Günümüzün en büyük yarası bence Kürtler’dir. Kürtler hakkında ?

29.02.2000

Değerli yönetici ülküdaşlar,

Sayfanızı tesadüfen buldum. Ne kadar sevindiğimi inanın anlatabilecek durumda değilim. Bilgilendirme kapasitesi yönünden çok beğendim. Şu an eksik olan ama aynı zamanda da çok gerekli bir hizmet yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun.

Ancak şu var ki, günümüzün en büyük yarası bence Kürtler’dir. Kürtlük hakkında biraz bilgiye sahibim ama okuduklarım beni yeterli derecede tatmin etti diyemem.
Bu konuda elinizde ilmi bir bilgi var mı?
Eğer varsa, lütfen gerçek haliyle yayınlar mısınız?
Saygı ve hürmetlerimi gönderir, başarılar temenni ederim.

Yıldırım Beyazıt OMURTAĞ- VAN

* * *

13.03.2000

Azîzim Yıldırım Beyazıt OMURTAĞ Beğ,

Kürt’ler hakkında en ilmî! ve gerçeğe en yakın! bilgiyi İslâm Ansiklopedisi’nde bulabilirsiniz. Ansiklopedideki Kürt maddesine V. Minorsky’nin bu konudaki makâlesi esâs olarak alınmıştır. Minorsky’nin Türk’lere pek sempati duymadığı bilinmektedir. Bu bakımdan araştırma ve çalışmalarında bir ön yargı ve Kürt’ler lehine pek ilmî olmayan siyâsî bir gayretkeşlik sezinlenmektedir.

Kürt’lerin Kurmancî, Kelhûrî ve Goran adlı üç ayrı lehçe ile konuştukları söylenirse de aslında bunlar lehçe değil ayrı dillerdir. 1897 yılında St. Petersburg Akademisi’nce yayınlanan Kürtçe Lûgatta bu üç ayrı dile âit topu topu 8378 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin kökenleri ise şöyledir:

3080 Türkçe

2000 Arapça

1200 Zendçe

1080 Farsça

310 Pehlevîce

220 Ermenice

108 Keldânîce

60 Çerkezce

20 Gürcüce

Bu kelimelerin toplamı 8078 dir. Geri kalan 300 kelimenin kökenleri tesbît edilememiştir. Galibâ (belki) bu 300 kelime Kürtçe olabilir. Kürt’lerin belli bir alfabesi de bulunmamaktadır.

Son zamanlarda ülkemizde bâzı millîyetçi! çevrelerce Kürt’lerin bir Turan boyu, dolayısıyla Türk oldukları iddiâları öne sürülmüştür. Buna mehâz olarak da Türk Yazısı ile yazılmış Elegeş yazıtının 8inci satırındaki KÜRTLKN harflerinden oluşan üç sözcük gösterilmiştir. “KÜRT eL KaN” yânî “Kürt Eli Hanı” şeklinde algılanan bu sözcüklere dayanılarak ileri sürülen bu görüş yanlıştır. Aslında iki kelimeyi oluşturan bu harflerin “KÖRTüL KaN” yânî “Kuvvetli (kudretli, şiddetli) Han” anlamında olduğu âşikârdır.

Günümüzün en büyük yarası olarak vasıflandırdığınız mes’ele kanaatimizce bâzı çevrelerce öyle gösterilmek istenmektedir. Bu yara şuurlu doktorlarca çok kısa bir zamanda tımar edilebilecek cinstendir. Gönlünüzü ferâh tutunuz.

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN.

Saygılarımızla,

Tonyukuk