Türk kanı taşımıyorum Ermeni kanı taşıyorum

01.04.2000

Ben Türkiye’de doğdum. Ata dedem de öyle. Ama Türk kanı taşımıyorum. Müslümanım elhamdulillah. Ama Ermeni kanı taşıyorum. Yani Türk olarak yaratılmadım. Bunun kıvancını (sizin deyiminizle) hiç bir zaman doya doya yaşayamıyacak mıyım?… Kutlu Türk töresinde benim yerim ne?… Bayrağımı, vatanımı sizin sevdiğiniz kadar sevdiğime inanıyorum. Türk Ülküsü’nü yüreğimde hissediyor ve bu yolda yüreğimi ortaya koyuyorum.. Ama Ermeni kanı taşıyorum… Ama ben bundan utanç duymuyorum. Beni de Allah(cc) yarattı… Bu benim tercihim değil. Ne olur bu kıvanç sadece size ait olmasın…

İnandığınız Kök Tengri sizi korusun…. Selamlar.

Mustafa Yaşar SİR

* * *

04.04.2000

Azîzim Mustafa Yaşar SİR Beğ,

Hoş geldiniz.

Eğer 21 Temmuz 1905’te Sultân 2nci Abdülhamîd Hân’a yapılan sûikast sizi rahatsız ediyor ise, hoş geldiniz.

Hoş geldiniz.

Eğer 10 Nisan 1919’da türlü komplolarla i’dâm cezâsına çarptırılarak asılmak sûretiyle hayâtına son verilen Millî Şehîd’imiz Bağazlıyan Kaymakamı Kemâl Beğ’in hazîn hikâyesi yüreğinizi sızlatıyorsa, hoş geldiniz.

Eğer 22 Temmuz 1922’de şehîd edilen Cemâl Paşa için içinizde samîmî bir keder duyuyor iseniz, hoş geldiniz.

Hoş geldiniz.

Eğer bırakın bütün raporları, sâdece 28 Nisan 1919 târîhli raporda yazılı şu cümleler,

—–

1- Ţiruyan mevziimizde dün, halktan birini öldürdük.

2- İtalyan Konsolosu’na elinde beyaz bir bayrakla haber götüren bir kadını siperlerden ateş ederek öldürdük.

3) Türk’lerin top atışlarına alay etmeye devâm ediyoruz.

4) Ermeni’ler müdâfaada bulunarak 15 Türkü öldürdüler. Ancak bir Ermeni kadını ile bir çocuk bu çatışmanın kurbânı oldular. Dört Kürt köyünü zaptettiler. 70 tâne tüfek ele geçirdiler.

Deruvanz Türk’leri Toprakkale’deki Türk yedek askerleriyle birlikte Tarman köyünü sarmaya çalıştılarsa da içlerinden altısını öldürdüler. Ertesi günü köyde kalan diğer Türk’ler de kaçtılar.

Elimize 300 koyun geçtiği gibi köy de işgâlimiz altındadır.

—–

yüreğinizde bir infiâl uyandırıyor ise, hoş geldiniz.

Hoş geldiniz.

Birkaç yıldır Karabağ’da insanlık dışı şartlar altında yaşamaya mecbûr bırakılan 1 milyon Türk’ün içler acısı hâli yüreğinizi paralıyorsa, hoş geldiniz.

Ve hoş geldiniz…

Yakın bir gelecekte şöyle ya da böyle hâlledilecek olan Karabağ mes’elesinde, hattâ Zengezur’un açılmasında birlikte kalem veyâ dipçik tutacağınıza samîmî olarak inanıyor iseniz, hoş geldiniz.

Kök Teñri’ye gelince,

Bu konu uzun uzun tartışılarak çoktan bir netîceye bağlanmıştır. Buna rağmen hafif bir istihzâ sezinlenen ifâdeniz bizi üzmüştür.

Arab’ların İslâm olmadan önce Kâbe’de saklayarak tapındıkları 360 putun her birinin genel adı Allah’tı.

Büyük Yaratan’a Arab’ın Allah, Acem’in Hüdâ, İngiliz’in God, Alman’ın Gott, Amerika’lı yerlilerin Manitu v.b. hitâb etmeleri ne kadar tabiî ise bizim de ona Türkçe adı ile hitâb etmemiz o kadar tabiîdir.

Saygılarımızla,

Tanrı Türk’ü korusun.

Tonyukuk