MHP hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

19.02.2000

Merhaba ,
Ben Caner. 17 yaşındayım ve kendimce amatör bir şekilde Türk’lerin yaşayışını, kültürünü, tarihini kısacası herşeyini inceleyen bir Türk genciyim. Tonyukuk.com adresine ilk girdiğim zaman çok sevinmiştim ve sayfayı gezdikçe kendimi sizden biri gibi hissettim. Size Türk’lüğe yaptığınız katkılardan dolayı bir Türk genci olarak teşekkür ediyorum.
Size bir kaç sorum olacak:

1- Otağınızdan Türkçe yazı yazmak için bir font indirdim ve bir de setup adlı bir dosya indirdim. Setup dosyasını çalıştırdığımda hata verdi ve bir süre sonra setup dosyası kayboldu. Fontu Göktürkçe’ye çevirebiliyorum ama sağdan sola yazamıyorum ve de hangi harfin, günümüzdeki Latin alfabesindeki hangi harf biçiminde olduğunu bilmiyorum. Otağınızda bu konunun üzerine biraz daha gidilmesini istiyorum ve bizim Göktürkçe’yi tam olarak nasıl kullanacağımıza ilişkin bir konuya otağınızda yer verilmesini rica ediyorum.

2- MHP hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Bana Türklükten çok İslam’a önem veriyorlarmış gibi geliyor. (Eğer siyasi içerikli olduğu kanaatindeyseniz cevaplamama hakkına sahipsiniz)

3- Acaba bu tarihten sonra dilimizdeki yabancı sözcüklerin çıkıp yerine Türkçe’lerinin gelmesi mümkün mü? Sizce Türkiye ve diğer Türk devletleri açısından eski Türk abecesine geçiş mümkün mü? Günümüz şartlarında acaba hala Göktürkçe’ye geçiş diye bir ihtimal ve olanak var mı?

4- Şundan eminim ki eski Türklerde de merdiven veya ona benzer bir araç vardı peki neden biz bu kelimeye Arapça bir kelime olan “merdiven” diyoruz. Eski Türkçe’de merdivenin bir anlamı yok mu idi? Eski Türk’lerdeki günlük konuşma dilini ve kendi aralarında günlük kullandıkları kelimelere otağınızda yer verir misiniz? (merhaba, iyi akşamlar, günaydın vb..)
Umarım eski Türk abecesi yeniden kullanıma geçer.
Tanrı Türkü Korusun.
Caner KURT

* * *

27.02.2000

Azîzim Caner KURT Beğ,

Çok genç yaşınıza rağmen Türk diline olan hâkimîyetiniz bizi ümitlendirmiştir.

Sorularınızın karşılıklarına gelince;

1- Otağımızdan daha önce indirdiğiniz ‘Setup’ dosyasını bilgisayarınızdan siliniz. Aynı dosyayı bir kere daha indiriniz. Yeniden indirdiğiniz dosyayı bu defâ ‘desktop’a taşıyınız. Desktop’taki bu dosyaya ait resme dokunduğunuzda karşınıza bir yazı alanı çıkacaktır. Bu yazı alanına yazacağınız bir yazıyı, aynı programa ait bir dosya olarak saklayabileceğiniz gibi kes-yapıştır veyâ kopyala-yapıştır yolu ile bir Word veyâ bir Frontpage dosyası hâline de getirebilirsiniz. Sonuç yine de başarısız olur ise durumu yeniden bize bildirmek husûsunda çekingen olmayınız.

Otağımızda Türk klavyeli bilgisayar için, klavyedeki hangi harfin, hangi Türk harfine karşılık verdiğini gösteren bir açıklama vardır. Bu açıklamayı varsa yazıcınıza yazdırınız. Türk harfleri ile yazı yazacağınız zaman bu tablo karşınızda olur ise rahat edersiniz.

Türk harfleri ile yazı yazmanın inceliklerini hâvî bir açıklama kısa bir süre sonra Otağımıza konulacaktır.

