Ağda imlâ hatası ?

29.01.2000

Böyle bir site hazırlamış olmanız Türkçü düşünceye sahip olan bizleri mutlu etmiştir. Sizlere sonsuz teşekkürler. Çalışmalarınızın daha da güzelleşerek devam etmesini dileriz.
Siteye girdiğimizde dikkatimizi çeken, zannedersek sehven yapılmış olan bir imla hatasını belirtmek istiyoruz.
Gaspıralı Ismail’in anlamlı özdeyişine güzel bir ilave yapmışsınız:
“YALNIZ DİLDE, FİKİRDE, İŞDE DEĞİL…
KUTDA, BAYRAKDA, ORDUDA BİRLİK!”
Bilindiği gibi Türkiye Türkçesi’nin ses kurallarına göre sürekli ünsüzlerden sonra sürekli, süreksiz ünsüzlerden sonra süreksiz ünsüzler gelir.
Bu esasa göre süreksiz ünsüzlerle biten “iş, kut ve bayrak” kelimelerine bulunma halinin “+da”lı şekli değil “+ta”lı şekli getirilmelidir. Yazı dilimize göre bu kelimelerin yazılışı “işte, kutta ve bayrakta” olmalıdır.
Saygılarımızı sunarız.

Murat CERİTOĞLU

* * *

02.02.2000

Azîzim Murat CERİTOĞLU Beğ,

Otağımızın size verdiği mutluluk bizi gururlandırmıştır. Karınca karârınca konuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Otağımızı bir Türk evi sayıyor, “konuklarımızı törelere uygun ağırlayamazsak ne yaparız?” korkusunun titizliğini taşıyoruz. Sağolunuz.

İşâret buyurduğunuz gibi “İş, Kut ve Bayrak” süreksiz ünsüzlerle biten kelimelerdir ve tabîatiyle bulunma halleri için “+ta, +te” kullanılmalıdır. Ancak bu kelimelere “+da, +de” eklememiz, kurallara saygısızlıktan değil, sâdece başlıkta kullanılan 6 kelimede bir ses âhengi bulundurmak içindir. Bu hususta bizi anlayışla karşılayarak hoş göreceğinizi sanıyoruz.

Saygılarımızla,

TTK

Tonyukuk