı Inançu Çor geldi. Bark

:INKIÇ:NGK:ÇGBT:içügti:ŞT:gtib:AMGTRY:Zdb:içügti

:INaKIÇ:NaGaK:ÇaGBaT:İÇÜGTİ:ŞaT:KiTİB:AMGıTaRaY:ZiDeB:İÇÜGTİ

yapımcısı, süs
yaratıcısı, yazılı taş yapımcısı, Çin kaganının yegeni

:itlk:nühs:hç

:İTLeK:NÜÑeS:ÑaÇ

Çañ Paşa geldi.