2- MHP, milletimizin kendisine ödünç verdiği bâzı simge ve çarpıcı sözlerle seçimlerde başarı kazanmış ve iktidâr ortağı olmuştur. Milletimiz, Türklük’ten ödünç aldığı simgelerin ve çarpıcı sözlerin hakkını veremeyen ve arkasında duramayan bu kuruluştan emânetlerini geri almaya başlamıştır. Emânetlerin geri alınmasıyla da bu kuruluşun diğer siyâsî kuruluşlardan bir farkı kalmayacaktır. Eğreti verilen nesneler bir partiye değil Yüce Türk Milleti’ne âittirler ve öyle ulu orta ve ilâ nihâye kullanılamazlar.

3- Bir dildeki yabancı sözcükler, yerlerine yeni sözcükler uydurmakla temizlenemezler. İhtiyâc duyulan sözcükleri, o dili konuşan insanlar kendileri yaparlar. Dilimizde, ilerleyen bilimle birlikte yeni sözcüklere ihtiyâc duyulmaktadır. Bunlardan bâzılarını da hiçbir baskı ve zorlama olmadan mükemmelen Türkçe’leştirmişizdir. Bugün computer yerine bilgisayar, printer yerine yazıcı, mouse yerine sıçan diyorsak, bu buluşlarımız bir kurum veyâ kuruluşun bulgusu ve zorlaması ile olmamıştır. Sabancı Center, International Hospital, show, shop, market, dentist v.b. gibi dilimize sokulmak istenen yabancı kelimeleri de zamanla bünye reddedecektir. Aşağılık duyguluların, millî şuur yoksunlarının, kendisinin Batı’lı ya da Batı’lı gibi olduğunu millete yutturmak isteyen câhillerin kapıldıkları bu moda akımı geçicidir. Türkçe’mizin bilim dili olamayacağını söylemek cehâlet değilse ihânettir.

Türk’lerin Türk abaçasına geçmeleri mümkündür de geçiş ihtimâli hakkında birşeyler söylemek maalesef mümkün değildir.

4- Takıldığınız ‘merdiven’ kelimesine gelince:

Merdiven kelimesi Arab değil Fars kökenlidir ve aslı ‘nerdbân’ dır. Kelime Acem’lerde de vuzûha kavuşmamıştır. Acem’lerin bir kısmına göre kelime neverdîden = bükmek fiilinden gelen neverd = büklüm, kıvrım ismi ile bâm = tavan, dam isminin birleşmeleriyle oluşmuş bir birleşik isimdir. Diğer bir kısım Acem’e göre de isim, birleşik isimdir ama nerd = ağaç kütüğü ile bâm = tavan, dam isimlerinin birleşmeleriyle oluşmuştur. Netîce olarak dilimize merdiven diye geçen kelime ya neverdbâm’dan muharref neverdbân ya da nerdbâm’dan muharref nerdbân’dır.

Merdiven’in Türkçe’si ağmak = yükselmek fiilinden gelen ağınçak’tır. Türk’ler ip merdiven’e örçin ya da üzgeç, açılıp kapanan merdivene de kıskaç derler.

Merhabâ, Arab’ça bir nidâ (ünlem) olup, ‘genişleyin, rahat olun’ anlamında bir selâmlaşma sözcüğüdür. Atalarımızın günlük konuşmalarında birbirlerini nasıl selâmladıkları hakkında bir araştırmamız yoksa da bunları araştıranlar mutlakâ vardır. Muhtemeldir ki “‘kündüzün, akşamın, tünün’ kutlug bolsun” sözleri, atalarımızın günün muhtelif zamanlarında birbirlerini selâmladıkları cümleciklerdir. Bununla berâber bugün artık dilimize iyice yerleşmiş olan günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, tünaydın sözcükleri de selâmlaşmada gönül rahatlığı ile kullanabileceğimiz pek güzel sözcüklerdir.

Tanrı Türk’ü hem koruyacak hem de yüceltecektir.

Tonyukuk