Futharkt

03.01.2001

Öncelikle başarılarınızın devamını temenni eder, saygılar sunarım. İnternet sitelerinde Türk Dili ve Tarihi hakkında araştırma yaparken rastlantı sonucu bir site buldum. (www.antalyaonline.net/futhark/FUTHARKT.HTM). Bu sitede Göktürk Alfabesiyle şekil ve yapı itibariyle benzeri bir yazıdan bahsediliyordu. Futharkt veya diğer adıyla Run Alfabesi.

Araştırmayı yapan Turgay KÜRÜM isimli bir arkadaş. Yoğun olduğunu tahmin ettiğim değerli vaktinizden zaman ayırarak, bu siteyi inceleyip konu hakkındaki değerli fikirlerinizi bildirmenizi isterim.       

Tanrı Türkü Korusun…

Ünsal Demircanlı

* * *

12.02.2001

Azîzim Ünsal Demircanlı Beğ,

Temennîlerinize teşekkür eder, biz de size saygılarımızı sunarız.

Efendim, bahsettiğiniz adres tarafımızdan bilinmektedir. Futharkt Alfabesi’nin bazı harf şekillerinin Türk harf şekillerine benzemesi, Futharkt ile yazılmış bir yazının Türkçe olması anlamına gelmez. Kaldı ki Türk dilinin yazılışının fevkalâde sağlam kâideleri vardır. Bu kâidelerin Türk harfli bazı yazılarda ender de olsa bozulması yazanlarının iyi imlâ bilmemelerinden kaynaklanabilir. Hele taş üzerine hakkedilen yazılarda dalgınlıkla yanlış yazılan bir harfin artık tashîhinin mümkün olamayacağını da  düşünmek lâzımdır.

Son zamanlarda dil ile ilgili iki görüş türemiştir. Bunlardan biri, bütün dillerin Türk dilinden doğduğu (Kâzım Mirşan), öbürü, Türkçe de dâhil, bütün dillerin tek bir dilden doğduğu (Turgay Kürüm) görüşleridir. Bu görüşlerin doğru olduğu inancını taşımıyoruz.

Bize göre Futharkt Alfabesi’ndeki bâzı harflerin Türk harfleriyle olan benzerliği ya bir tesâdüftür, yâhut da Futharkt ile yazan kavimlerin Türk Alfabesi’ni alıp bâzı imleri değiştirerek yazı ihtiyaçlarını karşıladıkları yolundadır.

Türk Alfabesi’nin menşei hakkında da bâzı görüşler vardır. Bunlardan bir tânesi de Timur Kocaoğlu Hoca’ya âittir. Hoca’ya göre Türk Alfabesi harfleri, Latin Alfabesi harflerinin simetriğidirler. Yâni Türkler, Latin Alfabesi’ni alıp harflerini ters yöne çevirmek sûretiyle kendilerine göre bir alfabe yapmışlardır. Sanıyoruz ki, Kocaoğlu Hoca’nın bu görüşü Latin harfli metinlerin Türk harfli metinlerden önceki zamanlara âit olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, Turan ülkelerinde yüzbinlerce höyük  bulunmaktadır. Bunların bu güne kadar belki de yüzbinde biri açılabilmiştir. Açılmamış höyüklerden, hem de kağıda yazılı, Türk harfli Türkçe metinlerin çıkmayacağını kimse iddiâ edemez. Hâl böyle olup da bu höyüklerden çıkabilecek Latin harfli metinlerden çok önce yazılmış Türk harfli metinler, Hoca’nın görüşünü ters yüz edebilir.

Otağımızda Türk harflerinin yazıda nasıl kullanılacağını gösterir bir bölüm bulunmaktadır. Lûtfen bu bölümü yazıcıya bastırtınız. Sonra Futharkt yazısı ile yazılmış metinleri bir de siz tercüme etmeye çalışınız. Konu hakkındaki görüşlerimizin sağlığı meydana çıkacaktır.

Tanrı Türk’ü korusun.

Tonyukuk

Açıklama: Bu yazışma ile ilgili olarak Sayın Turgay KÜRÜM Beğ’in otağımıza göndermiş olduğu cevâbî yazı için lûtfen https://www.tonyukuk.net/futharkt-alfabesi-iskandinav-yazitlari-uzerine/ yazışmalarına bakınız.