BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 2. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ)

:ekşdö:itiy:ilnük:ilnüt:PROY:üs:URGOY:gHü:köX

:EKŞüDÖ:İTİY:İLNÜK:İLNÜT:PıROY:ÜS:URuGOY:GüÑÖ:KÖK…

Kök Öñ’ü
yürüyerek ordu yürütüp, geceli gündüzlü yedi çağda

:…:igt:eknçk:sb…k:gir:IÇGLOY:pgt:AKKROÇ:mdçk:ZSBUS

:…:İGeT:EKNiÇeK:SeB…K:GİRe:IÇGıLUY:PiGeT:AKKaROÇ:MiDÇeK:ZuSBUS

Susuz’a geçtim. Çorak’a ulaşıp yağmacı
er(ler)i k…bes Keçin’e kadar … .