Yaptığınız işe olan saygımdan dolayı Büyük Bilge Tonyukuk hitabını kullandım.

04.04.2000

Yaptığınız işe olan saygımdan dolayı Büyük Bilge Tonyukuk hitabını
kullandım. Gerçekten de Çin’e karşı büyük milletimizi koruyan Tonyukuk gibi,
siz de milletimize hizmet ediyorsunuz. Bu takdîr edilecek bir davranıştır.
protokol caridir sözüne gelince H. Nihal Atsız Beğ’in kullandığı ve benim de
zevkle kullandığım bir tâbirdir. Bu kelimenin altında çok incelik
yatmaktadır.

Saygılarımla,
TANRI TÜRK’Ü KORUSUN.

Yahya Kemal TAŞTAN

* * *

05.04.2000

Azîzim Yahya Kemal TAŞTAN Beğ,

Estağfirullah!

—–

“Gam mı ceylân gözlüler bizlere yâr olmasa?

Yeter ki kılıçlarla süngüler yâr olmalı.

Rahat yatakta ölmek sanki değil mi tasa?

Savaş ve er meydanı bize mezâr olmalı.”

—–

Bunun dışında Türklük için verilen en büyük hizmet bile Türk yaratılmanın bedelini ödemeye kâfî değildir.

Saygılarımızla,

Tanrı Türk’ü korusun.

Tonyukuk