Kahrolurum sayfalarınızda dinime saygısızca saldırılara yer verirseniz.

19.04.2000
Yiğit Ülküdaşlar,
Kıymetli emekleriniz için hepinize teşekkür ederim.
Yer yer kendimi 17 yaşlarında hissediyorum sayfalarınızda gezindikçe.
Çoktandır unuttuğum duyguları tadıyorum yeniden.
15-20 senedir adeta gönlümüz ve beynimiz kahpeliğin, dönekliğin kıskacına alınmış.
Ümitlerimize, sevdalarımıza da prangalar vuruluyor. Her gün biraz daha, her ay daha derin.
Hem de düşman değil vuranlar. Dost bildiklerimiz, er bildiklerimiz.
Eskiden olanca mal, servet, canımızı verirdik de, dahasını verememekten utanırdık.
Şimdi beynimizi, vicdanımızı, sevdamızı istiyorlar.
Yiğit bir başa, dost bir sese hasret kaldık.
Var olun. Masal gibi de olsa ruhuma tercüman oluyorsunuz.
Lakin bir çasıt gibi bağrımda gezinen sızım da var.


Son yıllarda bilcümle komünist, mezhepçi, masonlar ve aveneleri de sözüm ona Türkçü-milliyetçi oldular. Ortak söylemleri de İslam dininin bir Arap kültürü ve Arap emperyalizminin gereği olduğu.


Tanrı benim doğduğum kerpiç evlerde de öyle çağrılır. Gocunan varsa varsın gocunsun.
Ama Atam Oğuz kağan babası Kağanı öldürüp Budunu tek Tanrı’lı dine tabi edip Tanrı’ya inanan, Törük, Töreli kıldığından beri Tanrı buyruğundan çıkmamışız.


Nasıl ki atam Yesevi bu düsturdan kıl kadar ayrılmamış taa Oruç Reis gaza için sefer etmiş İspanya’ya, iğrenirim Mimar Sinan’ın kafatasını mezarından çıkarıp ölçen ve uğrulayan Türkçülerden.

Sizden garip bir ülküdaşınız olarak ricam şu ki, lütfedin meydan vermeyin pozitivizmin köhnemiş beyinlerine. Kahrolurum sayfalarınızda dinime saygısızca saldırılara yer verirseniz.
TTK Y
Yük. Mim. Müh. H. Yılmaz

* * *

24.04.2000

Azîzim H. YILMAZ Beğ,

Yazınızı aynen yayınlıyoruz.

Otağımızın amacı Türk’lüğe karşılıksız hizmettir. Otağımızda, Türk’lerin mensûb oldukları ayrı dînleri sıraya koymayı düşünmemekteyiz. Böyle bir sıralama veyâ önceliğin, Türk birliğine tefrika sokabileceği inancındayız.

Saygılarımızla,

Tanrı Türk’ü korusun.

Tonyukuk