Kendiniz hakkında bilgi verir misiniz lûtfen?

13.01.2000

Değerli Arkadaşlar,
Kendiniz hakkında bilgi verir misiniz lûtfen?
Bu siteyi hazırlayanlar kimlerdir, amaçları nedir?
Bunları bilmek önemsiz değil.

TTK v Y

İhsan YOKUŞ

15.01.2000

Azizim İhsan YOKUŞ Beğ,

Tonyukuk Otağı’nın neferleri hakkında kullandığınız “Değerli” sıfatı için size teşekkür ederiz.

Bu otağı kuranlar, kişilikleri hakkında bilgi verilecek düzeyde ehemmiyetli kimseler olmadıkları gibi bir şânın, bir şöhretin, bir çıkarın peşinde de değillerdir. Bu otağ, Türklüğün karasevdâlısı birkaç akı (ahî) tarafından yönlendirilmektedir. Buradaki görev Tanrı rızâsı ile Türklük için yapılmaktadır. Ok hedefe varmış ve maksat hâsıl olmuşsa, oku atanın kimliğinin ehemmîyeti yoktur.

Amacımız, otağımız içindeki eşyânın döşeniş tarzından belli olmuyor mu?

Tanrı Türk’ü Koruyacakdır.

Tonyukuk