OLACAK MI?

Kim derdi bir küçük boy, koca devlet olacak
Sonra yine bu devlet ebed-müddet olacak

Bastığı yerler vatan, baktığı yer eyalet
Tek şiarı hakikat ve adalet olacak

O büyük meydanların bu yağız pehlivanı
Bir gün hastalanacak, hafif sıklet olacak

Sırtlanlar, akbabalar hunharca bir savaşın
Ateşini yakacak, sonra vahşet olacak

Ayın ondördü değil, dokuzyüzün ondördü
Bu vatan kime nasip, kime kısmet olacak

Tam dört yıllık savaştan sonra şımaran güruh
Ne bilsin ki, önünde böyle bir set olacak

Kendi özboğazında nice savaşlar verip
Kalbini koruyan bir batur elbet olacak

Bir yalçın kaya gibi boğaza bekçi olan
Bu kahraman yiğidin adı NUSRET olacak

Demir değil bir ateş parçası mayınları
Türk’e Cennet düşmana bir felaket olacak

Bir harbin sonunda da, Oğuz’un çocukları
Yeniden doğrulacak, yine millet olacak

Gazi Mustafa Kemal, ardında bütün ülke
Hem Türk olacak hem de Cumhuriyet olacak

NUSRET yaptıklarıyla, bütün Türk milletine
Sevinç, neş’e, mutluluk, gurur, iffet olacak

Geçen bunca senenin ardından unutulup
O meşhur darb-ı mesel, hüsn-i ceset olacak

Hafıza-i beşer ki nisyan ile maluldur :
“Kim derdi Koca NUSRET bir gün jilet olacak… ”

Afşın Efkarlıoğlu